Connect with us

Blogy

Blog L. Drábikovej: Ako to bolo s vodohospodárskym učilišťom a prečo nemáme dostatok miest v zariadeniach pre seniorov v Piešťanoch?

Published

on

Reklama

Takmer zlikvidované letisko v Piešťanoch, rozpredané zdravotnícke zariadenia kraja alebo štedro dotované kontroverzné resocializačné zariadenie Čistý deň neostávajú jedinými škvrnami z 15-ročného pôsobenia župana Tibora Mikuša. Chýbajúce sociálne zariadenia (nielen) v okrese Piešťany sú aj jeho vizitkou a dôkazom zvláštnych spôsobov nakladania s majetkom kraja. Snažíme sa tieto resty napraviť a preto sme na krajskom zastupiteľstve vyčlenili v roku 2019 100-tisíc eur, na odštartovanie zámeru realizácie krajského zariadenia pre seniorov v Piešťanoch. Aktuálne sa čaká na zmenu územného plánu Mesta Piešťany, ktorá je nevyhnutná, aby sa mohli uskutočniť ďalšie kroky smerujúce k výstavbe DSS. Zariadenie ma vyrásť v areáli pri bývalom vodohospodárskom učilišti. Tento pozemok patrí Trnavskému samosprávnemu kraju na rozdiel od samotného učilišťa s internátmi, ktoré podivuhodným spôsobom prešlo z vlastníctva TTSK do vlastníctva Ministerstva vnútra v roku 2014.

Pred niekoľkými dňami som bola Seniorským parlamentom požiadaná o stretnutie a informácie ohľadom pripravovanej výstavby sociálneho zariadenia v Piešťanoch. Seniori sa na mňa obrátili aj s otázkou ohľadom možnosti využitia budov bývalého vodohospodárskeho učilišťa. Stretnutia sa zúčastnila aj bývalá riaditeľka učilišťa Alena Kšinantová.

Reklama

 

Domov pre seniorov v Piešťanoch plánovali vybudovať viackrát

Piešťany starnú a zároveň sa zvyšuje vek dožitia, pritom v mestských zariadeniach je k dispozícii spolu iba 44 lôžok v troch zariadeniach na približne sedem tisíc obyvateľov nad 60 rokov (údaj z roku 2014). Hoci radnica sa už od roku 2005 pokúša vybrať alternatívu, kde by mal nový domov pre seniorov vzniknúť, ku konečnému rozhodnutiu zatiaľ nedošlo.

Prvou alternatívou bola budova bývalej základnej školy na sídlisku Adam Trajan. Za projektovú dokumentáciu na jej prestavbu na domov sociálnych služieb a dôchodcov, zaplatilo spolu skoro 70-tisíc eur. Zámer získať financie na rekonštrukciu z eurofondov nevyšiel, a keďže plánované náklady mali dosiahnuť zhruba tri milióny eur, prestavba sa nekonala.

Reklama

Nezrealizoval sa ani zámer vybudovania zariadenia v objekte bývalého Lesoprojektu na ulici Pod Párovcami, či riešenie nadstavby, alebo dostavby, zariadenia na Staničnej ulici.

Počas uplynulých rokov sa hovorilo o viacerých zámeroch súkromných investorov, ale ani jeden zatiaľ nie je aspoň v realizačnej fáze. Zariadenia pre seniorov chceli súkromníci vybudovať pri Dubovej neďaleko hotela Máj, v bývalom administratívnom objekte piešťanských mlynov, ale i na pozemkoch oproti Kauflandu, 

Nízky počet študentov bol dôvodom na vyradenie škôl

Ohľadom využitia opustených budov a chýbajúcich sociálnych zariadení som už mala viacero stretnutí, so seniormi, poslancami i vedením mesta, pokúsim sa teraz zosumarizovať fakty o piešťanskom Vodohospodárskom učilišti.

V roku 2007 svitla pre Piešťany nádej z vedenia kraja v podobe bývalého vodohospodárskeho učilišťa. Kraj vyradil túto vzdelávaciu inštitúciu zo siete škôl v apríli 2007 na základe rozhodnutia poslancov zastupiteľstva spolu s ďalšími strednými školami – Združená SŠ potravinárska a poľnohospodárska vo Voderadoch (okres Trnava), SOU poľnohospodárske v Šamoríne (okres Dunajská Streda) a SOU v Zemianskych Sadoch (okres Galanta). Hlavným dôvodom bolo, že ich navštevoval nízky počet študentov.

Malo tam vzniknúť zariadenie integrovaných sociálnych služieb s kapacitou 200 miest


V roku 2007 bol medializovaný zámer zrušiť učilište a v jeho priestoroch malo nájsť miesto 200 seniorov. “Do internátu dnes už bývalého vodohospodárskeho učilišťa v Piešťanoch by sa malo nasťahovať 200 klientov budúceho zariadenia integrovaných sociálnych služieb,” písal vtedy denník Pravda. Tento zámer tlmočil médiám Tibor Mikuš a stretol sa s veľkým ohlasom verejnosti, keďže miest pre seniorov bol nedostatok. Aj bývalá riaditeľka Vodohospodárskeho učilišťa Alena Kšinantová, ktorá nebola so zámerom zrušiť školu veľmi zmierená, tento zámer akceptovala, nakoľko sama vnímala značnú potrebu zriadiť zariadenie pre seniorov. Avizovaná kapacita 200 miest znela veľmi sľubne.

Budova nebola dispozične vhodná a nespĺňala štandardy potrebné pre domov seniorov

Bez jasne komunikovaného dôvodu však po krátkom čase nastáva zmena. V roku 2008 už o zámere vybudovať domov pre seniorov nikto nehovorí. Od zrejme nedostatočne premysleného a analyzovaného zámeru sa podľa mojich informácií nakoniec upustilo, keďže budova nebola dispozične vhodná a nespĺňala štandardy potrebné pre domov seniorov, akými sú napríklad dostatočne široké dvere, bezbariérovosť a pod. Rozsiahla prestavba by vyžadovala investície, ktoré by boli pre kraj neúnosné. Preto sa zrazu z budov učilišťa internátu stáva nadbytočný majetok a je ponúknutý na predaj.

Harabinovi nie, Kaliňákovi áno

O bývalé Stredné odborné učilište vodohospodárske v Piešťanoch, ktoré znalec ocenil na 280 miliónov korún, sa zaujímal rezort spravodlivosti, ktorý ho chcel kúpiť alebo vymeniť za svoju budovu súdu a prokuratúry. Mikuš jedno aj druhé riešenie odmietol. „Minister Harabin prejavil záujem o kúpu za korunu, to je bezpredmetný návrh. Vysvetlil som mu, že nie je možné, aby finančne poddimenzované územné samosprávy dotovali štát. Ak ponuka nebude výhodná, tak to ministerstvo nedostane,“ tvrdil v tom čase Mikuš.

Vytúžený podpis zmluvy prišiel v júni 2010. Kraj prenajal celý objekt spoločnosti Unicentrum na 15 rokov. Už v septembri 2011 si mali do školských lavíc sadnúť študenti odboru kúpeľníctvo a hoteliérstvo Fakulty cestovného ruchu Medzinárodnej vysokej školy. Spoločnosť Unicentrum dostala na vzdelávanie akreditáciu, ale neskôr nezískala štátny súhlas a školu nemohla otvoriť. Od júna 2010 do februára 2013 bol majetok v nájme spoločnosti Unicenter International, a. s., Bratislava, neskôr Vysoká škola Goethe Uni Bratislava, a. s., za účelom vzdelávania, stravovania a ubytovania študentov. Zámery nájomcu vysokej školy však neboli naplnené a od zmluvy odstúpil.

Budova, ktorú za Tibora Mikuša ocenili na 9 miliónov eur a od sám deklaroval, že ju určite nepredá pod cenu, je zrazu v roku 2014 odkúpená Ministerstvom vnútra za symbolické 1 euro. Zámer bol schválený poslancami župného zastupiteľstva 9. marca 2014. Ministerstvo vnútra plánovalo jeho objekty využiť pre projekt ESO (Efektívna, Spoľahlivá a Otvorená štátna správa) a zriadiť v ňom klientské centrum. Poslanci krajského zastupiteľstva o tom rozhodli na svojom aprílovom zasadnutí. Pred schválením tohto návrhu sa diskutovalo najmä o cene. Poslanec Gábor Gál (Most-Híd) namietal, že objekt bývalého Vodohospodárskeho učilišťa má hodnotu 9 mil. eur. Podľa predsedu TTSK Tibora Mikuša však dal už kraj tento majetok do ponukového konania 17-krát a záujemca sa nenašiel: „V zimných mesiacoch nás temperovanie stálo 25-tisíc eur. Táto budova chátra a jej hodnota klesá.“ Podľa bývalého primátora Miloša Tamajku areál spĺňal podmienky, ktoré vyžadujú štátne úrady. Ministerstvo vnútra po získaní bývalého Vodohospodárskeho učilišťa plánovalo v týchto priestoroch umiestniť úrady štátnej správy v rámci reformy ESO, vďaka čomu by občania mohli v budúcnosti vybavovať svoju agendu v príjemnejšom prostredí a na jednom mieste . „V prvej etape by sa mal presťahovať Okresný úrad (OÚ) Piešťany a Obvodné oddelenie Policajného zboru Piešťany,“ priblížil zámer prednosta OÚ Igor Nicák. Termín, kedy úradníci začnú využívať nové priestory, však nevedel konkretizovať. Podľa katastra je vlastníkom Slovenská republika, Ministerstvo vnútra.

Quo vadis ESO?

Odpoveď žiaľ zatiaľ neviem, ale možno sa ukáže po najbližších voľbách, možno sa ľady pohnú a Piešťanci budú mať o jednu opustenú budovu menej. Kiežby.

Sumár: Trnavský samosprávny kraj teda s cieľom napomôcť reforme verejnej správy ESO ministra vnútra Róberta Kaliňáka, poskytl nehnuteľnosti bývalého Stredného odborného učilišťa vodohospodárskeho v Piešťanoch za jedno euro. S týmto cieľom Ministerstvo vnútra pod vedením Róberta Kaliňáka odkúpilo množstvo budov po celom Slovensku. Od roku 2014, hoci bol deklarovaný zámer vybudovať klientské centrum, však budova chátra. Prečo sa doteraz nerealizoval projekt ESO, a čo sa deje s ostatnými ministerstvom odkúpenými budovami na Slovensku, je otázkou na vedenie Ministerstva vnútra a možno aj na samostatný článok.

Samuel Erbe, šéf eurofondov na Ministerstve vnútra sa v júli 2019 pre Denník N vyjadril, že projekt ESO ešte stále beží  a aktuálne boli otvorené dve tretiny nových klientských centier. Kedy príde na rad aj to v Piesťaňoch zatiaľ nevieme. Projekt ESO, ktorý mal ušetriť 700 miliónov eur, mal podľa NKÚ viacero pochybení. Podľa kontrolórov najvážnejším pochybením bolo, “že pred samotnou delimitáciou majetku nebola pasportizácia budov, ktoré malo prevziať ministerstvo vnútra do svojej správy, t. j. rezort vnútra nepoznal rozsah preberaného nehnuteľného majetku a jeho aktuálny stav. Najvyšší kontrolný úrad identifikoval riziko nehospodárneho a neefektívneho nakladania s delimitovaným majetkom štátu v správe ministerstva vnútra. Rovnako boli v danej oblasti zistené viaceré porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov.”

Možno aj preto zatiaľ projekt v Piešťanoch nebeží a ministerstvo zrekonštruovalo iba priestory telocvične, ktorú využívali policajti a viaceré športové kluby v meste.

Osud vodohospodárskeho učilišťa nie je ojedinelý, avšak schátralá budova je nielen kozmetickou chybou, ale je aj ďalším dôkazom zlého hospodárenia kraja a štátu. Okrem toho takéto budovy sú reálnym ohrozením bezpečnosti a zdravia pre obyvateľov okolitých domov, keďže sa tu schádzajú ľudia bez domova, ale aj narkomani a pod.. Nehovoriac o tom, že stav nevyužívaných budov sa rokmi zhoršuje a môže prísť k zhoršeniu statiky, vzniku požiarov apod.

Žiaľ, kúpnopredajná zmluva TTSK s Ministerstvom vnútra SR nerieši situáciu, ak budova nebude využitá pre potreby ESO ani termín, dokedy má byť projekt realizovaný. Kraj sa fakticky dobrovoľne zbavil majetku v honote 9 mil. eur bez náhrady…. Pritom v priestoroch už dávno pritom mohli byť kancelárie alebo napríklad aj nájomné byty, ktoré mestu tiež chýbajú. Zodpovedné zhodnocovanie verejných zdrojov má rozhodne vyzerať inak. Intenzívne budem pokračovať na riešení situácie ohľadom nevyužívaných budov a sociálnych služieb v Piešťanoch a priebežne budem o mojich aktivitách informovať.

DOPLNENÉ 28.11.2019 

Vedenie TTSK dostalo 9.5.2019 odpoveď od Sekcie hnuteľného a nehnuteľného majetku Ministerstva vnútra, že sa projekt klientskeho centra bude realizovať.

Lucia Drábikova, poslankyňa Trnavského samosprávneho kraja

Foto: L. Drábiková, -mp-
Zdroje:
https://www.pnky.sk/koktail/urbanex-z-ucilista-mala-byt-vysoka-skola/ 

https://mytrnava.sme.sk/c/7158320/v-nepredajnom-ucilisti-ma-byt-klientske-centrum-eso.html

https://www.pnky.sk/aktuality/uciliste-dostane-stat-za-1-euro

https://www.pnky.sk/samosprava/na-domov-dochodcov-sme-uz-minuli-statisice-hoci-nevieme-kde-bude/

https://spravy.pravda.sk/regiony/clanok/206649-ziakov-v-internatoch-vystriedaju-dochodcovia/

https://spravy.pravda.sk/regiony/clanok/207499-pri-majetku-zupy-nerozhodne-cena-ale-poslanci/

https://e.dennikn.sk/1515824/sefuje-eurofondom-na-ministerstve-vnutra-som-sklamany-ze-sme-nespustili-projekt-boja-proti-extremizmu/

https://www.etrend.sk/ekonomika/nku-kritizoval-veldielo-kalinaka-a-sakovej-v-reforme-eso-nenasli-ekonomicke-prinosy-okrem-toho-nasli-aj-dalsie-pochybe.html

 

Populárne články