Connect with us

Názory a komentáre

Referendum plné vášne

Published

on

Reklama

Tento článok je a zároveň nie je o referende. Tento článok je o tom ako sa nediskutuje, ako sa každý považuje za odborníka na všetko a ako toho všetkého už mám vyše hlavy. Mám pocit, že tlak na ľudí je enormný. Referendum sa na nás valí z každej strany. Boli o ňom napísané stovky článkov, blogov a komentárov. Čítal som celé haldy textov o tom prečo ísť alebo prečo neísť na referendum. Čítal som však aj množstvo urážok, scestných názorov a nenávistných vyjadrení, ktoré nemajú v tak závažnej diskusii čo robiť. Jedna strana využíva deti, xenofóbiu a cirkev, druhá zase útočí karikatúrami, prirovnávaním k nacizmu a obviňovaním z porušovania ľudských práv.
Debata o referende sa tak stáva nezmyselnou, pretože v nej prevažuje vášeň a hnev namiesto argumentácie postavenej na faktoch. Vlastne to už ani nie je debata, ale vojna dvoch protipólnych názorov, z ktorých jeden je otvorený a tolerantný a druhý sa snaží ochrániť hodnoty, ktoré považuje za dôležité. Ani jedna strana pritom nechce ustúpiť.
volby ref

Vecou, ktorá stojí za zamyslenie je, že nie každý homosexuál je ten s holým zadkom a dúhovou vlajkou ako nám ho prezentujú agitačné obrázky a nie každá rodina vyzerá tak, že manžel je alkoholik, ktorý doma po večeroch mláti svoju ženu, pretože mu nechce dať peniaze na hranie automatov. Jednotlivci, rodiny a ich medziľudské vzťahy sú niečím čo sa veľmi ťažko dáva do nejakých presne ohraničených škatuliek, je to niečo čo sa nedá vpratať do jasnej definície. Každý jednotlivec je predsa iný, žije svojím jedinečným životom, hodnotami a pohľadom na svet, ktorý sa formuje roky.
Predsudky voči ľuďom z LGBT komunity sú často založené na neznalosti tohto prostredia. Nie každý z tejto komunity je nemorálny, bezzásadový a bezcharakterný človek. Sexuálna orientácia predsa neurčuje kvality jedinca. To však platí aj pre heterosexuálov a tradičné rodiny. Ideálna predstava je jasná – pár je spolu šťastný, manželia sú si verní, milujú sa v dobrom a zlom. Manželstvo a heterosexualita však nedáva žiadnu záruku, že jednotlivci sa budú chovať zásadovo a bezchybne. Preto sú nezmyselné akékoľvek súdy jednotlivcov na základe správania sa skupín a aj akékoľvek súdy skupín na základe správania sa jednotlivcov.
Hlasy a názory odborníkov k referendu zanikajú v tom neskutočnom šume, prípadne sú zmietnuté zo stola. Jedna strana akoby nepočúvala druhú. Diskusii chýba logika, pokora a vzájomný rešpekt. Na celej konfrontácii ma mrzia snahy zdiskreditovať rodinu. Mrzí ma, že sú ľudia s homosexuálnou orientáciou opisovaní ako nejaké monštrá, po ktorých už príde len niečo horšie. Nepáči sa mi, že veľa vyjadrení nie je fér, že nás každá zo strán ťahá nevyberanými prostriedkami na svoju stranu, že padajú urážky a z každej strany aj veľa úderov pod pás.
Či už pôjdete, alebo nepôjdete v sobotu na referendum, či budete hlasovať áno, alebo nie v tých troch otázkach, nerobte tak na základe strachu, hnevu alebo vášní. Rozhodnite sa na základe toho čo vám radí rozum a logika. Prihliadajte na to, aby ste neobmedzovali a neohrozovali práva rodín, detí, ale ani ľudí s homosexuálnou orientáciou. Nemýľte sa, rozhodnutie to nie je vôbec jednoduché. Má totižto veľmi veľa premenných, na ktoré by sme nemali zabúdať. Pravda predsa pri dvoch diametrálne odlišných názoroch býva vždy niekde uprostred.
Lukáš Turňa

Reklama

Populárne články