Connect with us

Názory a komentáre

Prečo idem na referendum

Published

on

Reklama

Referendum nezachráni rodinu a nevyrieši rozvodovosť, zlú sociálnu situáciu či krízu hodnôt. Referendum ani nemení súčasný právny stav. Dianie v Európe však potvrdzuje jeho dôležitosť. Spočíva v zachovaní a posilnení súčasného právneho stavu, ktorý po úspešnom referende nebude také ľahké meniť. Sú na to totiž silné tlaky. Výsledky referenda dávajú váhu legislatíve, ktorá bude prijatá na jeho základe. Dnes ešte máme možnosť brániť hodnoty manželstva a rodiny, zajtra môže byť neskoro. Dianie vo Francúzsku, Nemecku či Chorvátsku to potvrdzuje.

Idem na referendum preto, lebo odpovede na jeho otázky umožňujú vytvoriť platformu dôležitú na ochranu manželstva a rodiny. Ako matka troch detí, manželka a psychologička som si vedomá výziev a ohrození rodiny, konkrétnych problémov, s ktorými sa manželia a rodiny boria. Referendum nevyrieši komunikáciu alebo narušené vzťahy. To ani nie je jeho úloha, to nedokáže žiadny zákon. To je úloha odborníkov, organizácií, ktoré poskytujú konkrétnu pomoc. To je však iná, tiež dôležitá kapitola.

Reklama

Manželstvo je zväzkom jedného muža a jednej ženy a je verejne vyjadreným záväzkom, nie je len vyjadrením citov a priateľstvom. Manželstvo nie je súkromnou záležitosťou. Má špecifické postavenie, pretože iba spojenie muža a ženy je prirodzene schopné dať život novému potomstvu. Je preto dôležité, aby pojem manželstvo ostal jednoznačný. Aby nebol rozširovaný a zahmlievaný.

volbydetail

Reklama

Harmonická a úplná rodina tvorená mužom, ženou je najlepším prostredím pre vývin detí. Otec a matka poskytujú dieťaťu potrebné vzory mužnosti a ženskosti. Pomáhajú mu nájsť a budovať vlastnú identitu, úzko spojenú s pohlavím. Vzťah s rodičom opačného pohlavia zasa pomáha dieťaťu budovať sebaúctu, učí nás, ako komunikovať vo vzťahoch. Dievča milované, prijímané a oceňované svojím otcom, má oveľa lepšiu štartovaciu pozíciu v období dospievania a dospelosti pri nadväzovaní a budovaní vzťahov s mužmi.

Otec je tým prvým mužom, ktorý učí dievča, že je hodné lásky, obdivu, že je dôležitý jej názor a že mu na nej záleží. Syn vyrastajúci v blízkosti milujúcej, starostlivej, láskavej a oceňujúcej matky zažíva naplnenie v tomto vzťahu a túžbu rásť a rozvíjať sa, dokázať veľké veci. Vzťahy s rodičmi sú kľúčovým faktorom pri štarte do nášho života. Oni sú prvými a najdôležitejšími postavami v našich životoch, pomáhajú nám spoznávať samých seba, svoje miesto v živote. Ukazujú nám, čo to znamená byť mužom, ženou, sú pre nás vzorom a modelom rodiny, ktorý si so sebou nesieme. Neexistuje právo na dieťa, ale dieťa má právo na oboch rodičov. Otca i matku, pretože dieťa je vždy splodené z vajíčka a spermie. Adopcie homosexuálnymi pármi považujem za sociálny experiment na deťoch, ktorý je neprípustný.

Čo sa týka tretej otázky, nie som a priori proti sexuálnej výchove primeraného obsahu a načasovania. Nesúhlasím však s predčasnou sexualizáciou detí, so zbytočným zameriavaním sa na sexuálne techniky, výpočet sexuálnych deviácií a tiež nesúhlasím s bezhraničnou propagáciou antikoncepcie a bagatelizovaním umelého potratu. Za dôležité považujem podporovanie zodpovednosti vo vzťahoch, schopnosti komunikovať, niesť záväzky. Tak ako neveriaci rodičia nemusia dávať svoje deti na náboženstvo, tak by mali mať rodičia slobodu odmietnuť sexuálnu výchovu, ktorá je v rozpore s ich presvedčením. Vo viacerých krajinách Európy sú rodičia finančne alebo väzením trestaní, ak odmietnu účasť svojich detí na neprimeranej a traumatizujúcej sexuálnej výučbe a inštruktáži. Ako rodičia máme zodpovednosť za deti. V tretej otázke nejde o zákaz sexuálnej výchovy, ale o slobodu rodičovských práv, o možnosť odmietnuť sexuálnu výchovu a etiku, ktorá je v rozpore s našimi hodnotami a presvedčením.

Podporu referendu vyjadrilo už množstvo osobností politického, náboženského, kultúrneho života i športu. Spomeniem aspoň Pápeža Františka, Martina Babjaka, Daniela Heviera, Andreja Kisku, Roberta Fica, Juraja Jakubiska… Odporúčam prečítať si aj rozhovory s odborníkmi, ako sú Štefan Matula z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, Jozef Mikloško, ml. z Úsmevu ako dar a Max Kašparu, známy český psychiater.

Referendum nie je proti niekomu, ale je vyjadrením podpory manželstvu a rodine. Každý z nás má zodpovednosť za to, ako sa k tejto otázke postaví. Aj žiadna odpoveď je však odpoveďou.

Mgr. Lucia Drábiková, PhD.

Populárne články