Connect with us

Kultúra

Pozvanie na Noc kostolov prijalo 28-tisíc ľudí dobrej vôle

Published

on

Reklama

Prvé ohlasy, ktoré sa dostali k organizátorom podujatia, hovorili o úspechu Noci kostolov, subjektívne hodnotenia tiež napovedali, že návštevníkov v trnavských kostoloch je tohto roku viac.

[singlepic id=28987 w=320 h=240 float=left]V dlhých radoch sa čakalo do krypty v Katedrále sv. Jána Krstiteľa, rovnako dlhý čas trvalo dostať sa aj na vežu Baziliky sv. Mikuláša. V tomto kostole zaznamenali organizátori 3500 návštevníckych vstupov, na vežu vystúpilo 2000 návštevníkov.

Reklama

V Katedrále sv. Jána Krstiteľa aj vďaka sprístupnenej krypte narátali organizátori približne 4-tisíc návštevníkov. Celkovo organizátori v kostoloch Trnavskej arcidiecézy, kde sa Noc kostolov konala už po druhýkrát, zaznamenali 28-tisíc návštevníckych vstupov.

Atmosféru celej Noci zhrnul trnavský arcibiskup Róbert Bezák: „V piatok podvečer na mňa dýchla atmosféra radosti, otvorenosti i milej zvedavosti a hlavne atmosféra chrámov, kostolov, duchovných miest pripravených privítať ľudí dobrej vôle. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa v akejkoľvek miere zaslúžili o taký pekný a obohacujúci zážitok Noci kostolov. Hlásať evanjelium, ku ktorému nás Pán vyzýva, má aj podobu Noci kostolov, ktorej môžu porozumieť všetci, ktorí vnímajú aj hlas ducha vo svojom vnútri. Lebo je to stretnutie obohacujúce aj pre tých, ktorí túžia zviditeľniť krásu božích miest a mnohými peknými ponukami napĺňajú priestor duchovného, ktorý je naozaj pre všetkých. Pán neprichádza vo víchroch a búrkach, ale prichádza v pokoji a dodal by som, že aj v prirodzenom živote nás ľudí. A ja som vnímal, že Noc kostolov bola takým prirodzeným životom nás ľudí, do ktorého Pán mohol vstúpiť.“

Reklama

Pozitívne ohlasy prichádzali po skončení aj od účinkujúcich. Hobojistka Zuzana Grejtáková, ktorá účinkovala s trnavským kvartetom v katedrále, ocenila možnosť zúčastniť sa tohto podujatia. „Malo to svoju atmosféru,“ vyjadrila sa.

Podobne vnímali Noc kostolov aj mimo Trnavskej arcidiecézy. Priebeh podujatia v reformovanom cirkevnom zbore v Humennom bol ukážkou ekumény. V reformovanom kostole sa stretli predstavitelia reformovanej cirkvi a evanjelickej cirkvi a.v., aby sa neskôr spoločne presunuli do blízkeho grécko-katolíckeho kostola, kde pokračovali v programe Noci kostolov. „Myšlienku Noci kostolov budeme v našich zboroch podporovať aj v budúcnosti. Dnes je viac ako inokedy potrebné duchovnou starostlivosťou zaopatriť každého jednotlivca,“ zhodnotil význam Noci kostolov jeden z organizátorov v Humennom Arpád Csontos.

V kremnickom Kostole sv. Františka z Assisi pripravili Noc kostolov po prvýkrát: „Bola to akcia, ktorá v našej farnosti prebiehala prvý raz, asi ako v mnohých iných na Slovensku, ale ukázala nám, že sa nemusíme báť púšťať do ťažkých vecí,“ skonštatovala po skončení úspešného podujatia dobrovoľníčka Monika Vanková.

Zaujímavý moment utkvel v pamäti A. Démuthovi z Pustých Úľan: „Noc kostolov mala u nás zvláštnu príchuť. Prebiehala v rámci rekonštrukcie miestneho čoskoro 300-ročného barokového Kostola sv. Ladislava a niesla sa v duchu svetla a uchovávania dedičstva otcov. Preto bolo zaujímavé sledovať prepájanie starého a nového, mladého a už životom overeného, a to ako v kostole, tak i v osadenstve, ktoré ho v prvý júnový podvečer postupne zaplnilo.“

Všetci zapojení – dobrovoľníci i návštevníci – majú v týchto dňoch stále možnosť zapojiť sa do súťaže Najkrajší príbeh Noci kostolov, ktorú vyhlásili organizátori. Stačí zachytiť osobné prežitie tohto podujatia vo forme videa, fotografií či eseje. Víťaza čaká večera a knižná odmena. Víťazné práce budú zverejnené.

Ďalší ročník Noci kostolov sa v slovenských chrámoch bude konať v piatok 24. mája 2013.

Text: ts

Populárne články