Connect with us

Koktail

Projekt Gesto pre mesto má zlepšiť prírodné a sociálne prostredie

Published

on

Reklama

Raiffeisen banka rozbehla v januári ďalšie kolo projektu Gesto pre mesto, ktorý finančným darom 1 000 eur podporí aktivity smerujúce k zlepšeniu kvality života. Aktuálna výzva je zameraná na prírodné a sociálne prostredie, pričom verejnosť môže hlasovaním rozhodnúť o tom, kam finančné prostriedky poputujú. V minulosti už banka podporila 294 projektov, rozdelených do štyroch kategórií, pričom na ne bolo použitých 294 000 eur. Do súčasne prebiehajúcej výzvy sa zapojili aj Veslársky klub Sĺňava Piešťany, Materská škola Ružová, elokované pracovisko Alexandra Dubčeka a Základná škola Veľké Kostoľany, zahlasovať môžete do konca marca.

Raiffeisen banka podporí v aktuálnej výzve aktivity spojené so založením alebo zveľadením zelenej plochy, ktoré ju začlenia do verejného priestranstva alebo jeho susedstva, iniciatívy, ktorých ambíciou je zvýšiť podiel verejnej zelene, a teda zriadiť, upraviť alebo revitalizovať významné verejné priestranstvo v meste, obstaranie materiálno-technického vybavenia, ktoré bude slúžiť na zveľadenie zelenej plochy alebo na skvalitnenie sociálneho prostredia, v ktorom skupina trávi svoj čas.

Reklama

Zelená trieda – Piešťany ZŠ Veľké Kostoľany
Zelená trieda je projekt, ktorého základnou myšlienkou je realizácia vyučovania hodín prírodovedy, biológie a techniky v teréne, chuť niečo meniť, rozvíjať prostredníctvom zážitku tvorivé a kritické myslenie a realizovať inšpiratívne riešenia environmentálnych a spoločenských výziev. V súlade s týmito myšlienkami by sme radi premenili fádnu a nevyužitú zelenú plochu vôkol našej školy na zelenú triedu plnú inšpirácie pre našich žiakov a spestrili im tak vyučovanie, pobyt detí v školskom klube i spoločne strávené chvíle oddychu.

Odvážni škôlkari – Piešťany MŠ Ružová, elokované pracovisko A. Dubčeka
Cieľom nášho projektu je zlepšenie kvality detského ihriska novými preliezačkami, čím by sme zlepšili možnosti športového vyžitia našich detí. Výsledkom projektu bude bezpečnejšie a lepšie vybavené ihrisko našej škôlky.

Reklama

Pretvorme betón na zelenú plochu prírody – Piešťany Veslársky klub Sĺňava Piešťany
Projekt zahŕňa pokračovanie výsadby zelene popri plote v areáli Lodenice Piešťany, čím by sa z vonkajšej strany zakryli biele betónové garáže a vytvorili by dlhý 300-metrový pás zelene popri plote.

-lt/Zdroj a grafika: Raiffeisen banka-

Populárne články