Úvod Koktail Projekt Gesto pre mesto má zlepšiť prírodné a sociálne prostredie

Projekt Gesto pre mesto má zlepšiť prírodné a sociálne prostredie

REKLAMA

Raiffeisen banka rozbehla v januári ďalšie kolo projektu Gesto pre mesto, ktorý finančným darom 1 000 eur podporí aktivity smerujúce k zlepšeniu kvality života Sesse download. Aktuálna výzva je zameraná na prírodné a sociálne prostredie, pričom verejnosť môže hlasovaním rozhodnúť o tom, kam finančné prostriedky poputujú 윈도우 글꼴 다운로드. V minulosti už banka podporila 294 projektov, rozdelených do štyroch kategórií, pričom na ne bolo použitých 294 000 eur. Do súčasne prebiehajúcej výzvy sa zapojili aj Veslársky klub Sĺňava Piešťany, Materská škola Ružová, elokované pracovisko Alexandra Dubčeka a Základná škola Veľké Kostoľany, zahlasovať môžete do konca marca 오목 게임 다운로드.

Raiffeisen banka podporí v aktuálnej výzve aktivity spojené so založením alebo zveľadením zelenej plochy, ktoré ju začlenia do verejného priestranstva alebo jeho susedstva, iniciatívy, ktorých ambíciou je zvýšiť podiel verejnej zelene, a teda zriadiť, upraviť alebo revitalizovať významné verejné priestranstvo v meste, obstaranie materiálno-technického vybavenia, ktoré bude slúžiť na zveľadenie zelenej plochy alebo na skvalitnenie sociálneho prostredia, v ktorom skupina trávi svoj čas 아오오니 2 0 영화 다운로드.

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger
Dompek Pizza 2021
Knebl

Zelená trieda – Piešťany ZŠ Veľké Kostoľany
Zelená trieda je projekt, ktorého základnou myšlienkou je realizácia vyučovania hodín prírodovedy, biológie a techniky v teréne, chuť niečo meniť, rozvíjať prostredníctvom zážitku tvorivé a kritické myslenie a realizovať inšpiratívne riešenia environmentálnych a spoločenských výziev 아롱체 다운로드. V súlade s týmito myšlienkami by sme radi premenili fádnu a nevyužitú zelenú plochu vôkol našej školy na zelenú triedu plnú inšpirácie pre našich žiakov a spestrili im tak vyučovanie, pobyt detí v školskom klube i spoločne strávené chvíle oddychu 100세 인생 다운로드.

Odvážni škôlkari – Piešťany MŠ Ružová, elokované pracovisko A. Dubčeka
Cieľom nášho projektu je zlepšenie kvality detského ihriska novými preliezačkami, čím by sme zlepšili možnosti športového vyžitia našich detí Windows 10 English Language Pack. Výsledkom projektu bude bezpečnejšie a lepšie vybavené ihrisko našej škôlky.

Pretvorme betón na zelenú plochu prírody – Piešťany Veslársky klub Sĺňava Piešťany
Projekt zahŕňa pokračovanie výsadby zelene popri plote v areáli Lodenice Piešťany, čím by sa z vonkajšej strany zakryli biele betónové garáže a vytvorili by dlhý 300-metrový pás zelene popri plote Samsung genuine firmware download.

-lt/Zdroj a grafika: Raiffeisen banka-

REKLAMA