Connect with us

Koktail

Predstavujeme občianske združenie Sloboda zvierat

Published

on

Reklama

Seriál o občianskych združeniach a neziskových organizáciách z nášho regiónu predstavuje aktivistov, ktorí svojim pozitívnym prístupom menia veci v Piešťanoch a okolí k lepšiemu. Za občianske združenie Sloboda zvierat Piešťany odpovedala predsedníčka organizácie Ľubomíra Báleková.

[singlepic id=23564 w=320 h=240 float=left]Kedy pobočka Slobody zvierat vznikla, kto ju založil? Pripadne čo založeniu predchádzalo?

Reklama

Zanedbané, opustené, vyhladované psíky, vychudnuté, zjavne choré mačky nedali spávať mnohým ľuďom v Piešťanoch, skutočným impulzom však boli dôrazné sťažnosti zahraničných návštevníkov piešťanských kúpeľov. Skupina nadšencov z radov zamestnancov kúpeľov po zistení, že neexistuje žiadna organizácia, inštitúcia ba ani snaha o riešenie situácie, sa rozhodla pripojiť k vtedy novozaloženej bratislavskej Slobode zvierat. Založila občianske združenie a stala sa regionálnym centrom SZ 15. októbra 1996.

To bol však iba prvý krok. Nastalo obdobie niekoľkých rokov presviedčania, rokovaní u primátora, na odbore životného prostredia, na mestskom zastupiteľstve, s veterinárnou správou a získavanie podpory u obyvateľstva. Prvý pozemok pre útulok sme si prenajali koncom roku 1999 a vtedy sme aj začali svoju činnosť.

Reklama

Prvé koterce nám darovali Slovenské liečebné kúpele, ktoré s nami uzatvorili aj prvú zmluvu na odchyt a ustajnenie psov a mačiek, nachádzajúcich sa na Kúpeľnom ostrove. Psom sme vyhľadávali nové domovy a mačky sme po sterilizácii a vakcinácii vrátili do pôvodného prostredia.

V máji 2000 sme prijali prvého zamestnanca, a s pomocou Úradu práce sme zamestnali i prvých ošetrovateľov zvierat. Napokon sa nám podarilo presvedčiť mestské zastupiteľstvo o nevyhnutnosti a prospešnosti karanténnej stanice a útulku pre zvieratá a Mestský úrad v Piešťanoch nám prenajal vhodný pozemok.

Výsledkom spoločného úsilia bola zmluva, ktorá nám zabezpečovala síceskromný, avšak stabilný príjem. MsÚ prispel aj na oplotenie a čiastočne i na vybudovanie kotercov. Treba však povedať, že väčšiu časť nákladov sme uhradili z príspevkov darcov, domácich i zahraničných milovníkov zvierat.

[singlepic id=23565 w=320 h=240 float=left]Zaznamenali ste odvtedy nejaký pokrok v prístupe ľudí k domácim zvieratám?

Domnievame sa, že nastal pozitívny posun v myslení i konaní ľudí. Na začiatku našej činnosti nás, ako mestských ľudí, prekvapoval často necitlivý vzťah ľudí k zvieratám na vidieku. Aj v súčasnosti sa s prípadmi týrania resp. úplne nedostatočnej starostlivosti o zvieratá stretávame najmä na vidieku. Našťastie i tu sú už ľudia všímavejší, a osud zvierat im nie je ľahostajný.

Najmä v období posledných 4 rokov je záujem verejnosti o dianie v útulkoch mimoriadne veľký čo veľmi vítame. Internet umožňuje prezentáciu činnosti útulku, predstavenie zvierat, ale aj kontrolu oboma smermi. Ako svedčia mnohé ohlasy, ľudia veľmi pozorne sledujú naše počínanie a citlivo reagujú najmä v prípadoch týraných a hendikepovaných zvierat. Treba povedať, že nebyť podpory občanov, útulky by vôbec nemohli existovať. Osemdesiat percent našich príjmov je z príspevkov občanov.

Ako by ste definovali hlavné ciele Slobody zvierat?

Vzdelávanie, osveta, kampane, petície ap. sú doménou celoslovenskej organizácie, my ako regionálne centrum sa zameriavame hlavne na záchranu zvierat v našom regióne. Keďže sme však od začiatku veľkú časť našej činnosti zabezpečovali prostredníctvom dobrovoľníkov, medzi ktorými je i veľa detí, domnievame sa, že za dvanásť rokov sa nám podarilo vychovať pomerne veľa ľudí, ktorí majú cit k prírode a zvieratám a budú v tomto duchu vychovávať i svojedeti. V súčasnosti k nám chodia pedagógovia s celými triedami, a rodiny s deťmi si návštevu útulku plánujú ako víkendové podujatie. Každý rok usporadúvame súťažnú prehliadku psích krížencov Piešťanský oriešok, ktorá má dobrý ohlas.

Poradenskú činnosť vykonávame nielen pre osvojiteľov zvierat z nášho útulku, ale obracajú sa na nás i menej skúsení držitelia psov a mačiek a my im v rámci našich možností radi pomôžeme – osobne, telefonicky, či mailom.

[singlepic id=23570 w=320 h=240 float=left]Pre ktoré zvieratá je útulok určený? Sú to iba psíky a mačky alebo prijmete aj iné druhy? Ktoré organizácie majú na starosti iné zvieratá?

Náš útulok je určený pre psíkov a mačky. Už sme však hostili i kozy, škrečky, zajace, korytnačky, andulky, korely, labute, vranu, fretky. Všetkým zvieratkám sa nám podarilo zohnať nový domov.

Pokiaľ ide o vtákov, spolupracujeme s organizáciou Havran z Ratnoviec, ktorá sa zaoberá ochranou divožijúcich vtákov. V jednom prípade (labuť bez krídla) sme kontaktovali Zoologickú záhradu v Bojniciach a prostredníctom nej sa nám labuť podarilo umiestniť.

Aké podmienky musí človek splniť ak si chce od vás zviera adoptovať?

Predovšetkým musí byť dospelý a svojprávny. Pri každom osvojiteľovi skúmame v akom prostredí chce zvieratko chovať  (byt, dom, záhrada, firma atď), či má pre zvieratko vhodné ubytovanie – koterec, búda, v žiadnom prípade nesmie byť na reťazi, či je konkrétne zvieratko vhodné pre osvojiteľa – bojový pes pre dôchodkyňu, starý psík pre bežca a podobne. Ľudia si často vyberajú psíka podľa exteriéru bez ohľadu na povahu a potreby svoje i psa. Dôležité je aj to, čí má osvojiteľ skúsenosti s chovom zvierat, či ráta s výdavkami na veterinárne ošetrenie a kvalitné krmivo zvieraťa.

Keďže si nemôžeme z finančných a kapacitných dôvodov dovoliť preverovanie každého osvojiteľa, zvolili sme formu náhmatkových kontrol a kontrol prostredníctvom našich aktivistov. Je však dobrým zvykom u mnohých osvojiteľov, že nám v určitých intervaloch posielajú fotografie alebo videá psíkov a mačiek, z ktorých je zrejmé, ako sa osvojeným zvieratkám v novom domove darí.

[singlepic id=23569 w=320 h=240 float=left]Určite máte množstvo aktivít, ale ktorá bola podľa vás najdôležitejšia,mala najväčší úspech, odozvu.

Najdôležitejšie je, že sme vôbec vznikli, že sa nám napriek nesmiernym ťažkostiam, nedostatku financií, ľudí, priestoru  darí zachraňovať zvieratká, že sa nám podarilo vytvoriť kolektív ľudí, ktorí svoju neľahkú prácu robia so zaujatím, že máme nesmierne obetavých dobrovoľníkov, bez ktorých by to nešlo, že nám ľudia veria a podporujú nás. A naším najväčším úspechom je 6500 zachránených zvierat.

Odozva – je úžasné, že každá neprávosť, konaná na zvieratách má obrovskú odozvu u ľudí. Máme veľa prípadov, keď na našu výzvu o pomoc pre ťažko postihnuté zvieratká zareagovali okamžite naši sympatizanti a vyzbierali sa na operáciu alebo náročné liečenie. Ako príklad uvedieme KIRU – nemeckú ovčiačku, nájdenú na sídlisku A. Trajan v kontajneri vo vreci, so zviazanými nohami a so sečnými ranami na hlave. Zachránili sme ju, nejaký čas sa zotavovala v útulku, nestratila napriek svoju utrpeniu dôveru v ľudí a dnes žije u skvelých ľudí v Čechách svoj veľmi šťastný život.

BABULA – psík, ktorý bol paralyzovaný, dnes žije u svojej osvojiteľky, ktorá ho nesmiernym láskyplným úsilím priviedla znovu k pohybu a plnohodnotnému životu.

DOKTOR, hrubosrstý jazvečík, paralyzovaný, avšak s veľkou chuťou žiť, rehabilitoval najskôr plávaním vo vani, neskôr sa naučil chodiť vďaka vozíku, na ktorý sa mu vyzbierali darcovia a prispel i výrobca. Dnes sa pohybuje už bez vozíka a žije šťastne v Rakúsku. Takýchto príbehov máme veľa, sú na našej webstránke.

Uvedomujeme si, že nám niektorí ľudia zazlievajú prílišnú starostlivosť o choré zvieratá, keď je toľko zdravých, ktoré treba zachrániť. Nemôžeme však triediť zvieratá týmto spôsobom – nedokážeme to, snažíme sa pomôcť každému všetkými silami.

[singlepic id=23563 w=320 h=240 float=left]Čo chystáte do budúcnosti? Chcete útulok rozširovať, máte nejaké iné plány svojej činnosti?

Bez plánov, či lepšie povedané, bez snov by to nešlo. Útulok rozširovať nemôžeme, aj keď svojou kapacitou nepostačuje. Pozemok ani financie nám to nedovoľujú a ani to nie je našou snahou.

Našou dlhodobou snahou je, aby vôbec žiadne útulky neboli potrebné. Aby všetky zvieratá mali svojich zodpovedných majiteľov, ktorí sa o ne budú starať po celý ich život až do dôstojného konca. Aby zvieratá staré, choré, už nepotrebné, nekončili vyhodené ako odpad. Veríme, že postupne sa to dá dosiahnuť za predpokladu sprísnenia zákona voči porušovateľom, za predpokladu dôslednej kontroly chovov u tzv. množiteľov zvierat zo strany regionálnych veterinárnych a potravinových správ, za predpokladu dôslednej čipizácie všetkých zvierat a dôslednej sterilizácie a kastrácie zvierat v tzv. populačných ohniskách (v rómskych osadách, u neprispôsobivých občanov na dedinách ap.), predovšetkým však uvedomením si, že zviera nie je vec, ako ho stále chápu naše zákony, ale živý, cítiaci tvor.

Naše krátkodobé plány zameriavame na zlepšenie podmienok ustajnenia zvierat, na zvýšenie kvality ich chovu po všetkých stránkach. Už druhý rok zbierame prostriedky na získanie ďalšej unimobunky, ktorú súrne potrebujeme pre zvieratá, ktoré sú po operácii, resp. pre dojčiace sučky.

Naším veľkým snom je zaviesť ústredné kúrenie v unimobunkách. Ušetrilo by nám to peniaze, nesmierne by to zvýšilo komfort umiestnených zvierat a najmä by to bolo bezpečnejšie. Chceli by sme pokračovať v sterilizácii a kastrácii zvierat, ktorý sme zaviedli v roku 2009. Popri tom nesmieme zanedbať bežné opravy a údržbu, keďže pri množstve zvierat v útulku je opotrebenie zariadenia a každoročné dopĺňanie zničených búd nevyhnutné. Jednou z priorít sú podlahy v kotercoch a vnútorné oplotenie. Oboje je dôležité z hľadiska bezpečnostného.

Veríme, že tak, ako dosiaľ vždy, naši sympatizanti nás v našich zámeroch podporia.

[singlepic id=23568 w=320 h=240 float=left]Ako vám môžu ľudia pomôcť? Kam a kedy by mali prísť, čo by mohli priniesť? Ako sa dá všeobecne pomáhať týraným a opusteným zvieratám?

Ľudia nám, vlastne zvieratkám, môžu pomáhať rôznym spôsobom. Najjednoduchšia je pomoc finančná, buď na účet alebo priamo v útulku. Všetky poskytnuté finančné dary sa použijú výlučne pre potreby zvierat.

Materiálna pomoc je tiež vítaná – staré deky, koberce sú najmä v zime veľmi potrebné. Matrace, paplóny, prípadne šatstvo však nemôžeme prijať, je to pre psíkov nebezpečné a odvoz musíme draho zaplatiť. Veci možno priniesť priamo do útulku.

Vhodné sú aj lieky, krmivo a iné veci, je vhodné vopred sa telefonicky dohodnúť. Veľmi vítaná je osobná pomoc pri „venčení“ resp. hraní sa so zvieratkami. Psíky sú zatvorené v kotercoch alebo v unimobunkách a aj keď ich minimálne dvakrát cez deň necháme prebehnúť, nestačí to. Je veľmi vhodné, ak dobrovoľníci môžu vyviesť psíka na prechádzku, prípadne sa sním na voľnom priestranstve pohrať. Záujemca sa musí preukázať občianskym preukazom, deti povolením od rodičov.

Je nutné dbať na pokyny ošetrovateľov, ktorí poznajú povahu psa a zveria ho do rúk len tomu, kto ho s určitosťou zvládne. Ako všeobecne pomáhať týraným a opusteným zvieratám? Nebyť ľahostajným voči utrpeniu, všímať si a nezostať len pasívnym pozorovateľom. Regionálne veterinárne a potravinové správy v spolupráci s mestskou políciou sú povinné riešiť ohlásené prípady týrania. Neuspokojiť sa s polovičným riešením, medializovať nedôsledný alebo laxný prístup zodpovedných orgánov, či inštitúcií. Verejná mienka máobrovskú moc a je treba ju využiť pre dobrú vec.

[nggallery id=1310]

Foto: archív Slobody zvierat

Populárne články