Connect with us

Koktail

Predstavujeme neziskovú organizáciu ProPolis

Published

on

Reklama

Nový seriál o občianskych združeniach a neziskových organizáciách z nášho regiónu predstavuje aktivistov, ktorí svojim pozitívnym prístupom menia veci v Piešťanoch a okolí k lepšiemu. Za neziskovú organizáciu ProPolis odpovedal jeden z jej zakladateľov Viliam Vavro.

Kedy ProPolis vznikol a kto ho založil?

Reklama

[singlepic id=23038 w=320 h=240 float=right]Neziskovú organizáciu založili Viliam Vavro a Viktor Nižňanský 15. apríla 2000. Založeniu prechádzalo niekoľko rokov občianskej angažovanosti, z ktorej vzišla skúsenosť – potreba presadzovania občianskych záujmov aj formou takejto organizácie. S cieľom dosahovať vyššiu efektivitu takejto aktivity občanov.

Na akú skupinu ľudí sú aktivity ProPolisu zamerané?

Reklama

Zo štatútu našej neziskovej organizácie vyplýva pomerne široký záber. Keďže ide aj o presadzovanie záujmov občanov, prakticky sa môže činnosť n.o. dotýkať všetkého, čo riešia orgány verejnej správy, ale osobitnú pozornosť zvykneme venovať životnému prostrediu a kultúrnym hodnotám nášho regiónu. V rámci podujatí a akcií potom oslovujeme dotknuté skupiny – žiakov, študentov, občianske komunity, regionálnu verejnosť celkovo.

Čo je hlavným cieľom a poslaním ProPolisu?

V zakladateľskej zmluve sa píše, že to je najmä ochrana záujmov obyvateľov mesta a realizácia takých aktivít v regióne, ktoré majú vplyv na životné prostredie a kvalitu života. Ďalej je to presadzovanie zásad trvalo udržateľného rozvoja, organizovanie aktivít na podporu kultúrnych hodnôt regiónu, ale aj spolupráca s ďalšími organizáciami.

Určite máte množstvo aktivít, ale ktorá bola podľa vás najdôležitejšia?

Za časovo, finančne i čo do náročnosti je našim najväčším projektom výstavba Kolookruhu. Sme radi, že sa stretol s veľkým ocenením u našej verejnosti a nakoniec aj predstaviteľov mesta Piešťany.

Čo chystáte do budúcnosti?

Radi by sme presadili projekt odzrkadľujúci mentalitu našincov – Piešťanské zrkadlenie, ktorý by sa podobne ako výstavba Akupresúrneho chodníka v mestskom parku mohol stať jednou z atraktivít nášho mesta. Projekt je však pomerne rozsiahly a jeho príprava si vyžaduje veľa času a jeho realizácia aj veľa zdrojov, a tie žiaľ v súčasnosti nie sú pre nás dostupné.

Sú nejaké pravidelné stretnutia členov organizácie alebo ako by sa mohli naši čitatelia  ako by sa mohli čitatelia pripojiť, ak budú chcieť pomôcť?

Nie. Na začaitku života neziskovej organizácie boli raz týždenne. Nemáme formálnych členov. Akcie sa organizujú ad hoc, podľa možností ľudí, ktorý sa chcú zapojiť. Akcie sa riadia projektovo – dobrovoľník (aj keď je platený) si sám organizuje prácu na projekte, riadi sa pokynmi zakladateľov, plánom práce a obsahom a zásadami „jeho“ projektu. Záujemcovia nás kontaktujú cez našu www.propolis.sk a cez e-mail propolis@propolis.sk.

Populárne články