Connect with us

Koktail

Motýle (Papilionoidea, Hesperiidae) Poľany

Published

on

Reklama

Piešťanec Roman Tibenský sa sa už roky s veľkou vášňou venuje výskumu a fotografovaniu motýľov. Okrem toho, že má na konte niekoľko objavov, fotografie vzácnych a často i ohrozených druhov publikuje aj vystavuje. Prinášame vám výber z jeho zbierky, ktorú svojím objektívom ulovil na Poľane.

Stojí vysoká, divá Poľana, mať stará ohromných stínov…“

Reklama

(A.Sládkovič-Detvan)

[singlepic id=16606 w=320 h=240 float=right]V strednej časti Slovenska sa nachádza vyhasnutý stratovulkán (zložená sopka) Poľana (1458m n. m.). Je to najvyšší sopečný masív v Západných Karpatoch a patrí medzi najväčšie vyhasnuté sopky v Európe s priemerom takmer 20 km a s priemerom krátera (okolie Kysliniek) približne 6 km. Na mnohých miestach Poľany sa zachovali skalné útvary, napr. Kalamárka, Kopa, Melichova skala, Jánošíkova skala, Veporské skalky a iné.

Reklama

V roku 1981 bola Poľana vyhlásená za chránenú krajinnú oblasť a v roku 1990 za biosférickú rezerváciu. Predmetom ochrany je jedinečná geologická a geomorfologická stavba, prirodzené lesné porasty a ostatné významné rastlinné a živočíšne spoločenstvá. Neoddeliteľnou súčasťou biocenóz je aj motýlia fauna, ktorej časť Vám priblížim.

[singlepic id=16609 w=320 h=240 float=left]Na teplých stanovištiach Detvianskeho predhoria (úpätie Poľany), v okolí lazov, na južných bezlesých, miestami krovinatých svahoch, medziach, extenzívnych pasienkoch, okolo skál, vyskytujú sa xerotermofilné druhy motýľov otvorenej krajiny ako sú: vidlochvost ovocný (Iphiclides podalirius), hnedáčik divozelový (Melitaea trivia), očkáň šedohnedý (Hyponephele lycaon), ostrôžkár slivkový (Satyrium pruni), malý (S.acaciae), modráčik rozchodníkový (Scolitantides orion), čiernoškvrnný (Maculinea arion), hnedoškvrnný (Polyommatus daphnis), vikový (P.coridon) a iné, ktoré sem lokálne zasahujú zo Zvolenskej kotliny.

[singlepic id=16610 w=320 h=240 float=right]Významnú faunu motýľov nachádzame na vlhkých lúkach, podmáčaných pôdach, pri prameniskách a na nivách popri potokoch. Reprezentujú ju hygrofilné druhy, perlovec krvavcový (Brenthis ino), ohniváčik veľký (Lycaena dispar), modrolesklý (L. alciphron), štiavový (L. hippothoe), modráčik krvavcový (Maculinea teleius), modráčik bielopásy (Aricia eumedon) i súmračník skorocelový (Carterocephalus palaemon).

V dolinách, na lesných cestách, okrajoch lesov a krovín stretávame väčšinou mezofilné lesné a lesostepné druhy ako sú: dúhovec väčší (Apatura iris), menší (A.ilia), očkáň trávový (Erebia aethiops), ohniváčik zlatobyľový (Lyceana virgaureae), ostrôžkár brezový (Thecla betulae), brestový (Satyrium w-album), cezmínový (S. ilicis), rôzne perlovce, babôčky, mlynáriky a ďalšie. Zriedkavý je bielopásovec topoľový (Limenitis populi) a zemolezový (L. camilla). Významnou lokalitou je Hrochotská dolina s povodím potoka Hučava.

[singlepic id=16613 w=320 h=240 float=left]Pozornosť si zaslúžia všetky lúčne porasty. Zaujímavé sú tiež horské lúky, okraje a svetlejšie miesta vrcholových smrečín na hlavnom hrebeni pohoria (stredné horské polohy). Medzi charakteristické druhy, ktoré tu lietajú v početných populáciách patria: babôčka pŕhľavová (Aglais urticae), pávooká (Inachis io), perlovec veľký (Argynnis aglaja), sirôtkový (A. niobe), dvanásťškvrnný (Boloria selene), jahodníkový (B. euphrosyne), najmenší (B. dia), hnedáčik skorocelový (Melitaea athalia), očkáň čiernohnedý (Erebia ligea), ohniváčik štiavový (Lycaena hippothoe), mlynárik repkový (Pieris napi), repový (P. rapae), ale aj lokálny nehojný súmračník horský (Pyrgus alveus). Aj v najvyšších polohách môžeme zastihnúť vidlochvosta feniklového (Papilio machaon), jasoňa chochlačkového (Parnassius mnemosyne), očkáňa prstovkového (Erebia medusa), jačmienkového (Lasiommata maera) a ojedinele aj ďalšie druhy.

Z lokálnych druhov treba ešte spomenúť mlynárika horského (Pieris bryoniae) a očkáňa skaliskového (Lasiommata petropolitana).

Krása tohto rázovitého kraja a prírody si právom zasluhuje ochranu.

Text a foto: Roman Tibenský

[nggallery id=933]

Populárne články