Connect with us

História

Mlynárska história 11 – Osobnosti – Svetozár Mocko

Published

on

Reklama

Svetozár Mocko sa narodil 18. júla 1924 v mlynárskej rodine bratov Mockových v obci Prašník pri Vrbovom. Predtým než Ivan (Svetozárov otec) a Štefan Mocko kúpili v Prašníku na potoku Holeška mlyn, ktorý následne rekonštruovali, zaoberali sa stavbou mlynov a mlýnskych strojov.

[singlepic id=11948 w=320 h=240 float=left]Svetozár sa od chlapca hral a pohyboval v mlyne, ktorý mal stále veľa zákazníkov. Vyštudoval Obchodnú akadémiu v Trenčíne ktorú ukončil „skúškou zrelosti“ v školskom roku 1942/43, v dnešnom ponímaní maturitou. Bolo to v období 1. Slovenskej republiky a tak bolo treba zostať pracovať doma v mlyne, kde po dvoch rokoch učenia a práce získal výučný list mlynára u mlynárskeho majstra, strýka Štefana Mocka. Učenie prebiehalo paralelne so štúdiom v Trenčíne. Naďalej zostal pracovať v mlyne až do skončenia 2. svetovej vojny a v júni 1945 získal aj tovarišský list. Po vojenskej prezenčnej službe pracoval príležitostne v rodinnom mlyne a vypomáhal v mlyne vo Vrbovom, neskôr ako pomocný účtovník na vznikajúcom JRD. V roku 1950 po socializácii ich mlyna sa zamestnal v podniku Trikota Vrbové. Na základe poverenia ministerstva výkupu bol ustanovený ako odborník v mlýnskom priemysle v roku 1951 za riaditeľa Považských mlynov v Piešťanoch. Jeho úlohou bolo vykonať reorganizáciu tohto podniku čo aj uskutočnil a od 1.1. 1953 sa stal riaditeľom reštrukturalizovaného podniku Západoslovenské mlyny n.p. Piešťany. Obdobie neustálych zmien ktoré boli dôsledkom neustálených riadiacich štruktúr v nadstavbe, teda v odvetvovom riadení Slovenska ale aj Česko-Slovenska na jednej strane, a snaha o koncentráciu pekárenskej a mlýnskej výroby a zavádzanie úplne nových výrobných odborov na strane druhej, bolo veľmi náročné na zvládnutie riadiacej a organizátorskej práce. Skúsenosti ktoré Svetozár Mocko získal v tomto období využíval v riadiacich funkciách aj neskôr. V roku 1958 kedy bolo ustanovené Združenie mlynov a pekární so sídlom v Bratislave a v Piešťanoch, prišlo aj ku zmene v riadených podnikoch. Podnik v ktorom bol dovtedy riaditeľom bol zrušený resp. nahradený iným. Od 1.1.1958 bol ustanovený za ekonomického námestníka reštrukturalizovaného podniku s názvom Západoslovenské mlyny a pekárne n.p. Piešťany. Na funkcii ekonomického námestníka zotrval aj po vytvorení celoslovenského národného podniku Mlyny a cestovinárne Piešťany a to až do odchodu do dôchodku v roku v roku 1988, teda rovných 30 rokov. Ekonomický útvar pod jeho vedením, i vďaka jeho spolupracovníkom (napríklad Milanovi Loveckému, ktorého budeme taktiež prezentovať v tomto seriáli) si trvalo udržoval vysoký štandard kvality práce a vážnosti najmä smerom dovnútra podniku. Po vrátení mlyna Prašník v reštitúcii rodine Mockovej sa Svetozár ako dôchodca vrátil k mlynárskemu remeslu a vyrábal v mlyne jednomletú grahamovú múku až do svojej smrti v roku 2001. V občianskom živote bol aktívny v obci Prašník ako poslanec MNV a angažoval sa v práci Zväzu protifašistických bojovníkov v obci i okrese Trnava.

Reklama

Autor: Alexander Urminský

REKLAMA

Reklama

Populárne články