Connect with us

Blogy

Re: Komu vadí strom?

Published

on

Reklama

Nuž „diskusiu“  k článku Komu vadí strom možno zhrnúť aj takýmto spôsobom:

Spôsob výsadby zelene, ako ho v poslednej dobe praktikujú Mestské služby je neprijateľný nielen esteticky (ako kompozične obludný), ale očividne aj z hľadiska svetelnej hygieny alebo statiky susediacich budov. Tomu zrejme sekunduje aj komisný prístup verejnej správy a hoci pochybujem, že by to v prípade niektorých „diskutérov“ ešte malo význam, pre verejnosť prístupnú aj rozumným argumentom, by azda nebola od veci trocha osvety: jestvuje rozsiahly britský medicínsky výskum, ktorý dokázal priamu úmeru medzi fyzickým zdravím (výskyt koronárnych ochorení, mozgových príhod a pod.), ba dĺžkou života a dostupnosťou verejnej zelenetáto je preventívnym prostriedkom zdarma, dostupným každodenne, a to aj pre obyvateľov, ktorí sú menej finančne zdatní. Bolo by zaujímavé vedieť, koľko ľudí síce sníva o vile s hektárovou záhradou, ale keď  ide o verejnú zeleň – ktorú,  nota bene,  majú k dispozícii bezplatne – reagujú ako stromovrahovia?

Reklama

Venujme,  po poradí pozornosť niektorým takýmto „dendrofóbnym“ tvrdeniam: (dendrofóbia – strach z -; odpor voči stromom)                                                                                    

  • marek (06. mája 2012 0 14:36) uvádza:   “ na nemenovanej ulici, ktorá je plná bytoviek sme mali problém s ihličnanom, ktorý zasahoval do domu, okien, špinil nielen okná, ale aj fasádu domu. Nič nebráni tomu, aby všetci majitelia mobilných telefónov zaplavili pn-ky snímkami zašpinených fasád, ak kedy mohli čosi také vidieť. Ak sa vetvy priamo dotýkajú okien, vtedy môže tmavá koruna ihličnanu tieniť viac ako príjemné, by to zrejme riešila citlivá  úprava koruny (niektoré svoje výhrady k spôsobu spravovaniu verejnej zelene som vyjadril v článku „Cap záhradníkom či obrátene?“ publikovaného v apríli 2011 v Piešťanskom týždni), ale  nie chemická poprava… Vôbec by sa jedného dňa mohlo stať,  že sa nám Marek stretne s niekým, kto ho tiež „radikálne vyrieši“, postačí že  mu nepreukázal patričný rešpekt. A ktovie, možno ten „borec“ bude aj ozbrojený…  Len hustejšie a väčšie kvapky!
  • marek odpovedá lenke  (06. mája 2012 o 15:35): porozumieť písanému textu, ktorého je autorom, je miestami  skutočné nemožné, ale teraz nejde o hodinu slohu a preto si všimnime inú formuláciu: „niečo ti každý deň poškodzuje a špiní tvoj vlastný majetok, bráni ti vo výhľade z okna izby v ktorej žiješ“. Toto je skutočne patetický jazyk, predstavuje nebohé stromy ako zákerné beštie, ba agresívnych mimozemšťanov, priamo sa ponúka obraz človeka, strádajúceho v poslednom útočišti „izby v ktorej žije“, pretože na tam vonku ulici… sú STROMY!!! Chcel by sa vzoprieť, vrchnosť mu v tom bráni a to v ňom prebudilo ozajstného Robina Hooda (zlý príklad – skrýval sa v lese). Možno nejaká filmová postava v podaní stvárnená Vima Diesela by pasovala lepšie.
  • Dojímavo replikuje aj Stano (06. mája 2012 o 20.46), asi sedáva s Markom pri jednom stole: Deklaruje, že je „prírodomil“, ale ktorú prírodu má na mysli: tú na tanieri (asi nebude práve vegetarián…), alebo tú čo vidí raz  ročne na dovolenke z okna auta?  Pripúšťam, že jeho problém riešili liknavo, ale môže za to vari ten predmetný strom, či dokonca stromy ako botanický druh?  Má rád prírodu, ale keď sa chce zbaviť nejakého bagateľného, prepytujem, „stromu“ – chcú od neho aby sa podieľal na jeho náhrade, a ešte mu diktujú za koľko to má byť!     Pritom každý pritom vie,  že stromy rastú zadarmo – naopak,  ak ich necháme, vieme čo dokážu… „A že nejaký“ hrab, pche!  
  • podobne zemitým tónom sa (06. mája 2012 o 22:19) pripojil Jajajojo (pekné meno!): Pourážal pre istotu všetkých  (vymleté mozgy???) do radu. Na neautorizovanú výsadbu (hoci o tej autorizovanej si myslím svoje – pozri vyššie uvedený článok v PT )  treba  upozorniť magistrát, podľa zákona o prístupe k informáciám sú povinní v zákonnej lehote oznámiť, ako s podnetom naložili – kto, kedy a ako podnet vybavil, to by potom možno zaujalo aj verejnosť, ale bez „magorov“. Inak to bude len hnev školáka, ktorý namiesto hádky s rodičmi kope do odpadkových košov, aj to po tme, aby ho pri tom nikto nevidel.
  • a gerilová je aj jozefa (07. mája 2012 o 9:51): a nepára sa, berie do ochrany aj plynovod.

Toľko „dendrofóbi“ – krídlo „spokojných“ tu zastupuje  gajka (07. mája 2012 o 11:07 ): Vo väčšine vecí má pravdu, a súdiac podľa jej pokojného tónu, je zrejme jednoducho spokojnejšia so životom. Treba dodať spresniť len toľko, že  výsadba kvalifikovane vykonaná,  počíta s miestom pre dospelý strom v plnom vzraste,  zohľadňuje svetelnú hygienu, a pokiaľ možno aj eventuálnu statickú kolíziu. Ono je vôbec zázrak,  že sa na tzv. vysokú zeleň nájde miesto, keďže nesmie vadiť plynu, elektrine, infokáblom,  autám, ich parkoviskám,  a ktovie čomu všetkému ešte.  Na druhej strane „dendrofóbne hlasy“ naznačujú frustráciu: Nebohé stromy – pretože sa nemôžu brániť, ani volať 159 – potom plnia úlohu  smetiakov, atakovaných pod pláštikom tmy.

Reklama

K úplnosti tejto panychídy za stromovraždu však chýba jedna kapitola – týkajúca sa verejnej správy, respektíve Podniku mestských služieb, ktorý má na starostlivosť o zeleň, napriek skutkovému stavu, monopol. Rastúca frustrácia a agresivita, kanalizovaná úplne zlým smerom, je ďalším črepom v tristnej mozaike verejných služieb. Nekompetentný manažment správy zelene, nevhodná štruktúra a mizerná kvalita výkonov; prípadne kombinované s rigidným prístupom k verejnosti; doplnené absenciou priebežnej informovanosti a osvety (týmto nemyslím polit-marketingovú masáž) – to má všetko očividne, podľa ohlasov verejnosti, na aktuálnom stave vecí svoj podiel.  Kverulantstvo nie je riešením, ale čudovať  sa mu nemožno .

Autor: Ladislav Kubo

Populárne články