Connect with us

Aktuality

Zastupiteľstvo riešilo mestskú autobusovú dopravu a potrebu jej optimalizácie

Published

on

Reklama

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany sa na svojom 6. tohtoročnom zasadnutí 18. mája zaoberalo problematikou mestskej autobusovej dopravy, nakoľko sa blíži záver desaťročnej lehoty platnosti rámcovej zmluvy so spoločnosťou ARRIVA Trnava a.s.. Autobusy v našom meste najazdia ročne približne 334-tisíc kilometrov a medzi 73 zastávkami prepravia až 720 000 cestujúcich. Poslanci sa zaoberali možnosťami, ako môže mesto šetriť na viac ako 400-tisíc eurách, ktorými každoročne dotuje činnosť MAD, zvýšiť jej efektivitu a popularitu tak, aby autobusy nechodili poloprázdne. Počas celého zasadnutia vyvolal najširšiu diskusiu práve materiál nesúci názov Informácia o mestskej autobusovej doprave na území mesta Piešťany, ktorý bol predložený v bode Rôzne.

Reklama

„V súčasnosti je prevádzka MAD v mestách podmieňovaná výškou príspevkov na úhradu preukázanej straty za dohodnutý prepravný výkon, čo často vedie k redukcii liniek, a tým k zhoršeniu obsluhy územia a k znižovaniu spokojnosti občanov. Záujmom mesta Piešťany je zadaním spracovania návrhu optimalizácie MAD dosiahnuť optimálnu prevádzku MAD, t.j. zabezpečiť obsluhu území podľa potreby obyvateľov a návštevníkov mesta, pri zvýšení kvality vedenia liniek a dopravnej obsluhy a pri súčasnom znížení nákladov, ako výsledku procesu optimalizácie. Súčasný stav MAD v meste si vyžaduje prehodnotenie a výraznú kvantitatívnu i kvalitatívnu zmenu,“ uvádza sa v dôvodovej správe.

Mestskú autobusovú dopravu na území mesta Piešťany zabezpečuje dopravca ARRIVA Trnava a.s. na základe Rámcovej zmluvy č. 2480803 zo dňa 22.07.2008, jej platnosť vyprší 31. júla 2017. V dôvodovej správe radnica navrhla predĺženie platnosti zmluvy minimálne na 3 roky, proti čomu sa ohradili viacerí poslanci. Požadovali rozšíriť zmluvu maximálne do konca volebného obdobia, aby bolo možné pristúpiť k optimalizácii a aby nezaväzovali svojich nasledovníkov v poslaneckých laviciach.

Reklama

„My sme sa práve na tú optimalizáciu pozerali z hľadiska financií, ročne prispieva Mesto Piešťany približne 400 000 eurami, spoločnosť si vyberie ďalších 200 000 eur na prevoze, čiže to znamená, že cena za kilometer je 1,80 eura. Keď to porovnáme, že cena za kilometer pri prevoze taxíkom, ktorý príde v danú hodinu a v danú minútu kedy chceme a odvezie človeka presne na to miesto bez nejakého zdržiavania v Piešťanoch je 1,99 eur za jazdu, tak sa začína zdať, že tá mestská hromadná doprava nie je až taká výhodná,“ vyjadril sa k téme Andrej Klapica.

„Jednoducho zákon dával povinnosť uzavrieť takúto zmluvu, ktorá ale v konečnom efekte je nevýhodná pre mesto, pretože jazdia poloprázdne autobusy. Končí to desaťročné obdobie, zmluva bude teraz končiť a mal by do hry vstúpiť trhový prvok a my by sme mali uvažovať o riadnom verejnom obstarávaní, do ktorého by sa mohli prihlásiť všetci, ak by splnili podmienky, ktoré tam budú zadefinované,“ uviedla Zita Bruncková.

„Keď sa budeme pozerať na autobusovú dopravu treba v tej chvíli myslieť aj na stav autobusových zastávok a to ako vyzerajú v niektorých častiach mesta a aj samotnú stanicu,“ upozornil poslanec Peter Jančovič.

Na tom, že mestská autobusová doprava potrebuje optimalizáciu sa zhodli všetci prítomní poslanci, ale podľa viacerých vyjadrení bude pre rozhodnutia potrebné vypracovať komplexný materiál. Poslanci schválili návrhy Rema Cicutta a Adriany Drahovskej na zapracovanie finančného krytia spracovania podkladov potrebných na optimalizáciu dopravy v meste, respektíve na skontrolovanie deklarovaných nákladov i efektivitu vynakladania prostriedkov spoločnosťou ARRIVA Trnava, ktorú má overiť hlavný kontrolór. 

-lt//Zdroj: Mesto Piešťany/Foto: lt,archív-

Populárne články