Connect with us

Aktuality

V Balneologickom múzeu odštartoval detský projekt Život pri rieke

Published

on

Reklama

V rámci Noci múzeí otvorilo v sobotu 20. mája popoludní a večer svoje brány aj Balneologické múzeum Imricha Wintera v Piešťanoch. Pracovníci múzea pripravili pre deti náučné pátranie, ukážku krojov aj hasičskej techniky. Neskôr si návštevníci mohli vypočuť prezentácie na témy Dávne náplavy rieky Váh a Archeologické nálezy z rieky Váh. Súčasne vo Vile dr. Lisku bola k nahliadnutiu výstava viac ako tisícky kraslíc.

Reklama

O tretej popoludní sa v hlavnej expozícii uskutočnila slávnostná prezentácia múzejno-vzdelávacieho projektu Život pri rieke. Myšlienka predstaviť regionálne vodstvo z najrôznejších pohľadov a súčasne  prilákať žiakov a ich rodičov do múzea vznikla v hlave kurátora historickej zbierky Andreja Bolerázskeho. Projekt je realizovaný s finančnou podporou Fondu na podporu umenia.

„Ide o pomerne rozsiahly projekt, ktorého cieľom je poukázať na vzťah rieky a človeka v histórii a súčasnosti – ako rieka vplývala na život v meste a regióne, ako ovplyvňovala formovanie krajiny a ako ľudia spätne vplývali na rieku. Tento projekt vznikol ako poukázanie na výrazný vplyv, ktorý mala voda – rieka Váh a kúpele na vytváranie charakteru mesta,“ povedal Andrej Bolerázsky.

Reklama

Projekt sa skladá z pätnástich tematických listov. Počas každej návštevy môžu mladí návštevníci pracovať na inej téme. Dozvedia sa napríklad zaujímavosti o osídľovaní, lužných lesoch, o dopravnom aj energetickom význame rieky, o vodných mlynoch, kúpeľoch aj o hradisku. „Keďže sme múzeum, ktoré je zamerané aj na dejiny kúpeľov a využívanie kúpeľov a termálnych vôd, máme tu témy, ktoré poukazujú na význam termálnych a minerálnych prameňov na Slovensku, ktoré je počtom minerálnych a termálnych prameňov vzhľadom na svoju rozlohu veľmocou,“ priblížil kurátor historickej zbierky Andrej Bolerázsky.

Projekt je určený predovšetkým pre žiakov druhého stupňa základných škôl. Pri práci s témami deti využívajú tzv. objektovú metodiku – pracujú priamo s vystavenými predmetmi a teda nemusia mať podrobné vedomosti. Pre lepšiu orientáciu si môžu zapožičať mapku, na ktorej sú farebne zvýraznené kľúčové exponáty.

Ilustrácie k jednotlivým témam nakreslili žiaci Výtvarného odboru ZUŠ Piešťany pod vedením učiteľky Julie Džambazovič. Mladí autori dostali od múzea ako poďakovanie potreby na kreslenie.

-vv-

Populárne články