Úvod Aktuality Vodohospodári majú neznámeho „pomocníka“

Vodohospodári majú neznámeho „pomocníka“

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Pracovníci Slovenského vodohospodárskeho podniku v zimnom období riešili sanáciu časti brehu, ktorú svojim pôsobením vymyl Váh https 엑셀 다운로드. Na stabilizáciu brehovej nátrže použili stavebný materiál z neďalekej skládky, ktorý bol vyhodnotený ako nezávadný a pre tieto účely vhodný 사랑의 불시착 다운로드. Úsek na pravej strane rieky približne na štvrtom kilometri Vážskeho ostrova, sa však podľa vodohospodárov zapáčil aj niekomu inému. Iniciatívny „pomocník“ naviezol na výstuž vlastný odpad, ktorý okrem stavebného materiálu obsahoval aj rôzne smeti ako plasty či kusy šatstva, čím sa dopustil vytvorenia čiernej skládky Packet Tracer 5.3 3ed. Prípadom by sa mal na základe podnetu vodohospodárov začať zaoberať Okresný úrad v Piešťanoch.

skládka (3)

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi

Na situáciu nás upozornil čitateľ, ktorému sa odpad vyvezený na brehu Váhu nepozdával 피스쿨 다운로드. S fotografiami, ktoré nám zaslal, sme sa obrátili na Slovenský vodohospodársky podnik. Zamestnanci reagovali na náš podnet naozaj veľmi rýchlo a dotknutý úsek boli ihneď preveriť malware.

„Z fotografie, ako aj záverov dnešnej obhliadky je zrejmé, že v nedávnej minulosti prišlo bez vedomia našej organizácie k svojvoľnému navezeniu niekoľkých kôp na tieto miesta svn server. Ide o zmes stavebného odpadu, bohužiaľ aj ďalších materiálov ako plastov, či šatstva. Z tohto dôvodu podala dnes naša organizácia v súlade s platnou legislatívou podnet na okresný úrad s cieľom zistiť rozsah a skladbu zloženého odpadu, jeho pôvodcu a kvalifikovane stanoviť ďalší postup vo veci,“ reagoval na situáciu hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku Pavel Machava Shindoriko n600 driver.

Vodohospodári používajú pri sanácii brehov, či hrádzí stavebný odpad ako betón, tehly, hlinu na zavezenie miest, ktoré vymlela voda 이야기멀티 다운로드. Na túto „vnútornú“ vrstvu potom ešte pridávajú ďalšie pozostávajúce napríklad z hliny a lomového kameňa. To by sa malo udiať aj v tomto prípade pri sanácii brehu Váhu Engauge digitizer.

-lt/Foto: red-

REKLAMA