REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Trnavská vodárenská spoločnosť vyhlásila na svojej webovej stránke výberové konanie na nového generálneho riaditeľa. Radoslava Jakaba, ktorý pôsobil vo funkcii od 1 애프터스쿨 뱅 다운로드. decembra 2014 tak do konca roka nahradí nová tvár. Po tom, čo sa menila dozorná rada a následne viacerí členovia predstavenstva dôjde v podniku k ďalšej významnej personálnej zmene 내부자들 오리지널 다운로드. Kandidáti spĺňajúci viaceré stanovené požiadavky môžu svoje žiadosti posielať na adresu TAVOS-u do konca septembra.

Budúci riaditeľ spoločnosti by mal byť bezúhonný, s čistým registrom trestov, má mať dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa s technickým zameraním a minimálne 10 ročnú prax vo výkonných a riadiacich funkciách, s minimálne 3 ročnou praxou vo funkcii generálneho riaditeľa v slovenskej obchodnej alebo štátnej spoločnosti 프렌즈 전시즌 다운로드. Dôležitým kritériom je aj čestné prehlásenie o dvojročnej praxi s riadením podniku s obratom presahujúcim sumu 3 milióny eur ročne.

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi

„O výbere uchádzača rozhodne komplexné posúdenie v zmysle uvedených požiadaviek Download avplayer. Nepriloženie niektorého z požadovaných dokladov a príloh je dôvodom na vyradenie uchádzača z výberového konania,“ píše TAVOS na svojej webovej stránke 패션시티 mr 다운로드.

Všetky potrebné dokumenty dokladujúce požiadavky, vrátane čestných prehlásení spolu so žiadosťou, musí uchádzač odoslať poštou do 30 해피 메리 다운로드. septembra prípadne odovzdať v podateľni na Priemyselnej ulici 10.

-lt-

REKLAMA