Connect with us

Aktuality

Stanovisko Mesta Piešťany k zmene miesta organizácie leteckých dní

Published

on

Reklama

Po zverejnení informácie o tom, že Piešťany prišli o národné letecké dni, sme požiadali vedenie Mesta Piešťany o stanovisko k tejto skutočnosti, keďže ide o jednu z najnavštevovanejších udalostí v Piešťanoch.  Z kancelárie primátora sme dnes 16. februára predpoludním dostali nasledovné vyjadrenie, ktoré zverejňujeme v plnom znení.

Stanovisko Mesta Piešťany k zmene sídla NLD 2011

Reklama

Národné letecké dni sa v Piešťanoch začali pravidelne konať od roku 2007. Ich hlavným organizátorom bolo Ministerstvo obrany SR, spoluusporiadatelia: Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, Trnavský samosprávny kraj, Mesto Piešťany, Letisko Piešťany a Letové prevádzkové služby. Štyri predchádzajúce ročníky ukázali, že toto podujatie patrí k najnavštevovanejším nielen v rámci Piešťan, ale aj Slovenska vôbec.

Letisko Piešťany a mesto Piešťany ako sídlo tejto prehliadky bolo ideálne z viacerých dôvodov:

Reklama

– Veľkosť areálu letiska zodpovedá takémuto veľkolepému podujatiu

– Nebola potrebná zmena do letového programu civilných letov

– Výborná dostupnosť (diaľnica, železnica, autobusy, parkovacie plochy, bicykle)

– Kúpeľné mesto s rozvinutými službami (pohostenie, ubytovanie, ďalšie služby a voľnočasové aktivity)

– Nezanedbateľná je bezprostredná blízkosť Vojenského historického múzea, ktoré svojimi exponátmi a aktivitami obohacovalo program návštevníkom NLD

– Jedinečný historický aspekt – prvé letecké dni sa v Piešťanoch konali 29. júna 1914 (!). Usporiadal ich Ľudovít Winter na golfovom ihrisku. V predvečer jeho konania odzneli prednášky o aviatike. V hlavnom programe 6 vojenskí a civilní letci demonštrovali pokrok leteckej techniky.

Mesto Piešťany bolo ešte v októbri 2010 spoločnosťou MAGNET PRESS SLOVAKIA, s.r.o. písomne informované o tom, že 5. NLD sa budú konať na letisku Piešťany v dňoch 11. – 12. júna 2011 a zároveň požiadané o podporu pri organizovaní. Mesto to samozrejme uvítalo.

O zrušení NLD v Piešťanoch sa Mesto dozvedelo z médií. Predstavenstvo Letiska a.s. Piešťany na svojom zasadnutí dňa 31. 1. konštatovalo , že o organizáciu NLD sa opäť uchádza spoločnosť Magnet Press Slovakia, s.r.o. Keďže hlavným organizátorom NLD je Ministerstvo obrany SR, nie Mesto Piešťany, Mesto nemohlo zasiahnuť do rozhodovania ministerstva. Je však poľutovania hodné, že Mesto nebolo o tejto skutočnosti informované a nemohlo tak ani ovplyvniť rozhodovanie ministra hore uvedenými argumentmi.

Kancelária primátora mesta Piešťany

Stanovisko Mesta Piešťany k zmene sídla NLD 2011

Populárne články