Connect with us

Aktuality

„Slnko“ nad cintorínom zmizlo

Mesto Piešťany dnes na sociálnej sieti informovalo, že reklamný pútač obchodného reťazca, ktorý bol umiestnený vedľa prevádzky na Bratislavskej ceste v Piešťanoch, bol odstránený.

Published

on

Bratislavský cintorín s odstráneným reklamným bannerom Lidl
Reklama

„Nevhodný reklamný pútač pri cintoríne na Bratislavskej ceste už neuvidíte. Za odstránenie ďakujeme spoločnosti Lidl,“ napísali predstavitelia samosprávy.

Bratislavský cintorín a reklamný banner Lidl

Reklama

Tá sa snaží už dlhšie obdobie riešiť vizuálny smog v meste. Za primátora Miloša Tamajku prijalo v roku 2018 mestské zastupiteľstvo uznesenie, ktorým uložilo úradu úlohu spracovať a verejnosti sprístupniť databázu mestom povolených reklamných plôch a zariadení. Ďalším uznesením dostali pracovníci úradu za úlohu spracovanie koncepcie povoľovania a umiestňovania reklám a reklamných plôch na území mesta. Podľa informácií uvedených pre mestské zastupiteľstvo na úrade začali pracovať na plnení týchto uznesení, ale ich výsledky zverejnené nie sú. Pri kontrole plnenia uznesení v roku 2019 vtedajší hlavný kontrolór Martin Svorad konštatoval, že obe uznesenia zostávajú v plnení.

V roku 2021 už počas pôsobenia primátora Petra Jančoviča prijalo mestské zastupiteľstvo VZN 5/2021, ktorým sa zmenilo a doplnilo VZN mesta Piešťany o záväznej časti Územného plánu centrálnej mestskej zóny Piešťany. Podľa vyjadrenia predstaviteľov samosprávy, ním Mesto Piešťany získalo právny nástroj na obmedzovanie hlavne veľkoplošných reklám – bilboardov, umiestňovaných v centre mesta.

Reklama

„Umiestňovať reklamné stavby v centre mesta bude umožnené i naďalej, avšak so zohľadnením určených podmienok ich rozmerov, funkcie a výrazu. Povolené sú reklamné stavby vo výmere do 3 m2 s funkciou informačných, náučných panelov, označenia prevádzok, bez komerčného obsahu. Väčšie plochy reklamných zariadení sú výnimočne prípustné v prípade ak je reklamná stavba integrovanou súčasťou budovy a podstatne nenarúša architektonický výraz zástavby,“ uviedli pred tromi rokmi predstavitelia samosprávy.

Podľa zoskupenia Piešťanský okruh, ktoré sa k téme reklamného smogu vyjadrilo v apríli 2021, napriek tomu, že centrum Piešťan patrí do pamiatkovej zóny, poriadne sa problematike vizuálneho smogu venuje len málo pozornosti. „Pešia zóna je v bežnej prevádzke zaplavená množstvom nevhodných reklamných prvkov, tabúľ, figurín či reklamných stojanov. Výklady sú pokryté najrôznejšími polepmi, na historických budovách visia bannery a nevkusné výstrče, ktoré ich zakrývajú. Aj napriek tomu, že prostredie, v ktorom trávime čas, sa nás bezprostredne dotýka, vizuálny smog sme bez slova akceptovali na úkor kvality a vnímania okolia. Čo s tým? Viaceré mestá ako Brno, Bratislava, Prešov, ktoré majú snahu riešiť problematiku vizuálneho smogu koncepčne, začali s reguláciou označení, vývesných štítov či reklamy na verejných priestranstvách vo forme manuálov. Cieľom manuálov nie je reklamu zakázať, ale riešiť ju koncepčne a snažiť sa vizuálny smog v mestách minimalizovať,“ uviedli predstavitelia Piešťanského okruhu, ktorý okrem iného zoskupuje architektov, výtvarníkov, či umelcov, na sociálnej sieti.

Záujem piešťanskej samosprávy viac regulovať umiestňovanie reklám, či napríklad balíkomatov, deklarovali pracovníci úradu v ostatnom období na rokovaniach komisií mestského zastupiteľstva.

Pred časom riešilo Mesto Piešťany umiestnenie nepovolených reklamných zariadení v centre, ktoré sa stretlo s vlnou nevôle a negatívnou medializáciou.

-th- Zdroj: Mesto Piešťany, Piešťanský okruh Foto: Mesto Piešťany

Populárne články