Connect with us

Aktuality

Seniorský parlament pripravuje voľby

Published

on

Reklama

Seniorský parlament Piešťany chystá volebnú schôdzu. Uskutoční sa vo štvrtok 4. apríla sa v Mestskej knižnici mesta Piešťany. Pozvaní sú všetci občania nad 60 rokov, ktorí majú chuť zapojiť sa do aktivít parlamentu a byť aj v staršom veku aktívni.

Seniorský parlament 

 

Reklama

Seniorský parlament je občianska iniciatíva, voľné združenie občanov mesta Piešťany, nezávislý a politicky neutrálny. „Prácu SP poznáte určite z podujatí, ktoré organizuje, alebo spoluorganizuje. Seniori sa však zapojili aj do viacerých brigád, aby pomohli skrášliť Piešťany.  Výnimočné spojenie síl  nastalo pri petícii Zachráňte letisko, ktorej iniciátorom bol práve Seniorský parlament,“ hovorí Štefan Škulec, aktuálny predseda. 

Seniorský parlament vznikol v apríli 2015, keď sa zišlo šesť desiatok seniorov, ktorí spomedzi seba zvolili 21 členov parlamentu, pričom kandidátov bolo 32. S víziou parlamentu prišiel pred štyrmi rokmi Peter Veverka. Podarilo sa ju uviesť do praxe a zorganizovať klasické voľby. Prítomní seniori, ktorí mali záujem kandidovať, vypísali dotazník a podľa neho ich predstavili plénu. Z tridsiatichdvoch kandidujúcich bola prevažná väčšina s vysokoškolským vzdelaním. Viacerí z nich sa tiež už roky zaujímali o dianie v meste, či boli členmi komisií MsZ. 

Reklama

Seniorský parlament mal byť akousi radou starších, ktorá by bola schopná poradiť vedeniu mesta i poslancom mestského zastupiteľstva. Primátor Miloš Tamajka si založil Radu seniorov, ale napokon podpísal memorandum o spolupráci aj so Seniorským parlamentom.

Volebná schôdza sa uskutoční v Mestskej knižnici mesta Piešťany v zasadacej miestnosti na II. poschodí o 16:00 h.

-red-

Populárne články