Connect with us

Aktuality

Seniori si zvolili svoj miestny parlament

Published

on

Reklama

V ustanovujúcich voľbách do Seniorského parlamentu v Piešťanoch si vo štvrtok 16. apríla sedem desiatok obyvateľov mesta nad 60 rokov vybralo svojich zástupcov, ktorí by mali spolupracovať s poslancami mestského zastupiteľstva. Seniori si tiež schválili štatút a rokovací poriadok, ktoré zostavil prípravný výbor.

_MG_6761w

Reklama

REKLAMA

kia-042015-500

Reklama

S myšlienkou Seniorského parlamentu prišiel člen občianskej iniciatívy Spoločne pre Piešťany a Komisie pre kultúru a názvoslovie pri Mestskom zastupiteľstve v Piešťanoch Petr Veverka. Spoločne s poslankyňou Zitou Brunckovou a ďalšími aktivistami sa im podarilo myšlienku uviesť do praxe a zorganizovať klasické voľby i s návrhovou, mandátovou a volebnou komisiou. Prítomní seniori, ktorí mali záujem kandidovať, vypísali dotazník a podľa neho ich predstavili plénu. Z tridsiatichdvoch kandidujúcich bola prevažná väčšina s vysokoškolským vzdelaním. Viacerí z nich sa tiež už roky zaujímali a zaujímajú o dianie v meste, niektorí z nich sú členovia komisií a o kandidatúru sa dokonca uchádzala aj zamestnankyňa radnice.

Členovia prípravného výboru ešte pred voľbami tiež zodpovedali na otázky z pléna, vysvetlili, že Rada seniorov, ktorú zakladá primátor mesta má trochu inú úlohu a postavenie, jej zástupcovia nie sú volení, preto nejde o totožnú iniciatívu a spolupráca môže byť osožná. Niektorým účastníkom nevyhovovalo, že kandidáti nemali možnosť sa predstaviť osobne, avšak väčšine pléna krátke predstavenie kandidátov na základe dotazníka postačovalo. Dlhšie predstavovanie nebolo možné hlavne z časových dôvodov. Na stretnutie boli pozvaní primátor i všetci poslanci MsZ. Zúčastnili sa piati poslanci klubu Spoločne pre Piešťany.

Na základe pozvánok a inzerátov v médiach prišlo na ustanovujúcu schôdzu a voľby sedemdesiat obyvateľov mesta nad 60 rokov. Z nich tridsaťdva prejavilo záujem kandidovať do 21-členného seniorského parlamentu, ktorý má byť poradným hlasom pre poslancov zastupiteľstva. Hlavne poslanci z poslaneckého klubu Spoločne pre Piešťany, prejavili záujem o vyvíjanú aktivitu pre vzájomnú komunikáciu. Účastníci ustanovujúceho zhromaždenia napokon vybrali nasledovnú dvadsaťjednotku:

Poradie poľa hlasovania Por. číslo na hlas lístku Priezvisko Meno Titul Počet plat. hlasov
1. 4. Dubovský Marián PhDr. Mgr. 48
2. 31. Veverka Petr   48
3. 3. Čambor Milan Ing. 41
4. 25. Ščevko Milan Ján Mgr. 37
5. 21. Rais Jiří   36
6. 13. Kolláriková Melánia Ing. 34
7. 27. Škulec Štefan Ing., PhD. 33
8. 6. Gubala Andrej Ing. 31
9. 15. Kubo Vladimír   31
10. 24. Smižanská Mária Mgr. 30
11. 26. Šišovský Vladimír Ing. 30
12. 11. Kiššová Ludmila Ing. 28
13. 8. Hošová Jarmila Mgr. 26
14. 20. Neumair Branislav Ing. 26
15. 1. Baničová Anna Ing. 25
16. 23. Samuhel Ivan Ing. 25
17. 10. Chalupková Oľga Mgr. 24
18. 5. Fano Jozef   22
19. 32. Zacharová Elena   22
20. 16. Maťašová Anna Mgr. 21
21. 18. Mikolášiková Naďa   20

_MG_6844w

Pod čiarou zostali:

22. 22. Remiášová Viera Ing. 19
23. 28. Tomášková Mária Ing. 19
24. 7. Holičková Jaroslava   18
25. 30. Vavrová Jarmila Mgr. 18
26. 2. Bubeníková Ema Mgr. 17
27. 14. Kostolanský Jozef PhDr. 16
28. 29. Tomková Ludmila   16
29. 9. Hrnčiar Anton   15
30. 17. Michalíková Lívia Mgr. 11
31. 12. Knopp Vladimír   9
32. 19. Mullerová Eva   8

Členovia parlamentu si spomedzi seba zvolili predsedu a podpredsedu. Predsedom sa stal Ing. Štefan Škulec, CSc., ktorý získal 19 hlasov. Za podpredsedu si členovia parlamentu, jedenástimi hlasmi z dvadsiatky prítomných, vybrali Jiřího Raisa. Taktiež si hneď rozdelili oblasti záujmu podľa toho, aké sú komisie mestského zastupiteľstva.

_MG_6719w_MG_6723w_MG_6724w_MG_6740w_MG_6745w_MG_6824w_MG_6829w_MG_6837w

TS/red, Foto: -ad-, -th-

Populárne články