Connect with us

Aktuality

Samospráva hľadá nového riaditeľa MSKS

Published

on

Reklama

Poslanci mestské zastupiteľstva na návrh primátora Piešťan Petra Jančoviča odvolali na konci septembra z funkcie riaditeľa Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany Petra Sedláčika. Radnica teraz hľadá nového šéfa tejto organizácie.
Pri odvolávaní primátor konštatoval, že riaditeľovi Sedláčikovi sa podarilo urobiť množstvo dobrých vecí na poli kultúry, či starostlivosti o majetok, problémom však boli nedostatky zistené pri kontrole hlavného kontrolóra v inštitúcii. Kontrolór Martin Svorad v nej poukázal na problémy pri zverejňovaní zmlúv, faktúr a objednávok a taktiež pri používaní služobného vozidla. Už bývalý riaditeľ si bol vedomý chýb, z ktorých podľa neho niektoré napravili, iné je možné napraviť. Podľa jeho slov nemali vážny finančný dopad na organizáciu. Zastupiteľstvo riaditeľa napriek tomu odvolalo a do funkcie dočasne vymenovalo pracovníčku mestského úradu.
Aktuálne je vypísané nové výberové konanie na riaditeľa príspevkovej organizácie. Podmienkou je ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa a prax v riadiacej funkcii min. 2 roky. Medzi požiadavkami na človeka, ktorý sa bude o funkciu uchádzať je prehľad v kultúrnom a spoločenskom dianí, riadiace a organizačné schopnosti pričom skúsenosť s riadením v príspevkovej alebo rozpočtovej organizácii je výhodou, zvládanie záťažových situácií, komunikatívnosť, kreativita, užívateľská znalosť práce s PC a internetom (MS Office, internet) a výhodou je aktívna znalosť anglického jazyka.

Kandidáti odprezentujú svoje projekty riadenia a rozvoja

K žiadosti u účasť na výberovom konaní je potrebné priložiť nasledovné doklady písomnú žiadosť o účasť na výberovom konaní, profesijný životopis, motivačný list, písomný návrh projektu riadenia a rozvoja Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany ako príspevkovej organizácie mesta v rozsahu minimálne 6 a maximálne 10 strán A4, potvrdenie o dĺžke praxe v riadiacej funkcii min. 2 roky, čestné prehlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, čestné vyhlásenie o pravdivosti uvádzaných údajov v predložených dokladoch, úradne osvedčený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov.
Výberové konanie bude pozostávať z verejného vypočutia, kde záujemcovia odprezentujú svoje projekty a zodpovedia otázky komisie a verejnosti. Nasledovať bude neverejný pohovor na overenie schopností a odborných znalostí uchádzača výberovou komisiou.
Ponúkaný tarifný plat pre nového riaditeľa je v nadväznosti na počet rokov uznanej praxe od 972,00 € až 1167,00 €. K tarifnému platu pre vedúceho zamestnanca je následne pripočítané zvýšenie tarifného platu, príplatok za riadenie a osobný príplatok.
Žiadosť o účasť vo výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi treba doručiť najneskôr do 29. októbra do 12:00 hod na adresu mestského úradu. Nástup do funkcie je možný od 1. decembra. Viac info na www.piestany.sk/mesto/uradna-tabula/.
-red-

Reklama

Populárne články