Connect with us

Aktuality

Primátor zvolal mimoriadnu Mestskú radu, týkať sa má TAVOS-u

Published

on

Reklama

Primátor zvolal na piatok 26. februára mimoriadne zasadnutie Mestskej rady. Dôvodom je pozastavenie výkonu uznesenia z posledného Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany číslo 30/2016 z 18. februára. V ňom poslanci navrhli, aby došlo k zmene zástupcu Mesta Piešťany v dozornej rade Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a  aby primátora Miloša Tamajku na tomto poste nahradil poslanec Jozef Malík. Primátor s týmto uznesením nesúhlasí a odmieta ho podpísať. 

IMG_7486_resize

Reklama

Podľa dôvodovej správy pripravenej pre Mestskú radu nemá zastupiteľstvo zákonné kompetencie na jeho vymenovanie či odvolanie do orgánov obchodnej spoločnosti, ktorá nebola založená Mestom Piešťany. Uznesenie, ktoré poslanci navrhli, je však len odporúčaním – návrhom pre valné zhromaždenie, v ktorého kompetencii je kreovanie dozornej rady, takže argumentácie primátora neobstojí. Záverečné slovo má valné zhromaždenie, pričom poslanci rovnakým spôsobom odporúčali minulý rok valnému zhromaždeniu za člena dozornej rady práve Miloša Tamajku, ktorý vtedy takéto uznesenie podpísal.

„Ak je zriadená mestská rada, primátor prerokuje uznesenie mestského zastupiteľstva pred pozastavením jeho výkonu v mestskej rade. Uznesením mestskej rady však nie je viazaný. S poukazom na vyššie uvedené skutočnosti primátor nepodpíše uznesenie, a teda navrhuje pozastaviť výkon uznesenia MsZ č. 30/2016. Podľa § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je primátorovi uložená povinnosť prerokovať predmetné uznesenie MsZ pred pozastavením jeho výkonu v mestskej rade, a teda za týmto účelom bolo zvolané jej mimoriadne zasadnutie. Upozorňujeme však na skutočnosť, že v zmysle citovaných ustanovení zákona o obecnom zriadení nie je primátor viazaný uznesením mestskej rady,“ píše sa v návrhu, ktorého spracovateľom je nový vedúci Oddelenia právnych a klientskych služieb MsÚ Pavol Vermeš. Ak bude chcieť zastupiteľstvo prelomiť primátorovo rozhodnutie, musí o uznesení hlasovať opäť a potvrdiť ho 3/5 väčšinou do dvoch mesiacov.

Reklama

Poslanci na zastupiteľstve odôvodnili svoj krok nedôverou ďalších akcionárov voči piešťanskému primátorovi. Miloš Tamajka  sa bránil, že akcionári ho zvolili za člena dozornej rady, takže o nedôvere nemôže byť reč. Práve akcionári sú tí, ktorí rozhodujú o členoch dozornej rady, takže ak by aj prišiel na valnom zhromaždení návrh na výmenu primátora, tak ako ho poslanci poverili svojim ďalším uznesením, akcionári sa vyjadria, či primátorovi dôverujú alebo nie a či nastane na tomto poste nejaká zmena.

Piešťanské mestské zastupiteľstvo nemá už dlhšie dôveru v primátora. Poslanci mu vyjadrili svoju nedôveru hlasovaním vlani na jeseň. Ich súčasná snaha o jeho výmenu v dozornej rade TAVOS-u súvisí práve s pretrvávajúcou nedôverou v jeho schopnosti, ale aj s nekomunikáciou a nedostatočným informovaním mestského zastupiteľstva o súčasnej situácii v Trnavskej vodárenskej spoločnosti.

 

-lt-

Populárne články