Connect with us

Aktuality

Obyvatelia nových domov na Bodone žiadajú preložiť zberný dvor

Published

on

Reklama

Obyvatelia okrajovej časti Piešťan, kde vyrástlo celé predmestie nových rodinných a bytových domov, chcú aby Mesto preložilo prevádzku Zberného strediska, ktoré majú, takpovediac, pred oknami. Na prvom tohtoročnom zastupiteľstve 18. februára vystúpil s touto požiadavkou pred poslanecký zbor jeden z obyvateľov tejto lokality, ktorý uviedol, že začiatkom februára odovzdali na radnici aj petíciu so 70 podpismi.

zberny dvor3
Stredisko na zber odpadu sídli na ulici Pod Párovcami a slúži na ukladanie a zber vytriedených zložiek komunálneho odpadu ako sklo, papier, plasty, kovy, železo, zber vyradených zariadení ako chladničky, pračky, televízory, ale tiež nebezpečného odpadu: autobatérie, žiarivky, oleje, farby, lepidlá a veľkoobjemového odpadu z domácností, ďalej zvyškov z údržby zelene ako lístie, tráva, konáre, či drobného stavebného odpadu.

Reklama

V posledných rokoch v jeho okolí vyrástlo celé sídlisko nových domov. Ako uviedol jeden z organizátorov petície, bývajú doslova susedstve s plochou na odkladanie odpadu. „Častokrát ako orientačný bod spomenieme zberný dvor,“ zažartoval a uviedol, že takéto susedstvo nie je nič príjemné. Ide nielen o zápach, ale aj hluk z prichádzajúcich áut a zvoze skla, ktoré vysýpajú na betónových podklad, otrasy pri vykladaní odpadu či znečistenie okolia. Petíciu podpísalo 70 občanov z tejto lokality, ktorí bývajú v bytovke oproti dvoru na ulici Pod Párovcami, ďalej z novovzniknutých ulíc na bodonskom sídlisku ako Lednická, Strečnianska, Vršatecká, Michalovská a ďalších.

bytovka zberny dvor

Reklama

Zberny dvor 7
Lokalita, na ktorej vyrástli nové bytovky a prakticky celé predmestie rodinných domov bola pôvodne priemyselnou zónou a okrem zberného dvora sa tu nachádza aj Stredisko správy a údržby ciest Trnavského samosprávneho kraja a ďalšie technické objekty.

Poslanci sa petícii venovali pri debate o návrhu na predaj areálu bývalého domu brannej výchovy. Ján Jánošík (NEKA – Klub Spoločne pre Piešťany) navrhol, aby úrad preveril myšlienku prípadného premiestnenia zberného strediska práve tam. Nakoniec však zastupiteľstvo schválilo uznesenie, že budovu s pozemkom na Žilinskej ceste predsalen ponúkne mesto na predaj formou verejnej súťaže.

zberny dvor1zberny dvorPresťahovanie areálu na ukladanie odpadu, nie je také jednoduché, pretože okrem vytipovania vhodných lokalít, ktorých mesto už veľa nemá, musí nová stavba spĺňať prísne zákonom stanovené podmienky, čo zasa zaťaží už i tak napätý mestský rozpočet.

Témy možného sťahovania zberného dvora sme sa krátko dotkli aj v rozhovore s riaditeľkou Služieb mesta Piešťany Hanou Dupkaničovou, ktorý prinesieme v najbližších dňoch.

-ad-

Populárne články