Úvod Aktuality Zaujíma vás ako oživiť cestovný ruch? Príďte na dnešnú debatu

Zaujíma vás ako oživiť cestovný ruch? Príďte na dnešnú debatu

REKLAMA

Iniciatíva Spoločne pre Piešťany pripravila na štvrtok 25. februára verejnú diskusiu s názvom „Ako nakopnúť turizmus“ 아이폰 6 벨소리 다운로드. Vítaní sú všetci záujemcovia o nové trendy vo vývoji cestovného ruchu, rozvoj turizmu a aj tí, ktorí majú čo povedať o súčasnom stave. Na podujatí svoje skúsenosti i postrehy predstavia riaditeľ Inovačného centra cestovného ruchu v Poprade Juraj Buranovský, zástupkyňa Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Trnava Tourism Michaela Potočárová a predseda predstavenstva Rezortu Piešťany Peter Tremboš Grape Valley. Ak tiež zastávate názor, že turizmus v Piešťanoch by potreboval nakopnúť, určite si naplánujte o 17:30 návštevu diskusie.

plagat turizmus 1

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi
Knebl

Na programe je prezentácia o histórii cestovného ruchu v Piešťanoch, zhodnotí súčasný stav a zaoberať sa bude aj tým, akým smerom by sa mal uberať v budúcnosti 스마트폰 해킹 툴 다운로드. Pozvaní hostia Juraj Buranovský, Michaela Potočárová a Peter Tremboš sa vyjadria k načrtnutým témam.Následne predstavia svoje skúsenosti z iných destinácií, z ktorých mnohé vyriešili vlastné problémy s tým, ako prilákať návštevníkov Hangul Edition of Pokémon Heart Gold. Príležitosť vyjadriť svoje názory dostanú aj poslucháči v rámci otvorenej diskusie.

Juraj Buranovský už počas štúdia cestovného ruchu na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici naberal skúsenosti ako animátor a neskôr šéfanimátor v hoteloch na Kanárskych ostrovoch a Malorke 학습 앱 다운로드. Na Malorke strávil aj trojmesačnú stáž v rámci programu Erazmus, kde sa venoval systému fungovania CR v Španielsku. V rámci doktorandského štúdia sa špecializoval na marketing a manažment v cestovnom ruchu 웹사이트 다운로드.  Pracoval ako projektový manažér v spoločnosti Eurodotácie a.s.a od roku 2012 vedie vlastné Inovačné centrum cestovného ruchu v Poprade, ktoré sa venuje najmä marketingovému poradenstvu a spracovaniu strategických analýz či koncepcií 실버라이트 영상 다운로드. Za štyri roky spolupracoval ako poradca s viac ako 25-timi subjektmi – neziskovkami, OOCR-kami, regionálnymi združenia a ďalšími organizáciami cestovného ruchu v rámci celého Slovenska Download a cinema.

Michaela Potočárová tiež absolvovala stáž v Španielsku, konkrétne v cestovnej agentúre Tierra Rural v Malage. Do roku 2011 viedla Oddelenia zahraničných vzťahov v turizme na Ministerstve hospodárstva SR, neskôr pôsobila na Magistráte hlavného mesta Bratislavy ako vedúca oddelenia cestovného ruchu a destinačného manažmentu a tiež ako výkonná riaditeľka v Bratislavskej organizácii cestovného ruchu – Bratislava Tourist Board, Od roku 2014 pracuje v OOCR Trnava Tourism ako zástupkyňa výkonnej riaditeľky website image in bulk.

Peter Tremboš  sa zaoberá spracovaním geografických informácií, krajinným plánovaním, cestovným ruchom, regionálnym a miestnym rozvojom 삼성 갤럭시 앱 다운로드. Pôsobil v Slovenskej akadémii vied i ako vysokoškolský pedagóg na Univerzite Komenského v Bratislave. V súčasnosti pracuje ako nezávislý odborný konzultant a spracovateľ socio-ekonomických analýz. Je predsedom Komisie pre stratégiu a rozvoj CR pri Mestskom zastupiteľstve v Piešťanoch  a od minulého roka aj šéfom predstavenstva Oblastnej organizácie cestovného ruchu Rezort Piešťany.

-lt-

REKLAMA