Connect with us

Aktuality

Primátor chce podať na poslanca trestné oznámenie

Published

on

Reklama

Na úvod zasadania mestského zastupiteľstva vo štvrtok 2. júla vystúpil aj poslanec Jozef Malík s príhovorom, hodnotiacim 200 dní primátora v úrade. Reagoval ním na vystúpenie Miloša Tamajku v istej piešťanskej televízii, ale zhrnul i viaceré problémy, ktoré podľa neho súvisia s postojom primátora. Prvý muž radnice si tiež vzal slovo, hovoril o stave piešťanského hokeja a následne poslancovi oznámil, že na neho podáva trestné oznámenie.

IMG_3082_resize

Reklama

Zľava: Jozef Malík, Tomáš Hudcovič z Klubu Spoločne pre Piešťany

„K tomu, že som nekonal ohľadne záznamu (videozáznamu z dňa 7.3.2015). Ja som vám to vysvetlil a neviem, či ste taký, že šesť krát vám musím vysvetľovať to isté. Či na predchádzajúcom, alebo aj tom zastupiteľstve, ktoré bolo neverejné. Ten záznam som nemohol zachovať z toho dôvodu, že by som konal protizákonne. Som rád, že ste s tým prišiel na zastupiteľstve verejne. Aj som čakal, že s tým dnes vyjdete a mal som pripravenú reč, hovoril som si, že nebudem proti vám vystupovať, ale musím. Dávam na vás trestné a to z toho dôvodu, že ste ma nabádali na zastupiteľstve, aby som vykonal trestný čin,“ povedal Miloš Tamajka.

Reklama

Za uznesenie, aby nebol vymazaný záznam z kamerového systému MsÚ zo dňa 7. 3. 2015, kedy sa mala podľa primátora uskutočniť prvá kontrola bezpečnostného auditu, avšak verejnosť ani poslanci sa do dnešného dňa nedozvedeli čo sa na úrade dialo, hlasovalo devätnásť z dvadsiatich prítomných poslancov. Za bol aj viceprimátor Michal Hynek, nehlasoval poslanec Martin Cifra.

Výkon tohto uznesenia pre údajnú protizákonnosť bol pozastavený primátorom 26. marca, kedy bol prerokovaný v mestskej rade. Pri prerokovaní na rade nebol prítomný náčelník mestskej polície a od primátora sa jej členovia nedozvedeli, že záznam je už zmazaný. Primátorovo veto mohlo prelomiť až zastupiteľstvo, ale keďže záznam už nejestvoval, prelamovať nemalo čo.

Podľa názoru právnika by podaním takéhoto trestného oznámenia vznikol precedens, ktorý môže v budúcnosti negatívne ovplyvniť slobodu politického prejavu v našom meste. Primátor podľa neho mohol postupovať úplne jednoducho a kamerový záznam mohol byť zachovaný v prípade, že by primátor využil zákonnú možnosť a požiadal osoby, ktoré boli počas víkendu s primátorom na mestskom úrade, aby súhlasili so zachovaním záznamu pre potreby naplnenia uznesenia a prešetrenie kompetentými orgánmi.

„Keď budú fakty a právo na slobodu prejavu označované za trestný čin, je to jasný návrat k totalite. Na šťastie za právny názor poslanca vyslovený pri uplatňovaní mandátu nemožno postihovať. V predmetnej veci mohol konať kontrolór na základe zákona o obecnom zriadení a pravidiel kontrolnej činností. Priestor na to dáva aj samotný zákon o ochrane osobných údajov. Vzhľadom na celý vývin tejto kauzy sa v súčasnosti dá s čistím svedomím povedať, že bola intezívna snaha zamiesť určité fakty pod koberec. Ja pevne verím, že primátor tento plánovaný nešťastný krok podania trestného oznámenia voči mojej osobe zváži, nakoľko práve krivé obvinenie je považované za trestný čin. Cieľom môjho vystúpenia bolo pomenovanie faktov v akom stave sa nachádza samospráva po 200 dňoch vo funkcii súčasného primátora,“ konštatoval poslanec Jozef Malík.

 

Poslanec Malík nám poskytol svoj prejav v písomnej podobe, preto ho uvádzame bez úprav.

200 dní v úrade, ale hlavne o faktoch, pravde alebo aj o tom kto je demagóg.

Ešte dávnejšie vo svojom rozhovore bez oponenta pre TV Karpaty primátor obvinil poslancov, že nepracujú, že ja som demagóg alebo to, čo niekto povie, je len jeho subjektívny názor. Aké sú teda fakty a pravda o spolupráci po viac ako pol roku „primátorovania“ Miloša Tamajku?

Primátor chce kúpalisko. Hneď na mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva 23. 12. 2014 klub Spoločne pre Piešťany navrhol uznesenie, aby mesto vyhlásilo súťaž na hľadanie investora pre plavecké centrum v parku, nakoľko do projektu boli vložené roky intezívnej práce a značné finančné prostriedky. Do dnešného dňa nebol tento materiál predložený na schválenie zastupiteľstva alebo zvolané pracovné stretnutie, aby mesto mohlo v tejto veci pokročiť a dopomôcť k riešeniu problematiky plávania v Piešťanoch.

Hneď na ďalšom zastupiteľstve náš klub navrhol vytvorenie pracovnej skupiny, ktorá má za cieľ rokovať so Slovenskými liečebnými kúpeľmi o revitalizácii kúpaliska EVA. Primátor bol poverený viesť túto skupinu. Doteraz prebehli 2 stretnutia zo zástupcami kúpeľov a niekoľko stretnutí so zástupcami Klubu vodného póla, ako súčasným nájomcom kúpaliska. Primátor, ani nikto iný z vedenia sa týchto stretnutí nikdy nezúčastnil.

kupalisko eva 2014 2

Primátor komunikuje. Máme niekoľko desiatok dôkazov, kedy nikto z vedenia nereagoval buď na maily, telefonáty alebo návrhy na osobné stretnutia s poslancami. Diskusia o členstve do kontrolných orgánov Rezortu Piešťany trvala 5 mesiacov. V prípade priamych otázok drvivá väčšina primátorových odpovedí je vyhýbavých ako „Neviem. Nemôžem na to odpovedať. Musím si to premyslieť.“

Primátor plní uznesenia zastupiteľstva. Do dnešného dňa neboli naplnené uznesenia zastupiteľstva, ktoré boli termínovo ohraničené, ako napríklad vyhlásenie súťaže na hľadanie investora pre plavecké centrum, schválené v decembri 2014, Vytvorenie redakčnej rady periodika Radnica informuje, aby mohlo byť zabezpečené objektívne spravodajstvo tohto mesačníka, rovnako schválené v decembri 2014, Balíček protikorupčných a transparentných opatrení, schválené vo februári 2015 a ďalšie.

Primátor je za transparentnosť. Doteraz bolo na úrad prijatých 8 zamestnancov bez riadneho výberového procesu. Pozície až na 2 výnimky neboli zverejnené, tak ako o tom hovoria predpisy pre transparentnosť. Pozície nie sú obsadzované podľa odbornosti, ale podľa lojálnosti k vedeniu mesta. Primátor hovorí o klientelizme, pritom sám svojim konaním vytvára podmienky pre klientelizmus.

IMG_3074_resize

Poslanci nepracujú. Od začiatku tohto volebného obdobia len klub Spoločne pre Piešťany okrem iných poslancov, predložil na zastupiteľstvách alebo mestskej rade viac ako 30 uznesení a 60 interpelácií. Ďalej bolo prijatých množstvo uznesení v odborných komisiách. Poslanci nášho klubu absolvovali desiatky stretnutí s občanmi, či samostatne alebo v poslaneckej kancelárii. Iniciovali sme stretnutia so zástupcami organizácií a podnikov, kde má mesto svoje zastúpenie (MsP, MsKs, Letisko Piešťany, SLKP, ŠHK37 a ďalšie), zástupcami tretieho sektoru (Slovenský cykloklub, občianske združenia pôsobiace na našom území), starostami obcí (Banka, Trebatice…) firiem za účelom riešenia problémov nášho mesta. Počas tohto obdobia sme taktiež zorganizovali alebo spoluorganizovali diskusie, či podujatia, ktoré majú dopomôcť k strategickým rozhodnutiam pre mesto Piešťany. Iniciovali sme vznik Seniorského parlamentu. Pokračovali sme tak ako v minulosti dobrovoľníckych aktivitách (prírodné kino, upratovanie brehov Sĺňavy, atď.)
Primátor má víziu. Napriek opakovanej prosbe zo strany zastupiteľstva  o predstavenie vízie riadenia úradu, mestských organizácií, ale aj celkového smerovania mesta, verejnosti ani poslancom do dnešného dňa nebolo predstavené nič z uvedeného. Nedošlo k predstaveniu riešenia akcií, ktoré sú termínovo limitované (napr. realizácia Tréningovej hokejovej haly). Sľúbené pracovné stretnutie k zmene štruktúry rozpočtu na rok 2016, ktorý bude základom pre rozvojové aktivity v budúcnosti, sa malo uskutočniť v apríli. Do dnešného dňa nebol oznámený termín stretnutia.

Primátor nezneužíva systém. Je v záujme etiky a dobrých mravov, aby neboli zneužívané marketingové nástroje úradu platené z verejných zdrojov. To znamená mestské periodikum Radnica informuje, webová stránka mesta a profily na sociálnych sieťach. Žiaľ aj v tomto prípade dochádza k manipulácii a vytváraní si osobnej propagandy.

Primátor hovorí pravdu a plní dohody. Primátor alebo vedenie mesta opakovane nehovorilo pravdu vo verejných diskusiách na zastupiteľstvách alebo mestskej rade, či vyhláseniach pre médiá (likvidácia kamerového záznamu, dátum vytvorenia bezpečnostnej komisie, neexistujúce bezpečnostné previerky komisie, marenie výkonu kontroly a mnohé ďalšie)

Americký sociálny kritik a humorista H. L. Mencken povedal, že: „Demagóg je človek, ktorý hlása veci, o ktorých vie, že nie sú pravdivé, a to ľuďom, o ktorých vie, že sú hlupáci.“ Ostáva teda len dúfať, že primátor si o zastupiteľstve a o občanoch nemyslí, že sú hlupáci a miesto obviňovania okolia, konečne prijme zo svojej pozície primátora zodpovednosť za naše mesto.

IMG_3110_resize

-lt-

Populárne články