Connect with us

Aktuality

Prídu Piešťany o ďalšiu zeleň?

Published

on

Reklama

Mesto Piešťany pripravuje aktualizáciu územného plánu. Na rokovanie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 30. júna, je pripravený materiál, schválením, ktorého zadajú poslanci obstaranie zmien a doplnkov súčasnej územnoplánovacej dokumentácie. Jednou z lokalít, kde mestská rada odporučila zmenu územného plánu je miestne biocentrum Malá vrbina medzi poliklinikou a sídliskom Adam Trajan. Plochy verejnej zelene by tu mali byť preklasifikované na plochy zariadení športu a rekreácie, čo by znamenalo, že v lokalite bude možná výstavba. Zároveň by mala byť redukovaná plocha miestneho biocentra. Obyvatelia sídliska Adam Trajan by tak mohli prísť o ďalší kus zelene, ktorej už teraz majú vo svojej blízkosti veľmi málo.

[singlepic id=15326 w=320 h=240 float=left]O zmenu územného plánu požiadali vlastníci pozemkov v lokalite Malej vrbiny, z ktorých väčšina podľa katastra nehnuteľností pozemky nadobudla kúpou v roku 2008 vrátane pozemkov, ktoré majú podľa odborníkov významnú ekologickú hodnotu. Komisia pre ochranu životného prostredia s takouto zmenou nesúhlasila. „Žiadali sme vyňať toto územie z materiálu do termínu spracovania analýzy genofondovej plochy, ktorá bude podkladom pre [singlepic id=15401 w=320 h=240 float=right]určenie hraníc úpravy plochy miestneho biocentra Malá Vrbina,“ povedala predsedníčka komisie Eva Wernerová. Komisia nesúhlas opiera aj o posudok na danú lokalitu, ktorý v máji tohto roku spracoval RNDr. Peter Tremboš, PhD. Podľa neho ide o dôležitú genofondovú plochu a biocentrum Malá vrbina je významným ekostabilizačným prvkom. Predstavuje jednu z najcennejších lokalít na území mesta Piešťany, aj keď je v súčasnosti pod silným antropogénnym tlakom, keďže tu dochádza k nepovolenému [singlepic id=15330 w=320 h=240 float=left]skládkovaniu odpadu a nie najpriaznivejší je aj hluk z priľahlej cestnej komunikácie. „Ide o cenný biotop, zvyšok vŕbovo-topoľového lužného lesa, ktorý zabezpečuje vhodné stanovištné podmienky zvlášť pre obojživelníky a avifaunu. Na tejto lokalite boli identifikované vzácne rastliny ako je prilbovka biela, bradáčik vajcovitolistý a kruštík širokolistý,“ píše v posudku Peter Tremboš.

Reklama

Pri hlasovaní mestskej rady o odporúčaní pre mestské zastupiteľstvo bol proti zmene územného plánu iba poslanec Juraj Brna. „Z môjho pohľadu ide o cenné prírodné územie. To isté hovoria aj odborníci, takže nevidím dôvod prečo by sme mali schváliť možnosť jeho zastavania,“ povedal J. Brna. Dôvody prečo mestská rada odporúča preklasifikovanie možnosti využitia pozemkov pomenovala poslankyňa Mária Beňová, ktorá sa hlasovania zdržala (info o hlasovaní doplnené 30.6.2011 12.43 h): „Bola som sa tam osobne pozrieť. Je tam totálny neporiadok. Ako prinútime ľudí, aby to upratali? Preto si myslím, že by bolo lepšie tam mať športové zariadenia.“

[youtube width=“522″ height=“320″]http://www.youtube.com/watch?v=KmqC2b44DxA[/youtube]

Reklama

Podobná situácia zmeny plochy ekostabilizačnej zelene na plochy bývania v zeleni vrámci zmeny územného plánu nastáva aj na sídlisku Heinola. Ekostabilizačná zeleň v tejto lokalite bola podľa všetkého cielene dlhšiu dobu devastovaná tak, že dnes sa už nedá zachrániť. Po zmene územného plánu bude možné túto lokalitu teda zastavať.

[nggallery id=856]

Text a foto: T. Hudcovič

Populárne články