Connect with us

Aktuality

Prestavba parkoviska popudila obyvateľov, investor im chce vyjsť v ústrety

Published

on

Reklama

Hotel Atóm sa v uplynulých mesiacoch doslova strácal pred očami, po skončení demolačných prác je teraz na pláne rozsiahla výstavba, po ktorej sa bývalé hotelové zariadenie premení na obchody, kancelárie a byty. Spoločnosť MS Finance 5, ktorá stojí za projektom rekonštrukcie, iniciovala aj odkúpenie a prenájom pozemkov v bezprostrednom okolí budovy, a tiež na druhej strane potoku Dubová. Práve parcely 9670/1, 9670/2 a 9682/7, ktoré sa nachádzajú za cestou a cyklochodníkom, sa stali dôvodom pre obavy obyvateľov bytoviek na Krajinskej ceste a rodinných domov na ulici Jozefská. Nechcú totiž stratiť zeleň, ktorá im zlepšuje životné podmienky v blízkosti frekventovanej cesty. Investor im chce v tomto ohľade vyjsť v ústrety, priestor parkoviska skultivovať a vysadiť viac drevín, ako sa ich tam nachádza v súčasnosti.

Reklama

Skupina obyvateľov, z bytových domov na Krajinskej ulici 12 a 14 i z rodinných domov v bezprostrednej blízkosti parkoviska, vystúpila aj na poslednom rokovaní Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany 20. septembra 2017. Sťažovali sa na územné konanie, ale aj likvidáciu stromov a rozširovanie parkoviska na parcele 9682/7, ktorá v minulosti slúžila ako ihrisko, avšak momentálne nie je vo veľkej miere využívaná.

Reklama

„Všetci obyvatelia lokality zastávame názor, že parkovisku tu existuje už 33 rokov a teraz sa ide ešte rozširovať. tento malý kúsok zelene nás chráni od rušnej a frekventovanej Krajinskej cesty, kadiaľ denne prejdú tisíce áut. Zaráža nás, že nás chcú pripraviť ešte aj o tých pár stromov, rozšíriť parkovisko a pridať nám sem ďalšie autá. Myslím, že nikto vrátane primátora a poslancov by tu zrejme nechcel žiť. Životné prostredie chceme rozhodne ochrániť a zachovať ho. Okresný úrad životného prostredia sa tiež vyjadril v tom zmysle, že stavebnými úpravami parcely 9682/7 na parkovisko by došlo k zhoršeniu podmienok pre život obyvateľov bytových a rodinných domov v bezprostrednej blízkosti parkoviska, nakoľko táto sídlisková zeleň tvorí ochrannú a izolačnú zónu v dotyku s komunikáciou,“ uviedla k celej situácii Viera Kolníková, ktorá býva v danej lokalite.

„Našim záujmom je vybudovať pracovné miesta pre ľudí, nie zväčšovať parkoviská pre parkovanie áut. Zväčšenie kapacity parkoviska je vyžadované slovenskou technickou normou. Lokalita po dobudovaní ponúkne o približne 18 parkovacich miest navyše proti kapacite terajšieho parkovisku a neočakávame ich plné využitie ani v pracovných dňoch. V norme sa však ráta s rezervou. Kapacita pre verejnosť zostáva zachovaná a navyše, v podvečerných hodinách, v noci, ale najmä cez víkendy, sviatky a prázdniny, budu voľné všetky parkovacie miesta,“ uviedli vo svojom vyjadrení zástupcovia spoločnosti MS Finance 5.

Investor chce obyvateľom vyjsť v ústrety

Autor projektu prestavby parkoviska architekt Matej Malina uviedol, že investor zo spoločnosti MS Finance 5 chce priestor zrevitalizovať a osadiť v lokalite novú zeleň. Rovnako tak chce nájsť kompromis, ktorý by vyhovoval obyvateľom a rekonštrukciu parkoviska spraviť citlivo bez ráznych zásahov. Priestor by tak nemal stratiť nič zo svojej ochranno-izolačnej funkcie, naopak stromov a zelene by malo naopak pribudnúť. Výrub by sa mal dotknúť dvoch stromov, pričom ďalšie dva čaká presadenie. V novej výsadbe by malo byť 9 veľkých stromov a viacero kríkov v skupinách po 20 kusov. Lokalita by podľa vyjadrení investora mala po dokončení prác pripomínať parkovisko pri budove firmy KIOS na Radlinského ulici. 

„Absolvovali sme niekoľko stretnutí s obyvateľmi, predovšetkým s priamymi susedmi parkoviska. Boli sme vecní a konštruktívni a zohľadnili sme mnohé z pripomienok, ktoré viedli ku zlepšeniu životného prostredia, od stromov, ochrannej zelene až po zväčšenie zelenej plochy vôbec. Chápeme, že autá zhoršujú životné prostredie, pevne však veríme, že ochranná zeleň a stromy dokážu eliminovať tento negatívny dopad. Uvedomujeme si aj to, aká dôležitá je komunikácia ako základ pre vyjasnenie nedorozumení a nájdenie spoločnej cesty. Vieme aj to, že komunikovať treba ešte viac. Zastávame názor, že stromy nemusia ustupovať autám. Naopak autám sa najlepšie parkuje pod stromami. Takže na mieste parkoviska plánujeme vysadiť viac stromov a aj viac zelene. Po tie správne príklady netreba chodiť ďaleko, niekoľko uvedomelých realizácii je aj v Piešťanoch,“ dopĺňa spoločnosť MS Finance 5.

Podľa vyjadrenia Viery Kolníkovej však obyvateľov lokality rozhorčil tiež fakt, že Mestské zastupiteľstvo prenajalo investorovi pozemky za symbolické 1 euro, ale aj konanie primátora. Časť dotknutých pozemkov pôvodne patrila rodičom tejto obyvateľky Krajinskej cesty číslo 16, ktorí kvôli výstavbe bytoviek v roku 1978 odpredali mestu za 6 000 Československých korún.

Zastupiteľstvo sa prenájmom parkovacej plochy a okolia s rozlohou 667 metrov štvorcových, ktorá sa nachádzajúca medzi ulicami Krajinská a Jozefská vedľa potoku Dubová, zaoberalo na svojom zasadnutí ešte v októbri roku 2016. V hre bol odpredaj, ktorý však tesne neprešiel a spoločnosť MS Finance 5 tak plochu získala do prenájmu, na dobu 30 rokov za symbolické 1 euro na rok, pričom podmienkou zmluvy je, že obyvateľom má byť na novej ploche umožnené parkovanie od 18.00 do 8.00 hodiny. Spoločnosť má podľa uznesenia zastupiteľstva a zmluvy taktiež povinnosť  zrevitalizovať na svoje náklady v rovnakej kvalite aj jestvujúce parkovisko na parcele 9670/1, pričom táto investícia sa následne stane majetkom Mesta Piešťany.

-red/Zdroj: Viera Kolníková, Mestské zastupiteľstvo, MS Finance 5/Vizualizácia: Matej Malina/Foto: lt-

Populárne články