Connect with us

Aktuality

Pred letiskom majú vzniknúť desiatky parkovacích miest. Kraj požiadal o vydanie územného rozhodnutia

Trnavský samosprávny kraj má v pláne vybudovanie integrovaného parkoviska pred Letiskom Piešťany. Za týmto účelom požiadali zástupcovia kraja o vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby. V prípade realizácie tohto parkoviska sa úplne zmení vzhľad severného vstupu do mesta.

Published

on

Reklama

Trnavský samosprávny kraj chce realizáciou integrovaného parkoviska zabezpečiť funkčný priestor slúžiaco na nástup, výstup a prestup cestujúcich medzi jednotlivými zložkami verejnej dopravy. Integrácii má dôjsť v oblasti individuálnej automobilovej a cyklistickej dopravy a hromadnej dopravy – autobusovej, železničnej a leteckej. „Vybudovaním takého priestoru dôjde k odľahčeniu mestskej dopravnej infraštruktúry a doplneniu parkovacích miest pre obyvateľov a návštevníkov samotného mesta Piešťany, prostredníctvom výstavby záchytných parkovísk,“ uvádzajú zástupcovia TTSK.

Kedysi to pred letiskom vyzeralo takto. Foto: Letisko Piešťany

Vzniknúť majú tri parkoviská, dve úplne nové a jedno na mieste už v súčasnosti existujúceho parkoviska. Parkovisko P1 je navrhované so 65 stojiskami pre osobné automobily. Parkovisko P2 má mať 86 stojísk pre autá. Na treťom parkovisku označenom ako P3 má byť 45 stojísk pre osobné automobily, vrátane dvoch parkovacích miest pre potreby dobíjania elektromobilov. Jeho súčasťou má byť aj cyklostanica, keďže navrhovaná činnosť počíta i s využitím cyklodopravy. Naprojektované sú tiež tri záchytné parkovacie miesta pre autobusy a rovnako miesta pre Taxi služby. Celkovo by tam mal pred letiskom byť v budúcnosti 196 parkovacích miest z toho 2 s elektro-nabíjaním, pričom je možné rozšírenie tohto počtu.

Reklama

Podľa informácií zverejnených na Enviroportáli musel kraj doriešiť na základe námietok v konaní pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie pristúpiť aj z rozšíreniu projektu o vodozádržné opatrenia. Rovnako z nich vyplynula požiadavka za prekrytie časti parkovacích miest tieniacimi pergolami.

Reklama

-th- Grafika: PD TTSK Zdroj: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/integrovane-parkovisko-pri-letisku-piestany

Populárne články