Connect with us

Aktuality

SPŠE v Piešťanoch organizuje opäť Deň otvorených dverí

Bude to už druhý Deň otvorených dverí v tomto školskom roku. Návštevnosť prvej prezentácie učebných odborov Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej na začiatku októbra prekonala všetky očakávania. Zúčastnilo sa jej približne 200 žiakov základných škôl ako aj niekoľko rodičov a výchovných poradcov. Na SPŠE na Brezovej 2 v Piešťanoch sa tešia na budúcich žiakov, prípadne ich rodičov, opäť už zajtra 12. decembra. 

Published

on

Reklama

 

Predovšetkým deviataci dostanú základné informácie o prijímacích pohovoroch a jednotlivých študijných odboroch. Naplánované sú tri vstupy o 8:00 h, 10:00 h a 11:30 h.

Reklama

Začínať budú vždy  v Kongresovej miestnosti SPŠE Piešťany na 1. poschodí za prítomnosti učiteľov odborných predmetov. Následne sa uskutoční  krátka prehliadka odborných učební pre jednotlivé študijné odbory – Informačné a sieťové technológie, Multimédiá, Informačné a digitálne technológie, Elektrotechnika.

-red-

Reklama

Populárne články