Connect with us

Aktuality

Spustenie novej parkovacej politiky sa blíži – začali predávať budúcoročné parkovacie karty

Nová parkovacia politika v Piešťanoch začne platiť od 1. januára. Služby mesta Piešťany informovali, že osobný predaj nových parkovacích kariet spustili v stredu 6. decembra 2023. On-line predaj mestských parkovacích kariet bude spustený v novom roku. Keď sa tak stane, bude osobný predaj kariet pri okienku, spoplatnený. Nová parkovacia karta bude virtuálna, pričom bude vydávaná informatívna karta – potvrdenie so základnými údajmi.

Published

on

parkovanie Hviezdoslavova
Reklama

Žiadosti k vydaniu kariet sú uverejnené na webovej stránke Služieb mesta Piešťany a v tlačenej forme sú k dispozícii v sídle organizácie – Valova 44, Piešťany. Predaj kariet je zabezpečený na tejto adrese v pondelok, stredu a v piatok od 7:30 do 15:00 h, respektíve v stredu do 17:00 h. Obedná prestávka trvá od 11:30 do 12:30 h.

Ceny parkovacích kariet sú stanovené podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia O dočasnom parkovaní motorových vozidiel v zóne s regulovaným státím na území mesta Piešťany VZN č. 13/2023. Podľa neho –

Reklama

Parkovacia karta „Rezident pásma A, B, C, D, E” bude stáť na prvé auto 40 eur/rok, na druhé auto 160 eur/rok a na tretie auto 360 eur/rok.

Parkovacie karty „Rezident“ a „Rezident + A“ budú stáť na prvé auto 80 eur/rok, na druhé auto 300 eur/rok a na tretie auto 600 eur/rok.

Reklama

Parkovacia karta „Abonent“, s ktorou budú môcť parkovať v spoplatnených pásmach mesta B, C, D, S, N nerezidenti mesta Piešťany, bude stáť 400 eur/rok.

Parkovacia karta „Abonent S, N“ bude stáť 200 eur/rok.

Parkovacia karta „Návšteva“ bude stáť 20 eur/5 dní (idúcich po sebe).

Podľa vyjadrenia Služieb mesta Piešťany bude parkovací systém na parkovisku so závorami na Nálepkovej ulici od 1. januára 2024 do ukončenia nasadenia zmien vyplývajúcich z VZN č. 13/2023 mimo prevádzku. Počas odstavenia systému bude parkovanie na tomto parkovisku zdarma.

„Držitelia neprenosných parkovacích kariet vydaných v roku 2023 s dobou platnosti aj v roku 2024 budú považovaní od 1. januára 2024 za rezidentov mesta v zmysle §14 VZN č. 13/2023. Neprenosné parkovacie karty, ktoré boli vydané pred nadobudnutím účinnosti VZN č. 13/2023 zostávajú v platnosti po dobu 3 mesiacov od účinnosti VZN č. 13/2023, pričom po ukončení platnosti vydaných parkovacích kariet bude vyplatená alikvotná časť úhrady za parkovaciu kartu. Alikvotná časť bude vypočítaná podľa § 8 ods. 22 VZN č. 13/2023,“ dodali v správe predstavitelia SMP.

Viac o parkovacích zónach a detailnejšie info k parkovacej politike tu.

Zoznam dokumentov potrebných na zakúpenie parkovacej karty ak máte trvalý pobyt v Piešťanoch:

– občiansky preukaz

– úradne overený súhlas vlastníka bytu nachádzajúceho sa v danom pásme s vydaním parkovacej karty rezident daného pásma v prípade, keď žiadateľ nie je vlastníkom/spoluvlastníkom bytu. Ak je byt v spoluvlastníctve viacerých osôb, vyžaduje sa súhlas aspoň jedného zo spoluvlastníkov.

– doklad preukazujúci právny vzťah k bytu/domu nachádzajúcom sa v danom pásme (výpis z katastra nehnuteľností)

– technický preukaz vozidla, pre ktoré má byť parkovacia karta rezident pásma vydaná (veľký techničák)

– údaje o právnickej osobe (názov, sídlo, IČO), ak je držiteľom alebo užívateľom vozidla právnická osoba. − Používateľ služobného vozidla aj na súkromné účely prikladá dohodu o poskytnutí služobného vozidla na používanie na služobné a súkromné účely v zmysle § 5 ods. 3 písm. a) zákona č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

− Lízingová zmluva na vozidlo (kópia)

Zoznam dokumentov potrebných na zakúpenie parkovacej karty ak nemáte trvalý pobyt v Piešťanoch:

– občiansky preukaz

– údaje o právnickej osobe (názov, sídlo, IČO) v prípade, keď má byť karta registrovaná na právnickú osobu

– technický preukaz vozidla, na ktoré má byť parkovacia karta abonent vydaná

-red-  Zdroj: Služby mesta Piešťany / Mesto Piešťany

Populárne články