Úvod Aktuality Pre podporu turizmu sa Piešťany spoja s Bankou a Moravanmi

Pre podporu turizmu sa Piešťany spoja s Bankou a Moravanmi

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Vo štvrtok 1. decembra nadobudne účinnosť novela zákona o podpore cestovného  ruchu, ktorú parlament schválil 19 pps. októbra. Podľa generálneho riaditeľa Slovenskej agentúry pre cestovný ruch Petra Belinského je to najlepšia správa pre cestovný ruch za posledných 20 rokov 아틀란 맵 다운로드. V súvislosti s týmto zákonom chcú Piešťany, Banka a Moravany nad Váhom vytvoriť oblastné združenie na rozvoj turizmu.

Primátor Piešťan a starostovia obcí sa k tejto téme stretli na piešťanskom mestskom úrade v pondelok 21 Mac vlc. novembra. Podľa TV Karpaty by mali združenie do jedného spolku odsúhlasiť poslanci všetkých zastupiteľstiev už v decembri, takže združenie by mohlo byť realitou v januári 2012 네잎클로버 다운로드. Piešťany a priľahlé obce chcú na lákanie turistov využiť všetky svoje atraktivity.

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi

Novela zákona definuje poskytovanie štátnych dotácií pre oblastné organizácie cestovného ruchu, ktoré majú byť v rovnakej výške ako je súhrnná hodnota vybratých členských príspevkov oblastnej organizácie v roku, ktorý predchádza predchádzajúcemu rozpočtovému roku Download the Bible for free. Maximálna výška dotácie je 90 % vybratej dane za ubytovanie vo všetkých členských obciach oblastnej organizácie v roku, ktorý predchádza uplynulému rozpočtovému roku Isaac Rivers free download. O prvé dotácie budú môcť oblastné destinačné organizácie podať žiadosti do 15. marca 2012.

Obce sa podľa zákona budú môcť združovať do oblastných a krajských organizácií bez katastrálnych obmedzení Pokemon Quest. Tým bude umožnené spájanie obcí s turistickými atraktivitami s obcami, kde sa nachádzajú ubytovacie kapacity. Podľa zákona je minimálny počet zakladajúcich obcí päť, pričom počet prenocovaní na ich území musí za predchádzajúci rok prekročiť 50-tisíc Itus River. Organizácie cestovného ruchu môže založiť aj menší počet obcí, avšak počet prenocovaní musí byť najmenej 150-tisíc.

Podľa SACR novela účinne bojuje proti „čiernemu ubytovaniu“ 백의성 연애 증후군 다운로드. Čím viac samosprávy vyberú na dani za ubytovanie a vložia do spoločnej organizácie, tým viac organizácia cestovného ruchu dostane dotácií od štátu 유튜브 url 다운로드.

Autor: th/TS SACR

REKLAMA

REKLAMA