Connect with us

Aktuality

Poslanci sa zaoberali aj kompostárňou, cenami pohrebných služieb, presunom financií, či situáciou v mestskej doprave

Published

on

Reklama

Diskutovanými témami riadneho mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo vo štvrtok 7. apríla boli okrem zmien vo vedení mesta aj presun zberného strediska či nový projekt kompostárne, poslanci sa zaoberali tiež výškou cien pohrebných služieb, sumou rozpočtových opatrení, ale aj situáciou v mestskej autobusovej doprave. Zasadnutie sa opäť končilo až po polnoci.

autobus

Reklama

Návrh na prekládku zberného strediska a tiež výstavby kompostárne do priestorov bývalého Zväzarmu na Žilinskej ceste, mesto predložilo zároveň s požiadavkou zrušenia súťaže o predaj tohto areálu, na ktorej sa uzniesli zastupitelia na minulom sedení. Poslanci diskutovali o tom, či je lokalita na odpadové hospodárstvo vhodná, pričom zazneli hlasy pre i proti. Na výstavbu kompostárne počítalo mesto so získaním dotácie vo výške 2,1 milióna eur, spoluúčasť by činila viac ako 300 tisíc. Člen MsZ a zároveň predseda Komisie pre životné prostredie Peter Jančovič (nezávislý) okrem iného upozornil, že radnica mala rok na prípravu projektu a prvý termín podávania žiadostí je do konca apríla. Na jeho vystúpenie reagovala nová vedúca Oddelenia stavebných služieb a rozvoja mesta Alena Horešová, ktorá uviedla, že rokovala o zmenách v projekte s autorom pôvodnej dokumentácie na kompostáreň a mesto má záujem zapojiť sa do dotačného procesu v druhom kole výziev. Poslanci nakoniec schválili uznesením umiestenie kompostárne namiesto v piešťanskej „Kanade“ v lokalite na Žilinskej ceste, ďalej odobrili zrušenie súťaže na predaj areálu v prípade úspechu žiadosti o dotáciu a v rámci komplexného riešenia odpadového hospodárstva odsúhlasili aj návrh vybudovať v spomenutom areáli nové zberné stredisko.  Poslanec Jančovič zároveň navrhol, aby aj na tento účel požiadali kompetenetní o finančnú dotáciu podľa zverejnených výziev.

Reklama

Ďalším diskutovaným bodom boli ceny pohrebných služieb. Radnica pripravila pre poslancov analýzu informácií z 20-tich miest v okolí. Ceny však podľa predkladateľov nebolo možné presne porovnať, pretože druhy poplatkov sa rôznili. Poslanci po dlhšej diskusii o výškach cien, napríklad za nájom obradných miestností, ktoré zvyšujú podľa niektorých aj odpisy majetku, navrhli, aby Služby mesta Piešťany predložili vlastnú analýzu možnosti zníženia cien za pohrebné služby pre občanov.

Jedným z posledných a zároveň pridaných bodov programu bol aj návrh primátora Miloša Tamajku na zvýšenie sumy pri vykonávaní zmien v rozpočte v jeho právomoci. Návrh, ktorým mesto žiadalo o rozsah dve percentá z rozpočtu, čiže sumu 443 042 €, odôvodňovalo tým, že podobne postupujú viaceré samosprávy, kde má primátor právomoc robiť rozpočtové opatrenia v sume od jedného do dvoch percent z výšky rozpočtu. Zároveň poukazovali predkladatelia na to, že v minulosti suma rozpočtových opatrení dosahovala až 400 tisíc eur/rok a právomoc primátora nebola obmedzená výškou sumy. Poslanci nakoniec hlasovaním vykonávanie rozpočtových opatrení, ktoré nemajú dopad na celkové príjmy a výdavky mesta, zvýšili z troch tisíc eur mesačne na 1 percento z celkovej sumy rozpočtu ročne. Za celý rok tak môže Miloš Tamajka presunúť financie do výšky 221 521 eur. V platnosti zostala požiadavka informovania o  zásahoch do rozpočtu, ktorých zoznam im má podľa uznesenia predkladať hlava mesta vždy na nasledujúce zasadnutie zastupiteľstva.

zastupiteľstvo MSZ 7. apríla (4)
Zastupiteľský zbor okrem iného dostal aj Informáciu o riešení mestskej autobusovej dopravy, ktorú predložila skupina poslancov v spolupráci s úradom. V súčasnosti jazdí po meste na siedmich linkách osem autobusov. Ich prevádzku mesto podľa zmluvy s dopravcom dotuje sumou viac ako tristo tisíc ročne. V roku 2016 by to malo byť až 390 tisíc eur, pričom v rozpočte je vyčlenená suma iba 330 tisíc. Informácia priniesla viacero variantov riešenia, ktorým sa plánujeme venovať v samostatnom článku.

-red-, foto: L. Turňa, archív PNky

 

Populárne články