Connect with us

Aktuality

Oznámenie o povolení zbierky Pre rodinu

Published

on

Reklama

Organizátor verejnej zbierky občianske združenie Materské centrum Úsmev oznamuje, že 8. mája zaháji zbierku finančných prostriedkov za účelom podpory pre rodiny, ktoré sa ocitli v ťažkej životnej situácii. Podrobnosti o zbierke, ktorá bude prebiehať vo vyhradených dňoch na podujatiach Move for live, Deď rodiny a Prechádzka rozprávkovým parkom, nájdete nižšie.

Zadávateľ: Okresný úrad Piešťany, Krajinská cesta 5053/13, 92125 Piešťany

Reklama

Spisové číslo: OU – PN – OVVS – 2014/002582

Doba konania: 8.5. 2014 – 14.6.2014

Reklama

Organizátor: Občianske združenie Materské centrum ÚSMEV, so sídlom Piešťany, A. Hlinku č. 39/41, IČO: 37839756

Účel: “PRE RODINU” Za účelom získania finančných prostriedkov pre rodiny, ktoré sa ocitli v ťažkej životnej situácii.

Spôsob konania: Vyberaním dobrovoľných finančných príspevkov do troch uzavretých očíslovaných a zapečatených pokladničiek a poukázaním finančných prostriedkov na č. účtu 2929913588/1100

Miesto konania: V meste Piešťany: 8.5. 2014 – Námestie slobody pri podujatí s názvom: Move for Life, 31. 5. 2014 – Mestské kultúrne stredisko pri podujatí: Deň rodiny, 14 .6. 2014 – Mestský park Piešťany pri podujatí s názvom: Prechádzka rozprávkovým parkom

Dátum vydania rozhodnutia o povolení konania verejnej zbierky: 30.4.2014

(inf)

Populárne články