Connect with us

Aktuality

Na zimnom štadióne chýba rolba. Mesto Piešťany o situácii mlčí

Mesto Piešťany chce ukončiť rekonštrukciu chladenia zimného štadiónu začiatkom budúceho roka a dať zariadenie do prevádzky. Vo vybavení však aktuálne chýba rolba na úpravu ľadu. Mesto Piešťany na otázky kde je rolba, ktorá na štadióne bola do jeho uzavretia, neodpovedá. Samospráva neposkytla ani informáciu, či vo veci zmiznutia rolby v obstarávacej cene cez 100 000 eur, vykonala nejaké kroky.

Published

on

Reklama

Mesto Piešťany prenajalo v roku 2006 nehnuteľný a hnuteľný majetok zimného štadióna spoločnosti ŠHK 37 Piešťany, ktorú zastupoval konateľ Jaroslav Lušnák. Súčasťou hnuteľného majetku mala byť aj rolba na úpravu ľadu, zapísaná v súpise majetku, ktorý je prílohou zmluvy. Tento súpis však nie je dohľadateľný vo verejne dostupných zdrojoch.

Podľa zmluvy mala spoločnosť ŠHK 37 Piešťany povinnosť oznamovať všetky plánované investície Mestu Piešťany a realizovať ich až po ich odsúhlasení. Podľa verejne dostupných materiálov mal nájomca v roku 2007 nájomca zakúpiť novú rolbu, na čo však súhlas nemal. Na konci roka 2009 uzavrelo Mesto Piešťany so spoločnosťou ŠHK 37 Piešťany tretí dodatok nájomnej zmluvy, v ktorom samospráva dáva dodatočný súhlas s nákupom rolby na leasing v hodnote 111 979,58 eur s tým, že ju bude nájomca odpisovať podľa platných daňových zákonov a po ukončení odpisovania majetok prevedie v nulovej zostatkovej hodnote na prenajímateľa. V prípade predčasného skončenia nájmu mal podľa zmluvy prenajímateľ odkúpiť technické zhodnotenie v dohodnutej sume, maximálne do výšky zostatkovej ceny tohto zhodnotenia. V prípade predčasného skončenia nájmu, v dôsledku porušenia zmluvy nájomcom, mál nájomca povinnosť predmetnú investíciu darovať prenajímateĺovi.

Reklama

Podľa tabuľky dlhodobého majetku, ktorá je uvedená zmluve bola zostatková hodnota rolby v roku 2010 58-tisíc eur.

Po uzatvorení zimného štadióna v roku 2022 a ukončení nájomného vzťahu medzi Mestom Piešťany a spoločnosťou ŠHK 37 Piešťany žaluje nájomca Mesto Piešťany o viac ako dva milióny eur, ktoré chce za údajne neodpísané investície, keďže sa tvrdí, že k ukončeniu nájmu došlo pre neplnenie podmienok zmluvy zo strany Mesta Piešťany. Piešťanská samospráva má na vec opačný pohľad a tvrdí, že zmluvu nedodržiaval nájomca. Kde je pravda, bude musieť teda povedať súd.

Reklama

Holým faktom je, že pri preberaní majetku po ukončení nájmu na štadióne žiadna rolba nebola. Predstavitelia samosprávy mali podniknúť kroky pre jej získanie, boli k tomu opakovane vyzývaní poslancami zastupiteľstva i legislatívno-právnou komisiou. Čo vedenie mesta spravilo v danej veci, sme sa nedozvedeli, keďže na zaslané otázky tlačové oddelenie radnice neodpovedalo ani po troch týždňoch.

Zdá sa však, že získaniu rolby, ktorá by podľa zmluvy mala byť v prípade, že je odpísaná, prevedená v nulovej hodnote na Mesto Piešťany, príliš vedenie samosprávy neverí. V zverejnenom pláne rozpočtu Služieb mesta Piešťany, ktoré majú zimný štadión spravovať, je totiž pre rok 2024 položka „Rolba na úpravu ľadu“ 70 000 eur v podnikateľskej činnosti. V inej tabuľke rozpočtu počítajú SMP s príspevkom zriaďovateľa na rolbu v roku 2025 vo výške 144 000 eur. Do tretice sa rolba v rozpočte SMP pre rok 2024 spomína v príjmovej časti, kde je napísané: „Príjmy z prenájmu ľadovej plochy sú predbežne vyčíslené na 100 000 € a budú použité na zakúpenie rolby na úpravu ľadu a na výdavky súvisiace s podnikateľskou činnosťou na Zimnom štadióne.“

Video z predstavenia nového loga Havranov z pred siedmych rokov:

Tomáš Hudcovič Reprofoto: Pavol Jurák média / youtube.com

Populárne články