Connect with us

Aktuality

Na výšku príjmov sa budú pýtať aj Piešťancov

Published

on

Reklama

S otázkami ohľadom štruktúry a vývoja peňažných príjmov sa môžu na obyvateľov nášho mesta v najbližších dňoch obrátiť štatistici. Zisťovanie uskutoční Národná banka Slovenska v spolupráci so Štatistickým úradom (ŠÚ) SR vo februári a v marci. Informovala o tom radnica.

graf

Reklama

„V tomto období vybrané domácnosti navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný sa preukázať osobitným poverením. Všetky informácie a názory, ktoré v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, budú anonymné a použité výlučne na štatistické účely,“ píše sa v ozname zverejnenom na internetovej stránke Piešťan.

Štatistický úrad o tom informoval samosprávu prostredníctvom listu. Účelom tohto zisťovania je „získať informácie o výške, štruktúre a vývoji peňažných príjmov fyzických osôb v rôznych typoch domácností.“

Reklama

Projekt je koordinovaný Európskou centrálnou bankou a zúčastňujú sa na ňom všetky krajiny eurozóny. Jeho cieľom je získať spoľahlivé údaje o súčasnej ekonomickej situácii domácností v eurozóne. Údaje zo zisťovania poskytnú podklady pre rôzne štúdie, ako napríklad bytové otázky mladých, úspory a dôchodkové otázky starších osôb, výskum vplyvu bohatstva na spotrebu, zadlženosť domácností, prístupnosť získania úveru a podobne.

Pracovníci štatistického úradu sa musia preukázať preukazom zamestnanca ŠÚ a pozývacím listom podpísaným guvernérom NBS a predsedníčkou ŠÚ SR.

/red/

Populárne články