Connect with us

Aktuality

Krajskí poslanci schválili návrh na predaj Vily Lőger i ďalšieho majetku a venovali sa aj migrantom

Published

on

Reklama

Poslanci Trnavského samosprávneho kraja (TTSK), ktorí sa v stredu 9. septembra zišli na svojom dvanástom riadnom rokovaní, mali na programe viac ako dve desiatky bodov. Jedným z nich bol tiež návrh na odpredaj prebytočného majetku, v ktorom sa ocitli viaceré piešťanské budovy, areály či pozemky. Do verejnej obchodnej súťaže tak zaradila Trnava napríklad Vilu Lőger, areál Strednej odbornej školy technickej na Kollárovej, budovu a príslušenstvo elektrotechnickej  priemyslovky, ale aj ihrisko pri bývalom vodohospodárskom učilišti, lokalitu bývalej hlásky pri vstupe do Piešťan, pozemky pri Strednej škole obchodu a služieb na Mojmírovej a ďalšie pri Strednej odbornej škole záhradníckej o výmere 2770 m2. V závere rokovania sa venovali aj aktuálnemu problému migrantov.

IMG_7077Návrhy na predaj majetku krajskí poslanci schválili bez pripomienok. Prípadný záujemca o ponúkanú nehnuteľnosť má povinnosť zložiť finančnú zábezpeku, ktorá býva spravidla vo výške desať percent z očakávanej kúpnej sumy. Za Vilu Lőger by tak kraj rád dostal približne 800 tisíc eur, areál priemyslovky by mal stáť približne 1,65 milióna eur, súbor objektov na Kollárovej okolo jedného milióna eur, bývalú hlásku na Bratislavskej, z ktorej bola chvíľu reštaurácia a ranč, ocenili na 332 tisíc eur, pozemky vo výmere viac ako 2500 m2 na Mojmírovej chcú predať za minimálne 175 tisíc eur, na Záhradníckej za 139 tisíc eur, za ihrisko pri bývalom vodohospodárskom učilišti požadujú zábezpeku 60 tisíc eur.

Reklama

Poslanci ďalej napríklad zrušili uznesenia, týkajúce sa neinvestičných projektov a spolufinancovania projektov stredných škôl v rámci Environmentálneho fondu.

„Environmentálny fond mal limitované množstvo prostriedkov, ktoré boli plánované pre celé Slovensko a záujemcov bolo oveľa viac. Naše školy pristupovali k tomuto procesu veľmi aktívne, no objem financií neumožňoval vyjsť v ústrety všetkým záujemcom. Preto sme museli príslušné uznesenia zrušiť,“ ozrejmil situáciu ohľadom neúspešných projektov predseda kraja Tibor Mikuš.

Reklama

Schválili tiež päť dodatkov o všeobecných nariadeniach kraja a návrh strategického dokumentu Koncepcia rozvoja sociálnych služieb na území TTSK 2015 – 2020, rovnako Územný generel dopravy TTSK s výhľadom do roku 2030. Ďalej dohodu medzi TTSK a spolkovou krajinou Dolné Rakúsko o cezhraničnej spolupráci na roky 2015 – 2019. Poslanci prerokovali aj oceňovanie najvýznamnejších osobností a kolektívov TTSK, ktoré sa uskutoční 1. októbra. Medzi návrhmi sa neocitli žiadni Piešťanci.

dsc9231Nasledovali informácie o úprave, čerpaní a príprave rozpočtu na rok 2015, úveru, daňových príjmov a o plnení zmluvy o prevode akcií uzatvorenej so spoločnosťou Svet zdravia. Ďalšie informácie sa týkali vplyvu bezplatného cestovného v železničnej doprave na prímestskú autobusovú dopravu v kraji a príprave stredných škôl a školských zariadení na školský rok 2015/2016. Poslanci si vypočuli aktuálny stav rekonštrukcií ciest v lokalitách Biela hora, Malý Dunaj a Sládkovičovo, informáciu o Rade partnerstva pre Regionálnu integrovanú územnú stratégiu, o aktuálnych výzvach na podanie žiadosti v rámci programov EÚ a o projektových zámeroch a projektoch. Ústne predniesol predseda TTSK informáciu o Trienále plagátu Trnava.

Poslanci sa na záver venovali aj aktuálnej téme návalu migrantov do krajín Európskej únie (EÚ). Pripojili sa k vyhláseniu Národnej rady Slovenskej republiky k riešeniu migračných výziev, ktorým aktuálne čelí EÚ a vyjadrili podporu doterajšiemu postupu Vlády Slovenskej republiky a Spoločnému prehláseniu predsedov vlád štátov Višegrádskej skupiny. Zároveň vyjadrili potrebu hlbokého odborného dialógu a spolupráce medzi Vládou SR a regionálnymi a miestnymi samosprávami pri riešení tejto problematiky. Členovia zastupiteľstva zároveň deklarovali svoju pripravenosť spolupracovať s vládou a miestnymi samosprávami v Trnavskom samosprávnom kraji pri riešení tejto problematiky.

„Dnešným jednomyseľným hlasovaním sa poslanci Zastupiteľstva TTSK prihlásili k spoluzodpovednosti za budúce riešenia. Jednoznačne podporujú doterajší postup vlády SR a spoločné prehlásenie premiérov krajín V4 v otázke riešenia otázky migrantov. Je potrebné túto problematiku komunikovať aj na národnej úrovni a medzi jednotlivými stupňami riadenia štátu. Sme pripravení zúčastniť sa dialógu pri hľadaní riešení v spolupráci s vládou a miestnymi samosprávami,“ povedal T. Mikuš.

Zdroj: www.trnava-vuc.sk

Populárne články