Úvod Aktuality Z Dlhej chcú jej obyvatelia jednosmerku, komisia navrhuje nový projekt

Z Dlhej chcú jej obyvatelia jednosmerku, komisia navrhuje nový projekt

REKLAMA

Obyvatelia Dlhej ulice sú dlhodobo nespokojní s frekvenciou premávky na ceste pred ich domami. Ešte v roku 2013 poslali na radnicu petíciu, v ktorej žiadali zmenu organizácie dopravy – z cesty urobiť jednosmerku, osadiť na nej spomaľovače a značku zákazu vjazdu nákladných vozidiel nad 3,5 tony 일빵빵 스토리가 있는 영어회화 다운로드. V tomto roku opätovne žiadajú naplnenie svojich požiadaviek. Podľa radnice by však jednosmerka na tejto komunikácii mala zásadný vplyv na dopravu a zásobovanie v celom okolí Hdd regenerator. Problémom sa zaoberala na pondelkovom zasadnutí aj Komisia pre výstavbu a dopravu Mestského zastupiteľstva v Piešťanoch, ktorá odporučila vypracovať nový projekt „skľudnenia“ premávky na tejto ulici Pezna download.

IMG_7147Podľa materiálu z radnice, dôvodom podania petície občanov bola „vysoká frekvencia premávky motorových osobných a nákladných vozidiel, ktorých rýchlou jazdou dochádza k zvýšeniu ohrozenia chodcov a súčasne nebezpečnému výjazdu motorových vozidiel z garáži a dvorov“ Automatic tee store. Súčasťou petície bola doložená hluková štúdia. Mesto tu síce v minulých rokoch osadilo spomaľovacie prvky, vytvorilo nové priechody pre chodcov a cyklistov, vybudovalo prepojovacie chodníky s lávkou cez Dubovú, avšak muselo zohľadniť aj skutočnosť, že po ulici premávajú autobusy SAD, ktorým spomaľovacie pásy robia problémy 카1 더빙 다운로드. Zástupcovia radnice tiež požiadali  políciu o merania rýchlosti v tejto lokalite.

REKLAMA
Dompek Pizza 2021
PN Taxi
Buenos pizza  burger
Knebl

 

Obyvateľom Dlhej ale tieto kroky nestačia 이혼서류 다운로드. Majú za to, že ich požiadavky neboli splnené a opätovne navrhujú z ulice urobiť jednosmerku v smere sever-juh, ďalej žiadajú osadiť dva spomaľovacie priečne prahy pred križovatkou s Kúpeľnou a za križovatkou s Rybnou ulicou a vylúčenie nákladných áut nad 3,5 tony Windows Media Encoder. Podľa zástupcov úradu by však malo zjednosmernenie zásadný vplyv na obsluhu celého územia, pretože ulica je jednou zo základných prístupových komunikácií 모뉴먼트 밸리 다운로드.

 

IMG_7150Členovia Komisie mestského zastupiteľstva pre výstavbu a dopravu požadované zmeny premávky nepodporili, ale navrhli vypracovanie nového projektu „technického riešenia skľudnenia“ dopravy na tejto ceste a odporučili ho zaradiť do rozpočtu na rok 2016 Guardians of the Galaxy.

-ad-, zdroj: www.piestany.sk

REKLAMA