Úvod Aktuality Viac ako 16-tisíc rozdeľovala komisia aj na charitu a podporu zdravia

Viac ako 16-tisíc rozdeľovala komisia aj na charitu a podporu zdravia

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Komisia pre zdravotníctvo, sociálne veci a bývanie na svojom minulotýždňovom rokovaní odporúčala prideliť dotácie z rozpočtu mesta v dvoch oblastiach: charitatívna, humanitárna a sociálna, kde rozdeľovala 10-tisíc eur a zdravotníctvo, podpora a ochrana zdravia, na ktoré mesto vyčlenilo 6640 eur Download the assignment self-introduction form. Celkovo členovia rokovali o 11-tich žiadostiach, z toho až deväť bolo zo zdravotníckej oblasti.

IMG_9104
Peniaze po odobrení primátorom z dotačného systému žiadostí do 1000 eur v prvej schvaľovanej oblasti dostanú Medzinárodný klub žien v Piešťanoch vo výške 350 € na inzerciu, tlač plagátov, prenájom Kursalonu na charitatívny bazár, vianočný bazár, nákup dekoračných a kreatívnych potrieb, SZTP č.22 – vozíčkari v sume 220 € na účasť na výstave Agrokomplex Nitra Steel steel download. OZ Hospic Matky Božej komisia odporúča prideliť 800 € na zakúpenie lôžkového stolíka, sprchovacej stoličky, WC stoličky, antidekubitného matracu, trojkolesového matracu, trojkolesového chodítka a štvorkolesového chodítka 윈도우 10 bitlocker 다운로드. Sumu 945 eur by mala dostať opäť Trnavská arcidiecézna charita Trnava na pracovnú terapeutickú dielňu v Centre pomoci človeku 아이폰 멜론 음악 다운로드. Pre OZ Pomoc ohrozenému dieťaťu Piešťany navrhli členovia 500 € na Nota Bene. Piešťanskej pobočke Slovenskej únie proti osteoporóze, pobočka Piešťany na rehabilitačné aktivity navrhli prideliť 1000 eur 콜 오브 듀티 4 다운로드.  Členovia tiež jednomyseľne odporúčali primátorovi mesta poskytnúť finančnú dotáciu pre NODAM – Združenie detí a mládeže vo výške 500 eur na letný tábor pre deti – prepravu autobusom, odmeny pre deti 지오디 다운로드. Finančnú dotáciu pre Občianske združenie Slovenská sieť proti chudobe na projekt: 15. Stretnutie ľudí so skúsenosťou chudoby v Piešťanoch (ubytovanie a strava) komisia nepodporila oz report.

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger

IMG_9197_w
Mestskému zastupiteľstvu komisia z rozpočtovej položky dotácie PO a FOP časť charita, humanitárna a sociálna oblasť odporúča schváliť projekty a sumy pre týchto žiadateľov:

  1. Občianske združenie Materské centrum „Úsmev“ na projekt Materské centrum „Úsmev “ (služby, úhrady odmien zamestnancov mimo pracovného pomeru, prevádzkové náklady, materiál na prácu s deťmi, vybavenie centra pre klientov, vybavenie kancelárskych a prevádzkových priestorov, propagácia projektu, materiál na motiváciu dobrovoľníkov) vo výške 3 185,00 €
  2. Trnavská arcidiecézna charita na projekt Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu v Centre pomoci človeku v Piešťanoch (vzdelávanie pracovníkov, cestovné – dochádzka na akreditované vzdelávanie, cestovné – exkurzie v nízkoprahoch v SR, flipchart, doplnenie zariadenia, propagácia otvorenia nízkoprahového klubu, supervízie, účasť na konferenciách vo výške 1 000,00 €
  3. AkSen – aktívny senior o.z body has returned. na projekt Sociálne zázemie a zabezpečenie aktivít pre seniorov v meste Piešťany (zrkadlová stena, madlá, podpory na cvičenie, honoráre pre prednášateľov, prenájom prednáškových priestorov, nákup premietacej techniky a ozvučenia, materiálne a technické zabezpečenie seminárov, zabezpečenie propagácie a reklamy podujatia v tlačovinách, v médiách, príprava a spracovanie pracovných materiálov pre účastníkov seminárov) vo výške 1 500,00 €

SDC10014_resize

Z rozpočtovej položky zdravotníctvo, podpora a ochrana zdravia  pri žiadostiach do tisíc eur komisia odporučila primátorovi prideliť vozíčkarom zo SZTP č.18 sumu 500 eur na masáže, ďalej vyhoveli žiadosti o.z Eclipse sts. ANIMO, ktoré dostane 350 € na animoterapiu – prekážkový set, loptičky, hračky, klietka pre králiky, poštovné Ied the singer. Ďalšiu finančnú dotáciu vo výške 600 eur odporúčala poskytnúť pre AkSen – Aktívny senior Piešťany na materiálno-technické zabezpečenie, Nutribullet – extraktor ovocia a zeleniny, honoráre pre lektorov, propagáciu seminárov.  Ligu proti reumatizmu na Slovensku podporili členovia sumou 400 eur na prenájom, ozvučenie a osvetlenie sály v Spoločenskom centre, tlač a distribúciu plagátov, ďalej ozvučenie kongresovej sály v Magnólii, dataprojektor, odmenu prednášajúcim. Serviam-u schválili 500 € na vybavenie centra pomoci pre handicapovaných.

Zastupiteľskému zboru komisia navhruje schváliť tisícku pre Ligu proti rakovine Slovenskej republiky na projekt Rekondičný pobyt pre členov a rovnakú sumu na rekondičný pobyt aj pre Ligu proti reumatizmu. Tisíc eur odporučili členovia aj pre Nemocnicu Piešťany n. f. na projekt: Prístroj na suché temperovanie krvných zložiek (prístroj na urýchlené rozmrazovanie plazmy, pri ktorom sa zachovávajú všetky dôležité faktory zrážania krvi pre Nemocnicu A. Wintera n.o. Občianskemu združeniu Pomoc ohrozenému dieťaťu Piešťany na projekt Nízkoprahový klub pre deti a mládež – „Place 4U“ (prevádzka, nájom, poistenie, domový odpad, telefón, internet, poštovné, materiálne vybavenie na prácu s klientmi, služby) by komisia pridelila 1 290,00 €.

O dotáciách nad tisíc eur bude rozhodovať najbližšie zastupiteľstvo vo štvrtok 27. mája.

-red-, ilustr. foto: archív

REKLAMA