Connect with us

Aktuality

Bude Therme park pri poliklinike? Investor urobil ďalší krok k jeho realizácii

Published

on

Reklama

Potom ako vlani pred voľbami investor Therme (Thermal) Parku pri poliklinike deklaroval začiatok výstavby inžinierskych sietí, väčší stavebný ruch nezavládol. Dôvodom bolo okrem iného to, že spoločnosť Z-Group nemá stále na stavbu územné rozhodnutie, nemala ani doriešené podmienky čerpania vody z vrtu GTP-1 a rovnako tiež vykonané posudzovanie vplyvov na životné prostredie.

Mesto Piešťany zverejnilo v začiatkom júna na úradnej tabuli oznámenie o zámere navrhovanej činnosti „Geotermálny zdroj Piešťany-vrt GTP-1“ na zaujatie stanovísk  podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Navrhovateľom je firma Z-group, a.s. v zastúpení piešťanskou spoločnosťou RK & eco, s.r.o., ktorá sa zaoberá okrem iného tiež odbornou prípravou v oblasti environmentálneho manažérstva a auditu.

Reklama

Verejnosť môže do dokumentácie zámeru navrhovanej činnosti nahliadnuť v termíne do 26.06.2019 na Mestskom úrade Piešťany, Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta,  alebo na webovej stránke ministerstva životného prostredia.

Podľa zverejneného materiálu prevádzka geotermálneho vrtu a odber geotermálnej vody nepredstavuje samostatne relevantný vplyv na životné prostredie s výnimkou bezprostredného vplyvu na ložisko geotermálnej vody.  Súvisiace činnosti, popísané v zámere „Novostavba termálneho bazéna a hotela Therme Park Piešťany“ budú podľa autorov vykazovať kontinuálny vplyv na jednotlivé zložky životného prostredia, variabilný v závisloti od stavu realizácie.

Reklama

-th-

Populárne články