Úvod Aktuality Bude Therme park pri poliklinike? Investor urobil ďalší krok k jeho realizácii

Bude Therme park pri poliklinike? Investor urobil ďalší krok k jeho realizácii

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Potom ako vlani pred voľbami investor Therme (Thermal) Parku pri poliklinike deklaroval začiatok výstavby inžinierskych sietí, väčší stavebný ruch nezavládol 카3 한글자막 다운로드. Dôvodom bolo okrem iného to, že spoločnosť Z-Group nemá stále na stavbu územné rozhodnutie, nemala ani doriešené podmienky čerpania vody z vrtu GTP-1 a rovnako tiež vykonané posudzovanie vplyvov na životné prostredie hand pump.

Mesto Piešťany zverejnilo v začiatkom júna na úradnej tabuli oznámenie o zámere navrhovanej činnosti „Geotermálny zdroj Piešťany-vrt GTP-1“ na zaujatie stanovísk  podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie nx 9.0 다운로드. Navrhovateľom je firma Z-group, a.s. v zastúpení piešťanskou spoločnosťou RK & eco, s.r.o., ktorá sa zaoberá okrem iného tiež odbornou prípravou v oblasti environmentálneho manažérstva a auditu Dungrid free download.

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger

Verejnosť môže do dokumentácie zámeru navrhovanej činnosti nahliadnuť v termíne do 26.06.2019 na Mestskom úrade Piešťany, Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta,  alebo na webovej stránke ministerstva životného prostredia Park Jae-bum my last download.

Podľa zverejneného materiálu prevádzka geotermálneho vrtu a odber geotermálnej vody nepredstavuje samostatne relevantný vplyv na životné prostredie s výnimkou bezprostredného vplyvu na ložisko geotermálnej vody.  Súvisiace činnosti, popísané v zámere „Novostavba termálneho bazéna a hotela Therme Park Piešťany“ budú podľa autorov vykazovať kontinuálny vplyv na jednotlivé zložky životného prostredia, variabilný v závisloti od stavu realizácie kess.

-th-

REKLAMA