Connect with us

Aktuality

Bezdomovcovi almužnou príliš nepomôžete

Published

on

Reklama

Minulý týždeň sa uskutočnilo stretnutie zástupcov Katolíckej cirkvi a pracovníčok referátu sociálnych vecí mestského úradu v Piešťanoch, ktorého témou bola pomoc bezdomovcom.Dlhodobo sa pred kostolmi stretávame s ľuďmi, ktorí prosia o almužnu. Mnohí ľudia nevedia ako im pomôcť a prispejú aspoň drobnými. Tieto milodary však problém sociálne odkázaných spoluobčanov neriešia. Väčšinou sú iba príspevkom na alkohol.

Reklama

O tom ako bezdomovcom pomôcť informoval leták, ktorý sa veriacim dostal do rúk počas uplynulej nedele. Na základe odporúčaní pracovníčok referátu sociálnych vecí sa z neho dozvedáme, že ľuďom bez domova často chýba sociálny kontakt. Je potrebné zistiť, čo naozaj potrebujú a odporučiť ich na príslušnú inštitúciu. Nikto nie je na žobranie odkázaný – pomôcť môže napríklad zariadenie sociálnych služieb Domum (známy ako „azylák“) sídliaci na Bodone. Tu je bezplatne poskytované sociálne poradenstvo, pomoc pri vybavovaní dokladov, nocľah i priestor na osobnú hygienu. Každý bezdomovec tu dostane denne aj teplú polievku.

Bezdomovcov je dobré viesť k zodpovednosti. Jedným z projektov, ktorý v tom pomáha je Nota Bene. Kúpou tohto časopisu prispejeme polovicou ceny samotnému predajcovi. Ten musí mať preukaz predajcu a nepoužívať citové vydieranie. Vítané sú však všetky projekty , ktoré ľudí bez domova akýmkoľvek spôsobom zaangažujú do spoločnosti. Pocit užitočnosti je to, čo im najviac chýba.

Reklama

Autor: red  Foto: Tomáš Hudcovič – hugophoto agency

Populárne články