Connect with us

Ako vybaviť

Ako vybaviť: poskytovanie sociálnych služieb

Published

on

Reklama

Mesto Piešťany  na základe originálnych  kompetencií rozhoduje o odkázanosti občana na sociálnu službu. Viete s akými problémami sa naň môžete obrátiť?

Na Referáte  sociálnych vecí Mestského úradu poskytneme informácie o všetkých druhoch sociálnych služieb. Nakoľko bežnému občanovi sa nie ľahko orientuje v jednotlivých druhoch a formách sociálnych služieb, odporúčame sa nakontaktovať osobne, príp. mailom alebo telefonicky. Mesto Piešťany rozhoduje o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov,  v  zariadení opatrovateľskej služby, v dennom stacionári a o odkázanosti na opatrovateľskú službu. K tomu je potrebné podať žiadosť o posúdenie odkázanosti  + lekársky nález (tlačivá je možné stiahnuť z webovej stránky www.piestany.sk).

Reklama

Okrem týchto služieb poskytuje Mesto Piešťany aj iné druhy sociálnych služieb: napr. v zariadení sociálnych služieb Domum (zariadenie núdzového bývania, nocľaháreň, útulok), stravovanie v jedálňach, sociálne poradenstvo, odľahčovaciu službu, pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinností.

Kontakty: tel.: 033/77 65 412, 413, 414, 415 e-mail: zackova@piestany.sk, glossova@piestany.sk, branderska@piestany.sk.

Reklama

REKLAMA

Populárne články