Connect with us

Ako vybaviť

Ako vybaviť: trvalý a prechodný pobyt

Published

on

Reklama

Zmena adresy bydliska sa vybavuje na mestskom úrade na počkanie. Prihlásenie na trvalý pobyt je zdarma, ale potvrdenie o ňom, ktoré môže občan potrebovať pri vybavovaní iných dokladov, stojí 3 eurá. Rovnako je to aj s prechodným pobytom.

Dokumenty potrebné na vybavenie oboch druhov pobytu sa líšia podľa toho, kto ich vybavuje. Ak sa chce na trvalý alebo prechodný pobyt prihlásiť vlastník bytu (domu) potrebuje mať občiansky preukaz a originál listu vlastníctva. Kópiu vytlačenú z internetu mu neuznajú.

Reklama

Manžel, manželka alebo nezaopatrené dieťa vlastníka potrebujú tiež občiansky preukaz, ďalej oznámenie o uzavretí manželstva alebo rodný list dieťaťa, prípadne rozhodnutie súdu o zverení do výchovy.

Nájomca bytu alebo domu musí na mestský úrad priniesť okrem občianskeho preukazu nájomnú zmluvu uzatvorenú na dobu neurčitú a obyvateľ bez užívacieho alebo vlastníckeho vzťahu k nehnuteľnosti musí prísť spolu s vlastníkom a originálom listu vlastníctva. Prihlásenie je možné aj bez prítomnosti vlastníkov, ak prihlasovaná osoba predloží ich úradne overené súhlasy.

Reklama

Telefonický kontakt na Klientské centrum mestského úradu, kde sa prechodný aj trvalý pobyt vybavujú je 033/77 65 443.

Zdroj: www.piestany.sk

Populárne články