Connect with us

Šport

Doma nik nie je prorokom!

Published

on

Reklama

V piatok 6.februára sa v hoteli NH Gate One Bratislava sa uskutočnil Galavečer Slovenskej plaveckej federácie, na ktorom boli vyhlásení najlepší plavci Slovenskej republiky za rok 2014. Na programe bolo tiež odovzdávanie odmien pre úspešné plavecké kluby za toto obdobie.

_d3s7993

Reklama

Pozvanie od Mgr. Ireny Adámkovej, prezidentky SPF prijali predseda NR SR Peter Pellegriny, prezident SOV  František Chmelár, ako aj zástupcovia najúspešnejších plaveckých klubov Slovenska a taktiež pretekári, ktorí dosiahli výrazné športové úspechy v priebehu roka 2014. K našej veľkej radosti sa tohoto galavečera zúčastnili i zástupcovia Športového plaveckého klubu  Kúpele Piešťany, ktorí zároveň prevzali i ocenenie za svoju prácu pri príležitosti 80. výročia založenia klubu plávania v Piešťanoch. Krásny pohár bol zaslúženou odmenou pre všetkých členov.  Táto skutočnosť bola vzhľadom na podmienky plávania na Slovensku prijatá mimoriadne pozitívne. Ako pozoruhodné boli hodnotené i športové výsledky ŠPK Kúpele Piešťany, vzhľadom na podmienky v ktorých dlhodobo pôsobí. Obdivuhodná je najmä práca s mládežou, ktorá úspešne reprezentuje slovenské plávanie a tiež materské mesto Piešťany.  Ocenenie, ktoré sme prevzali od vedenia SPF je poďakovaním za dlhodobú úspešnú prácu pre slovenské plávanie, najmä v oblasti výchovy mladej generácie.
I napriek dosiahnutým výsledkom ŠPK Kúpele Piešťany hľadí do najbližšej budúcnosti nie práve optimisticky. Dvadsaťročné prísľuby o vybudovaní vhodného plaveckého prostredia pre plávanie športuchtivej mládeže i verejnosti sú stále vzdialené od reálneho naplnenia.  Piešťanski plavci za posledných viac ako 5 rokov nepoznajú v rámci plaveckých súťaží domáce prostredie. Aj v takýchto podmienkach sa však podarilo získať za rok 2014 100 medailových umiestnení na Majstrovstvách Slovenska vo všetkých vekových kategóriách.
Dosiahnuté uznanie zo SPF, ako aj  športové výsledky za rok 2014, by už  mohli konečne rozhýbať otcov nášho mesta k vybudovaniu vhodného plaveckého stánku pre športové plávanie i mestskú verejnosť. Príkladov je v rámci Slovenska dosť, i v „plavecky“menších mestách s omnoho menšou športovou históriou plávania a jeho úspechov.

Darina Moravcová , Jan Ballay  Foto: swimmsvk.sk

Reklama

Populárne články