Connect with us

Samospráva

Župan ocenil zdravotníkov, sú medzi nimi aj Piešťanci

Published

on

Reklama

Kamila Juríčková, František Melicháč, Mária Nemšovská a Gabriel Horváth im memoriam získali ocenenie za svoju celoživotnú prácu v oblasti zdravotníctva. Predseda Trnavského samosprávneho kraja Tibor Mikuš ju im aj ďalším lekárom a sestrám odovzdal 9. apríla v Zrkadlovej sieni Divadla Jána Palárika v Trnave.

kraj zdravotnici

Reklama

„Vraciate nám zdravie, keď ho strácame. Myslím si však, že nám nevraciate iba zdravie, ale hlavne nádej. Vraciate pokoj do rodín, pretože tam kde je niekto z príbuzných chorý, trpí celá rodina. Prinášate nám teda nádej, pokoj a porozumenie. Chcem sa vám v mene TTSK poďakovať za vašu prácu, ktorú vykonávate v podmienkach aj morálne a finančne nedostatočného ocenenia. Kde to morálne je veľakrát dôležitejšie,“ povedal Tibor Mikuš oceneným.

Gabriel Horváth si podľa informácií z Úradu TTSK zaslúžil ocenenie za svoju prácu v piešťanských kúpeľoch. Za lekára bol promovaný v roku 1937, neskôr patril k silnej generácii piešťanských balneológov. Od roku 1955 pôsobil v piešťanských kúpeľoch, najprv v Jalte a neskôr ako vedúci lekár aj v Balnea Grande a Splendide, kde zotrval až do odchodu do dôchodku v roku 1989. Napísal vyše 150 odborných prác a jeho rukami prešlo veľa pacientov známych mien Martina Navrátilová, Jozef Adamec, Vlado Dzurilla, Ladislav Jurkemik a mnoho ďalších. Stál pri zrode mnohých športových klubov v Piešťanoch.

Reklama

REKLAMA

Monitoring_dirofilaria_pes

Kamila Juríčková pracuje ako sestra už 44 rokov. Svoje povolanie vykonáva zodpovedne, má ľudský, prívetivý a chápavý prístup. Je veľmi skromná, obetavá, pracovitá, plná energie a životného optimizmu. Svoje povolanie vykonáva s trpezlivosťou, obetavosťou a láskou aj napriek svojmu veku naďalej pracuje v endokrinologickej ambulancii v Piešťanoch s doktorkou Držíkovou, s ktorou tvoria tandem už 28 rokov.

František Melicháč pracoval v zdravotníctve 42 rokov, pričom väčšinu času ako lekár intenzívnej medicíny. Od založenia oddelenia anestéziológie a resuscitácie v Piešťanoch až do dôchodkového veku ako primár tohto oddelenia. Počas svojho pôsobenia vychoval veľa špecialistov. Bol iniciátorom založenia stanice Rýchlej zdravotnej pomoci v Piešťanoch. Doteraz aktívne pôsobí ako posudkový lekár na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Piešťanoch. Jeho prístup k životu a práci je príkladom nielen pre lekárov a zdravotníkov, ale aj ostatných spoluobčanov.

Mária Nemšovská neúnavne pôsobila v zdravotníctve od roku 1957, kde nechala celú svoju dušu a srdce. Aj napriek dôchodkovému veku pôsobila ešte 10 rokov ako sestra v chirurgickej ambulancii v Piešťanoch. Jej krédo: „Zdravotná sestra má mať dušu, cit a srdce,“ ju charakterizuje najvýstižnejšie.

Text: Tlačová správa TTSK/red Foto: Radovan Kukuľa

Populárne články