Connect with us

Samospráva

Zastupiteľstvo: Témou č. 1 bude futbal

Published

on

Reklama

Problematika financovania a podpory športu zo strany samosprávy by sa mohla stať hlavnou témou novembrového zasadnutia mestského zastupiteľstva. Poslanci majú na programe návrh dodatku k zmluve o nájme futbalového štadiónu.

[singlepic id=21199 w=520 h=340 float=center]

Reklama

 

Spoločnosť P. F. K. a. s. žiada o zmenu podmienok prenájmu, ktoré boli schválené vlani a sprevádzala ich búrlivá diskusia. Hovorilo sa najmä o tréningových možnostiach atletického klubu TJ Družba na štadióne. Jeho prevádzku má podľa zmluvy radnica ročne dotovať príspevkom na energie do maximálnej výšky 30-tisíc eur. Nájomca sa za to zaviazal preinvestovať do konca tohto roka najmenej 495-tisíc eur. Teraz okrem iného žiada plnenie tohto záväzku posunúť o tri roky.

Reklama

Poslanci by sa mali vyjadriť aj k plánu Spartaka Trnava odohrať jarnú časť najvyššej slovenskej futbalovej ligy v Piešťanoch.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva sa uskutoční vo štvrtok 15. novembra o 14.00 h v zasadačke mestskej knižnice. Ďalšie body programu sú nasledovné:

1. Otvorenie

2. Plnenie uznesení z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany konaného dňa 23. 10. 2012

3. Pripomienky a dopyty občanov mesta

4. Návrh Dodatku č. 1 k Zmluve o nájme č. 3621105 medzi Mestom Piešťany a P.F.K., a.s. Návrh Zmluvy o reklamnej spolupráci medzi Mestom Piešťany, P.F.K., a.s. a Respect Slovakia, s.r.o.

5. Návrh na odňatie a prebytočnosť majetku z MŠ a návrh podmienok ponukového konania na priamy predaj nehnuteľností, lokalita Zavretý kút

6. Návrh na zriadenie vecného bremena v k. ú. Piešťany v lokalite Sad A. Kmeťa pre Ing. Juraj Kopányi a manž. Ing. Renata Kopányiová

7. Návrh na nájom časti pozemku pre Pavol Maráček – EMPIRIA, v lokalite Priemyselná ul. v Piešťanoch

8. Návrh na uzavretie Dodatku č. 4 Nájomnej zmluvy č. 975111, medzi Mestom Piešťany

a Pavol Maráček – EMPIRIA, v lokalite Teplická ul.

9. Návrh na nájom nehnuteľností pre Mestský kolkársky klub Piešťany, lokalita ul. Štúrova, Návrh na odňatie majetku zo správy Služieb mesta Piešťany, p. o. a ukončenie nájmu

REKLAMA

10. Návrh na uzavretie Dodatku k Nájomnej zmluve pre TEMPO KONDELA, s.r.o.

11. Návrh na nájom nehnuteľností pre S&A spol. s. r. o., lokalita Pod Párovcami

12. Návrh na uzavretie Dodatku k Nájomnej zmluve pre Miroslava Slivanského a manželku Vieru Slivanskú

13. Návrh na uzavretie Nájomnej zmluvy a Dodatku k Nájomnej zmluve pre Ľuboša Guľu a manželku Júliu Guľovú, lokalita ul. Kalinčiakova

14. Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre Bardiovského Eduarda a Bardiovskú Annu, lokalita Hurbanova ulica

15. Návrh na uzavretie Dodatku k Nájomnej zmluve pre Katarínu Keherovú

16. Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu 9. zasadnutia MsZ r. 2012

17. Žiadosť o finančný príspevok z fondu Malých projektov pre projekt: Partnermi bez hraníc

18. Rôzne

19. Interpelácie poslancov

20. Ukončenie

Materiály na rokovanie mestského zastupiteľstva sú zverejnené tu.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič

 

Populárne články