Connect with us

Samospráva

Voľba prezidenta: O voličský preukaz môžete žiadať ešte mesiac

Published

on

Reklama

Prvé kolo prezidentských volieb sa uskutoční v sobotu 15. marca. Ak žiaden z kandidátov nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov, druhé kolo sa bude konať o 14 dní neskôr.

volbydetail

Reklama

Hlasovania vo voľbe prezidenta Slovenskej republiky sa môže zúčastniť každý, kto je zapísaný v zozname oprávnených voličov príslušného volebného okrsku.

Oprávnenému voličovi, ktorý nebude môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorom je zapísaný do zoznamu oprávnených voličov, vydá Mesto Piešťany – Klientske centrum – evidencia obyvateľstva (ohlasovňa) na jeho žiadosť voličský preukaz v termíne najneskôr do 14.03.2014 a zo zoznamu oprávnených voličov ho vyčiarkne. Voličský preukaz oprávňuje k realizovaniu volebného práva v ktoromkoľvek volebnom okrsku na území Slovenskej republiky.

Reklama

Osoby, ktoré nemajú trvalý pobyt v územnom obvode okrskovej volebnej komisie a sú umiestnené v zdravotníckych zariadeniach, v zariadeniach sociálnych služieb môžu hlasovať do prenosnej volebnej schránky prostredníctvom voličského preukazu, pokiaľ si ho vyžiadajú od obce svojho trvalého pobytu. Tí, ktorí sa nachádzajú v týchto zariadeniach a majú trvalý pobyt v územnom obvode okrskovej volebnej komisie, môžu tiež požiadať o hlasovanie do prenosnej volebnej schránky.

Ak nemá trvalý pobyt na území SR, dostaví sa v deň voľby do ktorejkoľvek volebnej miestnosti a predloží slovenský cestovný doklad alebo predloží rozhodnutie súdu o vykonaní opravy alebo doplnení zoznamu oprávnených voličov príslušného volebného okrsku. Volič môže voliť aj vtedy, ak nie je zapísaný v zozname oprávnených voličov, ale v deň voľby sa dostaví do príslušnej volebnej miestnosti podľa miesta trvalého pobytu s občianskym preukazom.

Zdroj: Tlačová správa MsÚ

Populárne články