Connect with us

Samospráva

Tri mínus pre Piešťany

Published

on

Reklama

Transparency International Slovensko zverejnila hodnotenie stovky našich najväčších miest z pohľadu úrovne transparentnosti, obsahu a množstva poskytovaných informácií, kvality protikorupčných mechanizmov a otvorenosti v informovaní. Piešťany v hodnotení s príznačným názvom „Otvorená samospráva“ dostali známku C- a skončili na 34. mieste.

[singlepic id=7025 w=320 h=240 float=left]Spomedzi stovky hodnotených miest skončila najlepšie Šaľa, zo sto možných získala 71 percent, za ňou nasleduje Banská Bystrica a Martin. Najhoršie dopadli Zlaté Moravce. Nás však zaujímajú Piešťany. Transparency sa zamerala na jedenásť oblastí. V siedmych z nich sme skončili pod celoslovenským priemerom, v troch sme boli nadpriemerní a v jednej sme presne na úrovni priemeru.

Reklama

V čom sme slabí?

Tu sú oblasti, v ktorých zaostávame, číslo v zátvorke vyjadruje počet percent zo sto, ktoré sme v danej oblasti získali: Obecné podniky a investície (0%), etika a konflikt záujmov (0%), personálna politika (20%), byty a sociálne zariadenia (15%), dotácie a granty (29%), predaj a prenájom majetku (10%), prístup k informáciám (40%)

Reklama

V čom sme priemerní a lepší?

Lepšie umiestnneie jako je celoslovenský priemer sme získali v troch oblastiach, v jednej sme presne priemerní: účasť verejnosti na rozhodovaní (64%), verejné obstarávanie a zabezpečovanie služieb (77%), rozpočet (50%), územné plánovanie a stavebný úrad (90%).

Ako sa zlepšiť?

Zarážajúce na hodnotení sú najmä dve oblasti, v ktorých sme skončili bez zisku čo len jedného bodu/percenta, teda oblasť etiky a konfliktu záujmov a spravovania obecných podnikov. V prvom prípade ide o chýbajúce etické kódexy zamestnancov samosprávy a organizácií mesta, starú známu činnosť/nečinnosť mestskej komisie pre ochranu verejného záujmu, zverejnenie majetkového priznania primátora na internetovej stránke mesta či daňových priznaní poslancov. Na deväť otázok v dotazníku museli Piešťany odpovedať „nie“.

Pokiaľ ide o správu mestských podnikov opäť ani jeden zásah z našej strany. Mestské podniky nezverejňujú svoje výročné správy, ich webové stránky nie sú prepojené so stránkou mesta a správy o ich hospodárení na stránke mesta tiež nenájdete.

Koho zaujímajú ďalšie podrobnosti, nájde ich na internetovej stránke http://samosprava.transparency.sk/sk/city/11154.

Autor: red

Populárne články