Connect with us

Samospráva

Ako chcú primátorskí kandidáti koncepčne podporiť šport v Piešťanoch?

Published

on

Reklama
Reklama

Prinášame vám tretie kolo odpovedí kandidátov na post primátora Piešťan, tento raz na otázku: “Ako by ste koncepčne podporili šport a športové aktivity v Piešťanoch aj pri situácii, keď nie je v rozpočte dostatok finančných prostriedkov?”

Dostali sme šesť odpovedí – od Kataríny Cibulkovej, Jozefa Drahovského, Mariana Ručkaya, Miloša Tamajku, Marcela Urbana a Martina Vala. Na otázku nereagoval Remo Cicutto.

Jozef Drahovský – nezávislý kandidát

[singlepic id=6353 w=320 h=240 float=left] Mojim cieľom je v prvom rade podporiť rekreačný šport pre širokú verejnosť, aby sa do športových aktivít zapojilo čo najviac ľudí. Šport ako taký má šťastie, že v ňom stále existujú ľudia, ktorí sú ochotní aj v rámci svojho voľného času a častokrát aj za svoje financie rozvíjať športovcov, trénovať mládež, organizovať akcie. Práve o týchto ľudí by som sa v danej situácii chcel oprieť. Dať im možnosť realizovať svoj talent a skúsenosti. Týchto ľudí by som vyhľadal a snažil sa ich podporiť a pomôcť im materiálne so zabezpečením a samozrejme s propagáciou ich aktivít, poprípade s hľadaním vhodných sponzorov.

Reklama

Určite by som podporoval tzv. nízkorozpočtové akcie, pri ktorých by išlo o zapojenie hlavne obyvateľov Piešťan. Chcem, aby v Piešťanoch vznikla tradícia pravidelných športových popoludní aspoň raz do mesiaca organizovaných viac-menej na amatérskej úrovni, kde by mali možnosť sa zapojiť všetci obyvatelia. Buď aktívne ako „športovci“ alebo ako spoluorganizátori.

Dostať športové aktivity do povedomia obyvateľov a návštevníkov Piešťan by sa dalo spôsobom, že by sme rozšírili plagát, ktorý nás každomesačne oboznamuje o kultúrnych akciách v Piešťanoch o časť, ktorá by popisovala športové udalosti daného mesiaca.

Cesta znižovania daní podnikateľom o čiastku, ktorou podporia šport podľa mňa nemá ekonomický základ. Ak presuniem časť daní priamo do športu, tak mi budú chýbať v príjmovej časti. Ak znížim daň len čiastočne oproti čiastke, ktorú dá podnikateľ na šport, potom nepriamo navýšim zaťaženie daných podnikateľov.

Miloš Tamajka – SMER – SD

[singlepic id=6357 w=320 h=240 float=left] Samospráva by sa mala v prvom rade vždy snažiť nájsť financie na podporu športu v takom meste, v ktorom vyrástlo mnoho špičkových slovenských športovcov. V prípade chýbajúcich finančných prostriedkov v mestskej pokladnici by bolo vhodné zapojiť do „hry“ miestnych podnikateľov. Tí podnikatelia, ktorí podporia športové aktivity a športové kluby v našom meste, by okrem daňového zvýhodnenia zo strany mesta dostali príležitosť i na propagáciu svojej firmy.

Ďalšou možnosťou na podporu športových zariadení v meste je zapojiť sa do výziev na čerpanie finančných prostriedkov prostredníctvom fondov EÚ. V predstihu vychádza zoznam výziev, o ktoré sa mesto môže uchádzať. Je dôležité, aby referát stratégie a rozvoja mesta sledoval a pripravoval podklady k jednotlivým výzvam, ktoré sú aj športového charakteru. V minulosti už aj iné mestá využili fondy EÚ na rekonštrukciu športovísk, modernizáciu, energetickú úsporu, … .

Katarína Cibulková – SDKÚ-DS, KDH, Most – Híd

[singlepic id=6354 w=320 h=240 float=left] Šport má v mojom programe dôležité miesto. S obnovou ducha mesta totiž úzko súvisí aj nadviazanie na minulé úspechy piešťanského športu. Počas prípravy svojho programu som absolvovala rokovanie s novým prezidentom Slovenského futbalového zväzu pánom Kováčikom o možnostiach rekonštrukcie piešťanského štadióna a vybudovania prípravného centra pre reprezentačné výbery i ligové oddiely v našom meste. Ďalším bodom môjho programu je obnova kúpaliska Eva a tým vytvorenie podmienok pre rozvoj plaveckých športov, ktoré majú v Piešťanoch dlhú tradíciu. Obe tieto akcie by sa financovali z iných zdrojov ako sú peniaze mesta. Peniaze z rozpočtu by sa mali primárne využívať na zmysluplné  športovanie detí a mládeže.

Martin Valo – nezávislý kandidát

[singlepic id=6356 w=320 h=240 float=left] Veľmi mi záleží na tom, ako samospráva dokáže v rámci svojich finančných a ostaných možností podporiť športovanie občanov. Podobné mestá s rovnakým počtom obyvateľom, dokážu prevádzkovať futbalový a zimný štadión, mestskú plaváreň, kúpalisko, športovú halu a ďalšie športoviská. Lacný predaj hádzanárskej haly za účtovnú cenu 8 miliónov korún, keď mestu záujemca Slovenský paralympijský výbor  núkal 10 miliónov nebola dobrá…Je prísľub, že mestské kluby budú mať prenájom za prevádzkovú réžiu. Nová hala stále nestojí. Teší ma, že sa peniaze dali na umelý trávnik pre futbalový klub, ktorý ma najväčší členskú základňu. Takmer 300 členov hrá 4 súťaže so svojimi 10 družstvami. Hokejisti Piešťany bojovali o postup do najvyššej súťaže. Tieto dva kluby dostávajú zaplatené od mesta náklady na energie. Všetko je to práca aj Piešťancov. Patrí im vďaka. Tešia ma úspechy plavcov, tenistov, všetkých športovcov na vode  a ostatných športovcov. Máme v rámci Slovenska, okrem Bratislavy, azda najvyšší podiel športovcov a parašportovcov na európskych, svetových a olympijských a paralympijských súťažiach. Patrí im veľká vďaka za reprezentáciu Piešťan a Slovenska. Budem hľadať možnosti, ako podporiť väčšími prostriedkami šport priamo finančne a nefinančne v možnostiach samosprávy. Chýba daňový systém, ako by podnikatelia legitímne podporili šport. Cesta reklamy a dvoch percent nie je systémová. Šport je výchova, šport je trávenie voľného času. Šport je zdravie. Keď sú zdraví občania, je zdravé aj mesto, ktoré šport podporuje. Som veľmi rád, že sa udržujú tradičné športové súťaže a stále v Piešťanoch pribúdajú nové a nové aktivity. Sám niekoľko podujatí organizujem a spoluorganizujem. Piešťany sú mestom zdravia. Preto budem šport podporovať.

Marian Ručkay – nezávislý kandidát

[singlepic id=6926 w=320 h=240 float=left] Šport je dôležitá súčasť nášho každodenného života. Máme minimálne tri kategórie športu a to: vrcholový, výkonnostný a rekreačný. Podľa uvedených kategorií je nutné sa venovať i financovaniu. Je len logické, že najvyššie finančné nároky sú vo vrcholovom športe. Pre tento šport sú nutné i viaceré kanály financií: štát, reklama a pod. S pohľadu mesta je potrebné zapojiť do podpory športu na úrovni mesta o.i.  aj  podnikateľov. Ako som už viackrát povedal vzájomná spolupráca mesta a podnikateľov je veľmi dôležitá. Na druhej strane nie je možné sa spoliehať iba na našich podnikateľov a nič im za to neponúknuť. To je však iná debata. Pre nás musí byť dôležitá tá časť športu, ktorá umožní čo najväčšiemu počtu našich obyvateľov venovať sa rekreačnému športu a tým si udržiavať svoju kondíciu, svoje zdravie. Pre rekreačný šport sú Piešťany ako stvorené. Treba však nájsť i ďalšie možnosti rozšírenia rekreačného športu. Osobne mám k športu veľmi blízko. Napríklad mám trenerský preukaz II. triedy na volejbal. Pracoval som i vo vrcholových funkciách vo volejbale. Tiež som sa venoval i ďalším športom. Dnes sa ešte stále venujem rekreačnému tenisu alebo hrávam kolky a pod. Týmto som chcel ozrejmiť i môj vzťah k športu, ktorý nie je iba teoretický.

Samozrejme je nutné si povedať čo bude pre nás prioritou. A určite to nemôže rozhodnúť primátor. Je potrebná spoločná diskusia lebo každý šport má svoj význam a svojich obdivovateľov. Ako mnohé iné veci i tu ide čas proti nám, je potrebné konať rýchlo a transparentne.

Marcel Urban – Ľudová strana Naše Slovensko

[singlepic id=6355 w=320 h=240 float=left] Opäť by len stačilo viac komunikovať s občanmi. V Piešťanoch máme dosť ľudí, ktorí sa venujú športu a sú ochotní aj spolupracovať v prospech druhých. Ako jedného z mnohých spomeniem pána Jaroslava Mihalika, ktorý sa už vyše tridsať rokov v Piešťanoch venuje turistike hlavne pre mládež. Pre kolektívne športy nám tu chýba krytá hala, ktorá by bola k dispozícii širokej verejnosti. Podľa mňa sa isto nájde nevyužitý priestor, ktorý čaká na vytunelovanie.

Populárne články