Connect with us

Samospráva

Trajančania majú dosť miesta na smeti, separujú menej

Published

on

Reklama

Jeden obyvateľ sídliska Adam Trajan môže za týždeň vyprodukovať vyše 58 litrov komunálneho odpadu. Objem pripadajúci na Piešťanca žijúceho v rodinnom dome sa líši podľa počtu osôb v domácnosti. Ak žije sám, má k dispozícii 55 litrov na týždeň, ak sú v jednom dome štyria, je to iba 13,75 l. V lete sa tento objem zdvojnásobí, pretože smeti odvážajú častejšie.

Reklama

Vyplýva to z údajov o počte, veľkosti a frekvencii vývozu smetných nádob, ktoré nám poskytol referát životného prostredia. Obyvatelia sídlisk sa na základe týchto štatistík nemôžu sťažovať na nedostatočný počet smetných nádob a frekvenciu ich vývozu. V praxi však platí, že Piešťanci žijúci sami v rodinných domoch, majú aj napriek nižšej frekvencii vývozu k dispozícii viac miesta na odpad.

Trajančania sa sťažujú na ľudí, ktorí sa zbavujú smetí na sídliskách, aj keď tam nebývajú. Nelegálne skládky pri kontajneroch vznikajú nie len vinou miestnych. Chýba im aj priradenie stanovísk smetných nádob ku konkrétnym bytovým domom.

Reklama

Z najväčšieho sídliska vyvážajú 48 kontajnerov na netriedené smeti s objemom 1 100 litrov šesťkrát do týždňa. Začiatkom tohto roka tam oficiálne bývalo 5 410 ľudí. Každý z nich má teda týždenne priestor na 58,55 litrov netriedených odpadkov. To je 8,36 l na deň.

Rodinné domy, v ktorých sú prihlásení štyria ľudia, majú k dispozícii 110 litrovú nádobu. Frekvencia vývozu je raz za dva týždne, v mesiacoch jún, júl a august sa zdvojnásobí. Väčšinu roka má teda teda štvorčlenná rodina k dispozícii necelé dva litre na deň a osobu. V lete je to dvojnásobok. Domácnosti, v ktorých žijú minimálne piati ľudia majú nárok na 240 litrovú nádobu na komunálny odpad.

Práve v týchto dňoch posiela mestský úrad občanom účty za smeti. Poslanci schválili zvýšenie tohto poplatku na 0,073 eura za osobu na deň. Náklady na odvoz odpadu je podľa referátu životné prostredia možné znižovať iba prostredníctvom separovania. Na sídliskách by sa pritom dala vytriediť asi polovica smetí, ktoré končia v kontajneroch na komunálny dopad. Nepatria tam plasty, papier, kovy, sklo ani tetrapakové obaly.

„Vyšší podiel triedenia odpadu je jednoznačne v rodinných domoch. Domácnosti, kde žije viac obyvateľov, sú kvôli veľkosti smetných nádob takpovediac donútené separovať,“ myslí si poslanec Jozef Malík (nezávislý), člen skupiny, ktorá sa zaoberá efektívnejším nakladaním s odpadom. Terajší systém je podľa neho nespravodlivý, pretože ľudia, ktorí separujú sa musia skladať na tých menej zodpovedných. „Momentálne však nemáme mechanizmus, ktorý by dokázal rozlíšiť, kto na sídliskách alebo aj v rodinných domoch separuje a kto nie.“

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič

REKLAMA

tuli-350x350

 

Populárne články