Connect with us

Samospráva

Rázusova bude skúšobne obojsmerná, Malú vrbinu môžu podľa poslancov z časti zastavať

Published

on

Reklama

Piate tohtoročné zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany bolo vo štvrtok 30. júna malým predprázdninovým maratónom. Poslanci rokovali o viac ako troch desiatkach tém takmer 6 hodín. Rozhodli o skúšobnom zobojsmernení Rázusovej ulice spolu s otvorením Teplickej, schválili návrh na zmenu definície funkčného využitia časti plôch Malej vrbiny z plôch verejnej zelene na plochy zariadení športu a rekreácie, čím dali svoj súhlas na zastavanie územia a taktiež schválili nový plat primátora Mesta Piešťany.

Hneď v úvode zastupiteľstva vystúpilo viacero nespokojných obyvateľov mesta Piešťany, ktorí sa sťažovali na rôzne veci, prosili o pomoc, či žiadali informácie. Svoj názor ohľadom parkovacích miest prišiel povedať zástupca taxikárov, ďalšia obyvateľka predniesla sťažnosť ľudí z Hviezdoslavovej, Furdekovej a Moyzesovej ulice na nočný bar, ktorý im znepríjemňuje život. Padla tiež otázka ohľadom plánovaného nového kúpaliska v parku, na základe čoho bola vyberaná jeho poloha a plocha. Rozruch vzbudilo i pred časom schválené VZN určujúce nové poplatky za hrobové miesta, kde podľa pani, ktorá predstúpila pred poslancov, došlo k 42 percentnému nárastu ceny. Zástupca obyvateľov bytovky na Čkalovovej ulici žiadal, aby aj im mesto predalo pozemky pod garážami za 13,26 eura za meter štvorcový tak ako pred dvomi rokmi susedom a nie za viac ako 42 eur, ktoré pýta teraz. Tejto požiadavke poslanci pri hlasovaní vyhoveli.

Reklama

Parkovanie na teplickej bezplatné, ceny kariet zvýšili

[singlepic id=12550 w=320 h=240 float=right]V návrhu doplnenia všeobecne záväzného nariadenia o parkovaní poslanci schválili bezplatné parkovanie na Teplickej ulici, keďže bola rekonštruovaná z eurofondov a tie určujú, že nie je možné vyberať poplatky za parkovanie. Za parkovanie na Rázusovej ulici a pred hotelom Eden schválili poslanci vyššiu cenu. Prvá pol hodina bude za 0,5 eura a každá ďalšia začatá hodina za 1 euro. Na týchto parkovacích miestach nebude platiť parkovacia karta. Primátor Remo Cicutto si od tohto rozhodnutia sľubuje, že miesta nebudú celý deň obsadené jedným vozidlom, ale zvýši sa obrátkovosť. Poslanci tiež schválili o 10 eur vyššie sadzby za parkovacie karty. Po novom bude neprenosná ročná parkovacia karta stáť 35 eur, pre obyvateľa to bude 25 eur. Schválená bola taktiež jednotná sadzba za parkovanie na spoplatnených parkoviskách 0,5 eura na hodinu. Podľa informácií o cenách parkovania v okolitých krajských mestách, ktoré uviedol primátor, majú Piešťany parkovanie aj po zvýšení stále lacné. Napríklad neprenosná ročná parkovacia karta pre obyvateľa Trenčína stojí 240 eur, pre podnikateľa 390 eur. V ďalších mestách sú ceny ešte vyššie.

Reklama

Mesto hospodárilo vlani s prebytkom 13500 eur

V rámci rokovania poslanci schválili vyhodnotenie rozpočtov Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany, Mestskej knižnice, Služieb mesta Piešťany a samotný záverečný účet mesta Piešťany za rok 2010, keď hospodárenie podľa neho skončilo s prebytkom 13500 eur. V rámci zmeny rozpočtu Mestského kultúrneho strediska došlo k presunom finančných prostriedkov tak, aby MsKS mohlo do konca roka 2011 zabezpečiť digitalizáciu obrazu kina. Od nového roka by sme si mali v piešťanskom kine pozrieť aj 3D filmy. Predpokladané náklady na realizáciu tohto zámeru sú 110 tisíc eur. Služby mesta Piešťany po zmene rozpočtu zase plánujú nákup vysokozdvižnej plošiny za 80-tisíc eur. V zmene rozpočtu mesta Piešťany poslanci schválili peniaze na vybudovanie novej triedy materskej školy v budove základnej školy na Schererovej ulici. Rozhodli tiež, že na vybudovanie výťahu v budove mestskej knižnice si mesto zoberie úver 100-tisíc eur a schválili 20-tisíc eur na opravu havarijného stavu čerpadiel na čpavok na zimnom štadióne.

Podľa väčšiny poslancov je možné časť Malej vrbiny zastavať

[singlepic id=15326 w=320 h=240 float=left] Zvolení zástupcovia občanov viedli dlhú diskusiu o návrh na aktualizáciu Územného plánu mesta Piešťany a obstaraní jeho doplnkov a zmien. Diskutovali o zmene ekostabilizačnej zelene na plochy bývania v zeleni na sídlisku Heinola, kde sa zhodli na tom, že územie je také zdevastované, že sa s ním už nedá nič robiť a väčšina pristúpila na zmenu. Na návrh poslankyne Márie Beňovej schválili zmenu funkčného využitia časti plôch v lokalite Malá vrbina z plôch verejnej zelene na plochy zariadení športu a rekreácie. Novú spôsob využitia by podľa väčšiny poslancov mali mať pozemky od jestvujúceho chodníka smerom na východ. Plochy medzi chodníkom a hlavnou cestou majú naďalej zostať verejnou zeleňou. V tomto bode rokovania boli schválené i ďalšie zmeny funkčného využitia plôch. Napríklad v rozsiahlej lokalite Vážskeho ostrova, od pozemkov Abdullatifa Rumaiha až po južný cíp Lida, poslanci vyjadrili hlasovaním názor, že ich funkčné využitie by sa malo zmeniť z plôch prírodnej zóny s hlavnou rekreačnou funkciou na plochy zariadení športu a rekreácie.

Na návrh poslankyne Márie Beňovej poslanci schválili, aby Rázusova ulica zostala skúšobne obojsmerná aj po otvorení Teplickej ulice s obmedzenou rýchlosťou na 30 km/h a zmenou hlavnej cesty z Kukučínova – Winterova na Rázusova – Winterova, do prerokovania zmien a doplnkov územného plánu, čo bude asi o rok. Vtedy by sa malo o osude ulice rozhodnúť definitívne.

Plat primátora 3456 eur

Ku koncu rokovania poslanci diskutovali o novom plate primátora, ktorý mali podľa platného zákona určiť do 30. júna a po novom ho budú prehodnocovať každý rok. Viceprimátor Timotej Miština informoval, že plat piešťanského primátora zodpovedá slovenskému priemeru vzhľadom k počtu obyvateľov. Podľa nového zákona nebudú môcť primátori dostávať od zastupiteľstva odmeny a, ako povedal viceprimátor, to bolo motívom, prečo viaceré mestské zastupiteľstvá schválili primátorom nové platy vyššie, ako mali doteraz. Hlasovaním poslanci odsúhlasili Removi Cicuttovi navrhovaný plat 3456 eur.

Autor: T. Hudcovič Ilustračné foto: th

Populárne články