Connect with us

Samospráva

Viete triediť odpad?

Published

on

Reklama

Podiel vytriedeného odpadu z celkového množstva vyprodukovaného sa v posledných rokoch v Piešťanoch pohyboval v rozmedzí 35 až 37 percent. Najväčším producentom odpadov sú domácnosti, v minulom roku vyprodukovali 5139 ton. Tí, ktorí chcú triediť odpad, však často nevedia, či to robia správne. Preto sme Silvii Miklovej z odboru životného prostredia mestského úradu položili niekoľko otázok:

Čo všetko treba pri triedení považovať za plast?

Reklama

[singlepic id=15804 w=320 h=240 float=left]Do kontajnerov na plast spolu s PET fľašami od minerálok, džúsov a iných nápojov, patria aj polypropylénové fľaše od čistiacich prostriedkov (šampóny, aviváže, tekuté mydlá, destilovaná voda), ďalej polypropylénové fľaše od kečupu, horčice, tégliky od jogurtov, smotany, ale aj igelitové tašky a mikroténové sáčky. Nepatria tam znečistené plasty, viacvrstvové obaly, linoleum, guma, molitan, plastové obaly znečistené olejovými a ropnými látkami.

Pred vyhodením plastových obalov je dôležité, aby boli čisté. Obaly z  nesladených minerálok nie je potrebné vyplachovať. Po sladených minerálkach, džúsoch,  či v téglikoch od jogurtov však zostávajú pozostatky potravín. Na vyčistenie stačí malé množstvo vlažnej vody a po vyčistení PET obalov je potrebné zmenšiť ich objem. Ľudia plasty nevyčistia, vyhodia ich špinavé, fľaše nestlačia, čiže sa do kontajnera zmestí menšie množstvo odpadu. Často dávajú do plastov aj odpad, ktorý tam nepatrí, alebo plasty hádžu do komunálneho odpadu.

Reklama

Čo sa stane so separovaným odpadom?

Vytriedené plasty sa lisujú do balíkov a dodávajú odberateľom na ďalšie spracovanie. Môžu sa recyklovať len na produkt s nižšou kvalitou – plastová fľaša od malinovky sa môže len vyčistiť, rozomlieť na malé kúsky a použiť ako vypchávka do kresiel alebo na výrobu plastových držiakov na dopravné značky, snehové zábrany, lavičky do parkov a napríklad aj na výrobu odpadkových košov.

[singlepic id=15805 w=320 h=240 float=right]A ako je to s platením za umiestnenie odpadu v zbernom stredisku? Koľko to stojí? A čo všetko sa tam môže odvážať?

Do Zberného strediska môžu občania aj firmy priviezť separovaný odpad – papier, plasty, bioodpad, sklo, kovy, tetrapaky.

Iba občania sem môžu ďalej nosiť nebezpečný odpad (batérie, akumulátory, žiarivky, farby, odpadové oleje), elektroodpad (chladničky, práčky, televízory, rádiá, kopírky, počítače, tlačiarne, mikrovlnky), pneumatiky, veľkoobjemový odpad (starý nábytok, koberce, skrine, matrace, postele), drobný stavebný odpad (odpady z udržiavacích prác v byte, napr. úlomky betónu, dlaždíc). Platí sa iba za veľkoobjemový odpad a drobný stavebný odpad. Cena je 0,033 eura za kilogram, a každý občan môže priniesť do Zberného strediska maximálne 1200 kg tohto odpadu za rok.

Autor: Martin Palkovič

Populárne články