Connect with us

Novinky

Poslanci oslobodili letisko od dane za nehnuteľnosť

Published

on

Reklama

Na štvrtkovom zastupiteľstve opäť rezonovala téma letisko. Vedúci oddelenia finančných služieb Stanislav Mikuš predložil návrh o zmene všeobecne záväzného nariadenia, ktorý mal viesť k zmene a doplneniu nariadenia č. 12/2014 o dani z nehnuteľnosti. Mestská rada po prerokovaní odporučila návrh všeobecne záväzného nariadenia schváliť. Poslanci návrh s prehľadom schválili a v praxi to znamená, že piešťanskému letisku bude počas jedného roka odpustená daň z nehnuteľnosti.

IMG_9595

Reklama

Vedúci oddelenia právnych a klientskych služieb Pavol Vermeš zosumarizoval aktuálnu situáciu po úspešnej petičnej akcii. Vyzdvihol aktivitu obyvateľov, ktorí sa zomkli a prispeli k tomu, aby k zániku letiska nedošlo. Myslí si, že župan TTSK Tibor Mikuš si vzal na svoje bedrá viac, ako je schopný uniesť, a je podľa neho zarážajúce, že mesto ako akcionár nemalo o dôležitých aktivitách, akou je napríklad prevedenie pôžičky, žiadne informácie. Pavol Vermeš nesúhlasí s tvrdením Tibora Mikuša, podľa ktorého zánik akciovej spoločnosti Letisko Piešťany automaticky neznamená zánik samotného letiska.

IMG_9575

Reklama

K návrhu sa vyjadrili viacerí poslanci, negatívne ho skomentoval len Marián Urbánek. „Má byť v Piešťanoch letisko? Aj by som povedal, že má, ale ak mám byť úprimný, neviem. Môže byť letisko v Piešťanoch funkčné? Vychádza mi jediné, civilné letisko v Piešťanoch nemôže fungovať. Ak sa nájde investor, ktorý dokáže prevádzkovať letisko, budem prvý za to, aby sme mu tú daň aj spätne odpustili. Za súčasného stavu si ale myslím, že odpustenie dane z nehnuteľnosti by viedlo k tomu, že každý občan tohto mesta by sa musel zložiť na činnosť nefunkčného letiska. Preto ja toto určite nepodporím,“ povedal Marián Urbánek. Podľa neho by na letisku muselo každý pracovný deň pristáť aspoň jedno lietadlo s kapacitou 170 cestujúcich, aby sa prevádzka letiska vyplatila.

IMG_9497

Iveta Babičová pripomenula, že na návrh Stanislava Mikuša sa treba pozrieť aj z morálneho hľadiska. Podľa nej je odpustenie dane v tejto chvíli jediný krok, ktorý môže mesto spraviť. Poslanec Peter Jančovič trval na odpovedi na otázku, či mestský úrad vyvinul potrebné aktivity na záchranu letiska a žiadal reálne kroky. Je presvedčený, že aj minoritný akcionár vie vyvinúť primeranú aktivitu. „Mesto Piešťany robí všetky kroky, ktoré mu ako minoritnému akcionárovi zákon umožňuje. Požiadali sme o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia. Predstavenstvo spoločnosti porušilo zákon, pretože valné zhromaždenie sa nekonalo – pritom ak akcionár, ktorý má viac ako päť percent akcií, požiada o zvolanie valného zhromaždenia, predstavenstvo je povinné ho zvolať. Podľa informácií, ktoré máme, sa toto valné zhromaždenie pripravuje, avšak to už je dávno po lehote,“ informoval prvý viceprimátor mesta Piešťany Michal Hynek.

IMG_9608

Petr Veverka vymenoval škálu funkcií, ktoré letisko ponúka a dodal, že letisko má budúcnosť. Vyzval predsedu dozornej rady akciovej spoločnosti Rema Cicutta, aby inicioval poslanecký prieskum a previedol piešťanských poslancov letiskom.

IMG_9610

Adriana Drahovská uviedla, že v prípade schválenia návrhu je na ťahu majoritný akcionár – Trnavský samosprávny kraj: „Nemyslím si, že nemôžeme nič urobiť. Ak my tu schválime tento ústretový krok, teda odpustenie dane z nehnuteľnosti, môžeme vyzvať akcionára, aby aj on spravil ústretový krok v podobe nevyplatenia odmien alebo zníženie odmien členom spoločnosti.“ Poslankyňa sa stotožňuje so stanoviskom mestskej rady, ktorá hovorí, že v prípade schválenia návrhu by malo mesto rokovať s akcionármi o tom, aké ozdravné kroky plánujú vykonať. „Mesto Piešťany si plní zákonnú povinnosť ako správca dane a obvinenia, ktoré zazneli v médiách o tom, že Mesto Piešťany chystá kroky k tomu, aby došla spoločnosť ku konkurzu, odmieta,“ dodal na margo medializovaných obvinení Michal Hynek.

IMG_9617Po hodinovej diskusii prešlo zastupiteľstvo k samotnému hlasovaniu. Za návrh hlasovalo 20 poslancov, proti bol Marián Urbánek. Všeobecne záväzné nariadenie bude v platnosti jeden rok. Výška odpustenej sumy predstavuje 55 469 eur.

-red-

Populárne články